Dlugosc okregu i pole kola - zadania na rozgrzewke

advertisement
Zadanie 1. Wyznacz dokładną długość okręgu o podanym promieniu.
a) 3 cm
b) 0,7m
Zadanie 2. Wyznacz dokładną długość okręgu o podanej średnicy
a) 5 cm
b) 2,4 cm
Zadanie 3. Przyjmując
, oblicz długość okręgu o promieniu
a) 1 cm
Zadanie 4. Przyjmując
b) 2,5 cm
, oblicz długość okręgu o średnicy
a) 4 cm
b) 0,5 m
Zadanie 5. Oblicz średnicę i promień okręgu, jeśli długość okręgu wynosi
a)
cm
b)
dm
Zadanie 6.
Rysunek przedstawia ślad śniegu, który pozostawił jadący na nartach Adam.
Długość trasy przebytej przez Adama równa jest:
A. 350 m
B. 700 m
C. 1400 m
D. 2100 m
Zadanie 7.
Na lekcji jazdy konnej dzieci dosiadały konia prowadzonego po okręgu na napiętej
uwięzi o długości 5 metrów. Jaką drogę pokonał koń, jeżeli łącznie przebył 40 okrążeń?
Wynik zaokrąglij do 0,1 km.
A. Około 1,3 km
B. Około 1 km
C. Około 0,2 km
D. Około 12,6 km
Zadanie 8. Czy z drutu o długości 60 cm można wykonać:
a) obręcz w kształcie okręgu o promieniu 10 cm,
b) dwie obręcze, każda o promieniu 4 cm,
c) dwie obręcze, z których jedna ma promień długości 6 cm, a druga 3 cm?
Zadanie 9. Oblicz pole koła o promieniu
a) 3,1 cm
b) 9,5 m
Zadanie 10. Oblicz pole koła o średnicy
a) 8,4 cm
b) 20 cm
Zadanie 11. Przyjmując
, oblicz pole koła o promieniu
a) 5,05 cm
b) 8,2 cm
Zadanie 12. Oblicz długość promienia, koła, którego pole wynosi
a)
cm2
b)
m2
Zadanie 13. Oblicz pole wycinka kołowego i długość łuku, jeśli miara kąta środkowego wynosi α =
30 stopni a promień koła r = 4cm.
Zadanie 14. Na miejscu dawnego skrzyżowania postanowiono wybudować
rondo, którego wymiary (w metrach) podane są na rysunku. Oblicz na jakiej
powierzchni trzeba wylać asfalt (obszar zacieniowany na rysunku). W
swoich obliczeniach za  podstaw
.
Zadanie 15. Oblicz pole pierścienia kołowego przedstawionego na rysunku.
Download