luty - ZS 15 w Gdyni

advertisement
MATEMATYCZNA LIGA ZADANIOWA - LUTY - KLASA 4
ODDAJ ZESZYT DO 20 LUTEGO 2017r
Zadanie 1
Jakiej liczby brakuje?
Zadanie 2
Liczbę 49 zapisz za pomocą pięciu czwórek i znaków działań.
Zadanie 3
Jedna główka kapusty i gruszka ważą razem tyle samo co 7 jabłek. Trzy jabłka ważą
tyle co dwie gruszki. Wszystkie gruszki ważą tyle samo oraz wszystkie jabłka ważą
tyle samo. Prawdą jest zatem, że:
A. Jedna kapusta waży tyle co trzy gruszki i jedno jabłko,
B. Jedno jabłko waży więcej niż jedna gruszka,
C. Jedna gruszka waży więcej niż dwa jabłka,
D. Jedna kapusta waży więcej niż trzy gruszki.
Zadanie 4
Jest sobota 1 lutego, godzina 12:00. Za 100 godzin wyjeżdżam razem z kolegami na
obóz narciarski. Podaj datę ( dzień i miesiąc ) oraz godzinę mojego wyjazdu na obóz
narciarski.
Zadanie 5
Jakie jest pole prostokąta o obwodzie 40 cm, w którym jeden bok jest trzy razy
dłuższy od drugiego?
MATEMATYCZNA LIGA ZADANIOWA – LUTY - KLASA 5
ODDAJ ZESZYT DO 20 LUTEGO 2017r
Zadanie 1
Czego brakuje w poniższej sekwencji?
Zadanie 2
Przedstaw liczbę 88 w postaci sumy dwóch liczb, z których jedna jest trzy razy
większa od drugiej.
Zadanie 3
Podstawa trójkąta równoramiennego ma długość 7 cm. Prawdą jest zatem, że:
A. Jego ramię może być dwa razy krótsze od podstawy,
B. Jego ramię może być o 4 cm krótsze od podstawy,
C. Jego obwód może wynosić 21 cm,
D. Jego obwód zawsze będzie większy od 14 cm.
Zadanie 4
Za 35 dag cukierków owocowych Ewa zapłaciła 6,30 zł, a za 1,2 kg cukierków
czekoladowych 26,40 zł. Jej koleżanka Kamila kupiła 1,2 kg tych samych cukierków i
35 dag cukierków czekoladowych. Ile razem zapłaciła Kamila?
Zadanie 5
Jaka jest miara najmniejszego kąta w trójkącie, w którym średni kąt jest o 20° większy
od kąta najmniejszego, a największy jest o 20° większy od średniego?
MATEMATYCZNA LIGA ZADANIOWA – LUTY - KLASA 6
ODDAJ ZESZYT DO 20 LUTEGO 2017r
Zadanie 1
Jaka liczba powinna zastąpić znak zapytania?
Zadanie 2
Znajdź liczbę dwucyfrową o 57 większą od swojej cyfry dziesiątek.
Zadanie 3
Przez wierzchołek kwadratu poprowadzoną prostą, która dzieli kwadrat na trójkąt o
polu 24 dm2 i trapez o polu 40 dm2. oblicz długości podstaw trapezu.
Zadanie 4
Marek ma 100 jednakowych sześciennych klocków o krawędzi 1 cm. Prawdą jest, że:
A. Ze wszystkich może ułożyć jeden sześcian,
B. Może ułożyć dwa różne sześciany i zostaną mu jeszcze klocki,
C. Może ułożyć dziesięć jednakowych sześcianów o krawędzi 2 cm i jeszcze zostaną
mu klocki,
D. Może ułożyć sześcian o krawędzi 10 cm.
Zadanie 5
Janek zaznaczył na osi liczbowej cztery liczby całkowite w kolejności od najmniejszej
do największej. Dwie pary tych liczb są liczbami przeciwnymi. Najmniejsza z nich
różni się od drugiej z kolei o 5. druga natomiast różni się od największej o 11. Jakie
liczby zaznaczył Janek?
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards