Balloon 090100001 - pulsujący podkarzeł typu widmowego B

advertisement
Balloon 090100001
pulsujący podkarzeł typu widmowego B
Andrzej Baran
AP Kraków
UMK Toruń
6 12 2004
• podkarły typu B
• obserwacje Balloon 090100001
• analiza fourierowska
Nomenklatura
• Powszechna nazwa na pulsujące podkarły typu B:
sdBv
subdwarf B variable
pulsacje typu p (oraz g)
 EC14026, nazwa zaczęrpnięta od pierwszej odkrytej
(EC14026-2647), oficjalna nazwa to: V361 Hya
pulsacje typu g
 Betsy stars – Elizabeth Green
Podkarły sdB
• obiekty o masie ~ 0.5M Sun
• promień gwiazdy ~ 0.1  0.3RSun
 Teff  20 000  40 000 K , log g  5.0  6.2
• ewolucja nie jest
dobrze znana
• składają się z
helowego jądra oraz
bardzo cienkiej
wodorowej otoczki
• tworzą Rozszerzoną
Gałąź Horyzontalną
• połowa znanych
sdB znajduje się w
układzie
podwójnym
PG1336-018
pulsująca sdB w układzie podwójnym z czerwonym olbrzymem
Gwiazdy sdBv
• Historia gwiazd sdBv rozpoczęła się wraz z pojawieniem
dwóch prac:
Charpinet et al., 1996, ApJ, 471L, 103
Kilkenny et al., 1997, MNRAS, 285, 640
• Do dzisiaj znamy 32 pulsujące gwiazdy sdB
Lista gwiazd EC14026
B
EC14026-2647 15,4
PB8783
12,5
EC10228-0905 15,9
EC20117-4014 12,6
PG1047+003
13,5
PG1605+072
12,8
PG1336-018
12,9
KPD2109+4401 13,2
PG1144+615
13,2
PG1219+534
13,1
PG0911+456
14,6
EC05217-3914 15,3
HS0815+4243
16,0
HS2149+0847
16,4
HS2201+2610
13,6
PG1613+426
14,1
Nazwa
Okres pulsacji [s]
~140
~125
~150
~150
~125
200-570
~160
~190
~350
~135
~160
~215
~126
~150
~350
~150
B Okres pulsacji [s]
PG1325+101
13,8
~140
PG2303+019
16,0
~138
HS0702+6043
14,7
~370
PG0014+067
15,9
80-170
KPD1930+2752 13,8
145-332
PG1618+563
13,4
~140
HS0444+0458
15,4
~150
HS0039+4302
15,1
~200
KUV0442+1416 15,1
~200
HS2151+0857
15,6
~140
PG0048+091
13,5
~150
PG0154+181
15,6
~164
EC11583-2708
13,5
~120
EC20338-1925
13,5
~140
SLOAN
16,5
142
BALLOON
11,8
250-350
Nazwa
• poprzez analogię do gwiazd β Cephei oraz SPB
poszukiwano również sdBv z długimi okresami:
Green et al., 2003, ApJ, 583L, 31 doniosła o odkryciu 20
obiektów pulsujących w modach g
• w bieżącym roku odkryto mody g w obiektach EC14026:
HS0702, Balloon
Parametry fizyczne
T [kK]
log g
Betsy
25-30
5.4-5.8
EC14026
29-36
5.25-6.10
•
EC14026
+ + Betsy
+ non-pulsating
Astrosejsmologia
• identyfikacja modów pulsacji
• powiązanie częstotliwości z parametrami fizycznymi jak:
temperatura, masa, rozmiar, budowa, skład chemiczny
• parametrów n,l,m dla odległych gwiazd nie można
zmierzyć
• jeden ze sposobów to wielobarwna fotometria w
połączeniu z spektroskopią
Kryteria doboru obiektów
• okresy oscylacji ~ co najmniej kilka minut (>5)
• amplituda oscylacji ~ co najmniej kilkanaście mmag
• jasność ~ do 13mag

• KPD2109, PG0048 – dostępna fotometria wielobarwna
• PG1716+426, P>45min, A<2mmag, B=13.7
• PG1144+615, P~350s, A<10mmag, B=13.2
• i oczywiście Balloon 090100001
Balloon 09010001
Teff  29 500 K , log g  5.3
Dziennik obserwacyjny
• obserwacje prowadzono od 17VIII do 25IX 2004
• dane zebrano w dwóch obserwatoriach:
• Suhora – 17VIII – 19IX, filtry UBVR
• Loiano – 22IX – 25IX, filtr V
• taki okres czasu daje: f  0.3 Hz
• 2tyg. sesja WET-u daje: f  0.8 Hz
• w każdym filtrze, zebrano: ~19 nocy, ~130h
• czasy ekspozycji:
U
B
V
R
dead time
14s
8s
5s
5s
21s
 7 pkt/okres
Mt. Suhora Observatory
Filtr U
Filtr B
Filtr V
Filtr R
Loiano Observatory
Filtr V
6/7 IX 2004 Mt. Suhora Observatory
Transformata Fouriera oraz okno spektralne
Analiza FT przeprowadzona z użyciem programów:
Zbyszek Kołaczkowski i inni
Mody niskiej częstotliwości  mody g
}
mody g
mod o największej
amplitudzie
tryplet
}
mody kombinacyjne
Tryplet
Δf  f 3  f 2  0.00157 mHz
Δf  f 4  f 3  0.00158 mHz
f m  f 0  f  f 0  m    
  f
m
m  rząd azymutalny
β  1  Cnl ,
Cnl  0 dla modów p
dla : m  1, Cnl  0  P  7 .35
d
c.d.n.
Download