pobierz

advertisement
DOKUMENTACJA STOSOWANYCH ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN PRZEZ UŻYTKOWNIKA PROFESJONALNEGO
Lp.
Czas zastosowania
*obowiązuje od 01.01.2014 r.
Uprawy, na których
zastosowano środek
ochrony roślin
Zastosowany
środek ochrony roślin
Obszar
Nazwa
Dawka
(l/ha; kg/ha)
stężenie (%)
Przyczyna wykonania zabiegu
środkiem ochrony roślin*
Download