ZIMA

advertisement
ZIMA
Jedna z czterech pór roku w
przyrodzie,
w
strefie
klimatu
umiarkowanego.
Charakteryzuje
się
najniższymi temperaturami powietrza w
skali roku, umiarkowaną ilością opadu
atmosferycznego, zazwyczaj zestaloną
(zamarzniętą) formą opadu i osadu
atmosferycznego, a większość świata
roślin i zwierząt przechodzi w okres
uśpienia.
Zima astronomiczna rozpoczyna się w
momencie przesilenia zimowego i trwa do
momentu równonocy wiosennej, co w
przybliżeniu oznacza na półkuli północnej
okres pomiędzy 22 grudnia a 21 marca
(czasami daty te wypadają dzień wcześniej
lub dzień później, a w roku przestępnym
mogą być dodatkowo cofnięte o jeden
dzień). Podczas zimy astronomicznej
dzienna pora dnia jest krótsza od pory
nocnej, jednak z każdą kolejną dobą dnia
przybywa, a nocy ubywa.
Za zimę klimatyczną przyjmowało się
okres roku, w którym średnie dobowe
temperatury powietrza spadają poniżej 0
°C. Zasadniczo zimę poprzedza jesień,
jednak pomiędzy tymi okresami znajduje
się klimatyczny etap przejściowy przedzimie. Podobnie zimę od wiosny
oddziela przedwiośnie.
Dla półkuli południowej wszystkie opisane
daty i zjawiska są przesunięte o pół roku.
Za miesiące zimowe na półkuli północnej
uznaje się grudzień, styczeń i luty, a na
południowej czerwiec, lipiec i sierpień.
Sporty zimowe
Dyscypliny rozgrywane w okresie
zimowym. Niezbędnymi warunkami do ich
przeprowadzenia są: mróz i często śnieg.
Do sportów zimowych zaliczamy:
narciarstwo
alpejskie
i
klasyczne,
snowboard,
skoki
narciarskie,
saneczkarstwo, bobsleje, skeleton, hokej na
lodzie, jazda figurowa na lodzie, short
track, jazda szybka na lodzie, bojery,
biatlon, curling. W dzisiejszych czasach
wskutek rozwoju techniki większość z tych
dyscyplin można rozgrywać w porze
letniej np. hokej, jazda figurowa czy skoki
narciarskie.
Zajęcia
Związane ze śniegiem





jazda na sankach
lepienie bałwana
narciarstwo
rzucanie śnieżkami
snowboarding
Związane z lodem







bobsleje
łyżwiarstwo
wędkarstwo podlodowe
nurkowanie podlodowe
rzeźbienie w lodzie
curling
hokej na lodzie
Ewelina Bożek
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards