Samodzielny publiczny szpital powiatowy? W

advertisement
SAMODZIELNY PUBLICZNY
SZPITAL POWIATOWY
Medyczne jednostki organizacyjne
 Oddział Noworodkowy liczba porodów 387/rocznie
 Oddział Dziecięcy liczba hospitalizacji 1021/rocznie
 Oddział Wewnętrzny liczba hospitalizacji 1775/rocznie
 Oddział Chirurgiczny liczba hospitalizacji 1411/rocznie
 Oddział Ginekologiczny liczba hospitalizacji 1114/rocznie
 Zakład Opiekuńczo Leczniczy liczba hospitalizacji
99/rocznie
 Oddział Intensywnej Terapii liczba hospitalizacji
69/rocznie
 Porady ambulatoryjne 5491/rocznie
SAMODZIELNY PUBLICZNY
SZPITAL POWIATOWY
 Poradnie Funkcjonujące na terenie Szpitala
 Chirurgiczna liczba porad 8458/rocznie
 Ginekologiczna liczba porad 1499/rocznie
 Kardiologiczna liczba porad 1060/rocznie
 Gastrologiczna liczba 696 /rocznie
 Konsultacyjna Pediatryczna liczba porad
500/rocznie
 Neonatologiczna liczba porad 164/rocznie
SAMODZIELNY PUBLICZNY
SZPITAL POWIATOWY
 Liczba osób hospitalizowanych i przyjętych w
IP w 2009
10987
 Liczba osób przyjętych w Poradniach
12377
 ŁĄCZNIE
23364
SAMODZIELNY PUBLICZNY
SZPITAL POWIATOWY
Kadra
lekarska
Oddział Ginekologiczny
 Ordynator Prof. Nadzw. dr. hab. n. med. Marek Bulsa
specjalista ginekolog położnik w trakcie specjalizacji
onkologii ginekologicznej
Asystenci
 d r. n. med. Lidia Adamczyk specjalista ginekolog
położnik
 dr. n. med. Arkadiusz Pietrzyk specjalista ginekolog
położnik
 dr. n. med. Dariusz Żabiełowicz specjalista
ginekolog położnik PTU certyfikat
SAMODZIELNY PUBLICZNY
SZPITAL POWIATOWY
Kadra lekarska
Oddział Noworodkowo-Dziecięcy
 Ordynator lek med. Paweł Korecki specjalista
pediatra specjalista neonatolog
Asystenci
 Lek. med. Monika Kacperska specjalista
pediatra
 Lek. med. Arkadiusz Bieleninik specjalista
pediatra w trakcie neurologii dziecięcej
SAMODZIELNY PUBLICZNY
SZPITAL POWIATOWY
Kadra lekarska
Oddział Chirurgiczny
 Ordynator lek med. Andrzej Miczko specjalista
chirurg specjalista chirurg onkolog
Asystenci
 Lek. med. Juliusz Szymański specjalista chirurg
 Lek. med. Krystian Bizunowicz w trakcie
specjalizacji
 Lek. med. Jarosław Gnaś w trakcie specjalizacji
SAMODZIELNY PUBLICZNY
SZPITAL POWIATOWY
Kadra lekarska
Oddział Wewnętrzny
 Ordynator lek med. Marek Karpiński specjalista chorób
wewnętrznych
Asystenci
 Lek. med. Elżbieta Batycka specjalista chorób wewnętrznych w
trakcie diabetologii
 Lek. med. Elżbieta Kulig specjalista chorób wewnętrznych
 Lek. med. Małgorzata Głodek specjalista chorób wewnętrznych
diabetolog
 dr. n. med. Joanna Jabłońska specjalista chorób wewnętrznych w
trakcie specjalizacji nefrologii
 Lek. med. Ewa Ostaszewska w trakcie specjalizacji
 Lek. med. Paweł Ostaszewski specjalista chorób wewnętrznych
SAMODZIELNY PUBLICZNY
SZPITAL POWIATOWY
Kadra lekarska
Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii
 Ordynator lek med. Joanna Bączyk specjalista
intensywnej terapii i anestezjologii
Asystenci
 Lek. med. Małgorzata Skubisz specjalista
intensywnej terapii i anestezjologii
 dr. n. med. Mariusz Kaczmarski specjalista
intensywnej terapii i anestezjologii specjalista
medycyny ratunkowej
SAMODZIELNY PUBLICZNY
SZPITAL POWIATOWY
Kadra lekarska
Oddział Opieki Długoterminowej ZOL
 Ordynator dr. n. med. Darek Adamczyk
specjalista chorób wewnętrznych specjalista
gastroenterolog i opieki paliatywnej
SAMODZIELNY PUBLICZNY
SZPITAL POWIATOWY
Kadra lekarska
Poradnia Chirurgiczna
 dr. n. med. Marek Niedbał specjalista chirurg
 Lek. med. Paweł Szlarb specjalista chirurg
ręki
 Liczba porad 8458/rocznie 2010
SAMODZIELNY PUBLICZNY
SZPITAL POWIATOWY
Kadra lekarska
Poradnia Ginekologiczna
 d r. n. med. Lidia Adamczyk specjalista
ginekolog położnik
 dr. n. med. Arkadiusz Pietrzyk specjalista
ginekolog położnik
 dr. n. med. Dariusz Żabiełowicz specjalista
ginekolog położnik PTU certyfikat
 Liczba porad 1499/rocznie
SAMODZIELNY PUBLICZNY
SZPITAL POWIATOWY
Kadra lekarska
Poradnia Kardiologiczna
 lek med. Marek Karpiński
specjalista chorób
wewnętrznych
 Liczba porad 1060/rocznie
SAMODZIELNY PUBLICZNY
SZPITAL POWIATOWY
Kadra lekarska
Poradnia Gastroenterologiczna
 dr. n. med. Darek Adamczyk specjalista
chorób wewnętrznych specjalista
gastroenterolog i opieki paliatywnej
 Liczba porad 696/rocznie oraz endoskopii i
kolonoskopii 800/rocznie
SAMODZIELNY PUBLICZNY
SZPITAL POWIATOWY
Kadra lekarska
Poradnia Neonatologiczna
 lek med. Paweł Korecki specjalista
pediatra specjalista neonatolog
 Liczba porad rocznie 169/rocznie
 Pracownia usg 1500/rocznie
SAMODZIELNY PUBLICZNY
SZPITAL POWIATOWY
Kadra lekarska
Poradnia Konsultacyjna Pediatryczna
 lek med. Arkadiusz Bieleninik
specjalista pediatra w trakcie
neurologii dziecięcej
 Liczba porad rocznie 500
 Pracownia usg 1500/rocznie
SAMODZIELNY PUBLICZNY
SZPITAL POWIATOWY
OSIĄGNIĘCIA
 Akredytacja z Chirurgii
 Akredytacja z Pediatrii
 Akredytacja z Chorób Wewnętrznych
W planach akredytacja
 Akredytacja z Ginekologii i Położnictwa
 Akredytacja z Anestezjologii i Intensywnej
Terapii
Download