SPIS SPRAW

advertisement
SPIS SPRAW
(Symbol komórki
organizacyjnej)
(tytuł teczki wg wykazu akt)
(oznacz. teczki)
OD KOGO WPŁYNĘŁA
L.p.
SPRAWA
(krótka treść)
znak sprawy
z
dnia
DATA
ostatecz.
załatw.
(referent)
wszczęcia
sprawy
rok
UWAG I
(sposób załatwienia)
Download