drugi dokument

advertisement
Obwieszczenie
Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej
Beskidzkiej Izby Lekarskiej
z dnia 13 sierpnia 2009r.
w sprawie: ustalenia uzyskania mandatu członka Okręgowej Rady Lekarskiej
Beskidzkiej Izby Lekarskiej przez lek. Marię Hałat-Szafran
Na podstawie § 49 ust. 4 uchwały nr 16/08/V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 19
września 2008r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich
i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwołania członków tych organów
i tych delegatów (Biuletyn NRL nr 6/2008) z późn. zm. oraz w związku z uchwałą nr
10/V/2009
Okręgowej
Komisji
Wyborczej
Beskidzkiej
Izby
Lekarskiej
z dnia 13 sierpnia 2009r. ogłasza się, iż w związku z wygaśnięciem mandatu członka
Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej lek. Klaudiusza Komora
z dniem 30 czerwca 2009r. Okręgowa Komisja Wyborcza Beskidzkiej Izby Lekarskiej
ustaliła uzyskanie mandatu członka Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby
Lekarskiej przez lek. Marię Hałat-Szafran zgodnie z protokołem Komisji Skrutacyjnej
(Wybory Członków Okręgowej Rady Lekarskiej) XXII Sprawozdawczo-Wyborczego
Okręgowego Zjazdu Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 21 października 2005r.
Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej
Andrzej Krawczyk
1
Download
Random flashcards
Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

2+2=?

2 Cards jogaf85537

Create flashcards