Teoria i zadania do tematu 52 – Jak działa i do czego służy

advertisement
Teoria i zadania do tematu 52 – Jak działa i do czego służy transformator?
1. Zjawisko indukcji elektrodynamicznej znalazło zastosowanie w transformatorach.
2. Transformatory to urządzenia służące do przekazywania energii elektrycznej z
jednego obwodu prądu przemiennego (przy stałej częstotliwości) do innego obwodu ,
z jednoczesną zmianą napięcia i natężenia prądu.
3. Najprostszy transformator stanowią dwie cewki nawinięte wokół tego samego rdzenia
(wykonanego z miękkiego ferromagnetyka). Jedna cewka to uzwojenie pierwotne ,
druga- to uzwojenie wtórne.
4. Dla każdego transformatora spełnione są następujące zależności:
a) Uw/Up = Ip/Iw gdzie: Uw –napięcie na uzwojeniu wtórnym
Up – napięcie na uzwojeniu pierwotnym
Iw –natężenie w uzwojeniu wtórnym
Ip – natężenie w uzwojeniu pierwotnym.
b) nw/np. = Ip/Iw lub Uw/Up =nw/np. gdzie : nw –liczba zwojów uzwojenia wtórnego ,
np.-liczba zwojów uzwojenia pierwotnego.
c) Stosunek nw/np. jest wielkością charakteryzującą dany transformator i nosi nazwę
przekładni transformatora.
d) Gdy liczba zwojów uzwojenia pierwotnego (np.) jest mniejsza od liczby zwojów
uzwojenia wtórnego(nw) , wówczas napięcie zwiększa się , gdy liczba zwojów
uzwojenia pierwotnego jest większa od liczby zwojów uzwojenia wtórnego , to
napięcie jest obniżone.
Zadania ;
Zad.1. W obwodzie pierwotnym transformatora , przy napięciu 3V , płynie prąd o natężeniu
0,1 A. Jakie jest natężenie prądu w obwodzie wtórnym transformatora przy napięciu 220V?
Zad.2. Przekładnia transformatora , który na wejściu ma napięcie 230V , wynosi 0,2. Oblicz
napięcie uzyskane przy użyciu tego transformatora.
Zad.3. Transformator obniża napięcie sieciowe 230V do 23V. Z ilu zwojów składa się
uzwojenie pierwotne , jeżeli wtórne ma 120 zwojów?
Zad.4. Na obwodzie pierwotnym transformatora panuje napięcie 24V , a w obwodzie
wtórnym 6V. Jakie jest natężenie prądu w uzwojeniu pierwotnym , jeżeli w uzwojeniu
wtórnym płynie prąd o natężeniu 3A?
Zad . 5. Jakie napięcie panuje na uzwojeniu wtórnym transformatora , jeżeli na tym uzwojeniu
amperomierz wskazuje 0,1A , a w obwodzie pierwotnym tego transformatora płynie prąd o
natężeniu 0,2 A pod napięciem 220V?
Powodzenia.
Download