zal_44 terminy_ ST - Skarbnik Gminy, Skarbnik Powiatu

advertisement
Załącznik nr 44
Terminy przekazywania sprawozdań oraz odbiorcy sprawozdań w zakresie budżetów jednostek
samorządu terytorialnego
Rodzaj
sprawozdania
Jednostki przekazujące
sprawozdania
Jednostki otrzymujące
sprawozdanie
Forma przekazania
sprawozdania
Termin złożenia
sprawozdania po upływie
okresu sprawozdawczego
nie później niż 1)
1
2
3
4
5
A. Sprawozdania miesięczne
1) Rb-27S, Rb-28S,
- jednostki budżetowe
- zarządy jednostek samorządu
terytorialnego
dokument i
plik bazy danych
- zarządy jednostek samorządu
terytorialnego
- regionalne izby obrachunkowe
dokument i
plik bazy danych
za marzec – 22 kwietnia
za czerwiec – 22 lipca
za wrzesień – 22 października
za grudzień – 22 stycznia
- regionalne izby obrachunkowe
- Ministerstwo Finansów
plik bazy danych
za marzec – 30 kwietnia
za czerwiec – 31 lipca
za wrzesień – 31 października
10 dni
za grudzień – 30 stycznia
B. Sprawozdania kwartalne (za 1, 2, 3 kwartały):
1) Rb-NDS
2) Rb-27ZZ
3) Rb-50
- zarządy jednostek samorządu
terytorialnego
- regionalne izby obrachunkowe
dokument i
plik bazy danych
22 dni
- regionalne izby obrachunkowe
- Ministerstwo Finansów
plik bazy danych
30 dni
- jednostki bezpośrednio
realizujące zadania
- zarządy jednostek samorządu
terytorialnego
dokument
8 dni
- zarządy jednostek samorządu
terytorialnego
- dysponenci główni przekazujący dokument
dotacje
10 dni
- regionalne izby obrachunkowe
dokument
(do wiadomości)
10 dni
- jednostki bezpośrednio
realizujące zadania
- zarządy jednostek samorządu
terytorialnego
dokument
10 dni
- zarządy jednostek samorządu
terytorialnego
- dysponenci główni przekazujący dokument
dotacje
14 dni
- regionalne izby obrachunkowe
dokument
(do wiadomości)
14 dni
- zarządy jednostek samorządu
terytorialnego
- regionalne izby obrachunkowe
dokument i
plik bazy danych
23 lutego
- regionalne izby obrachunkowe
- Ministerstwo Finansów
plik bazy danych
6 marca
- jednostki bezpośrednio
realizujące zadania
- zarządy jednostek samorządu
terytorialnego
dokument
- zarządy jednostek samorządu
terytorialnego
- dysponenci główni przekazujący dokument
dotacje
10 lutego
- regionalne izby obrachunkowe
10 lutego
C. Sprawozdania kwartalne (za 4 kwartały):
1) Rb-NDS
2) Rb-27ZZ
1
dokument
(do wiadomości)
31 stycznia
Rodzaj
sprawozdania
Jednostki przekazujące
sprawozdania
Jednostki otrzymujące
sprawozdanie
Forma przekazania
sprawozdania
Termin złożenia
sprawozdania po upływie
okresu sprawozdawczego
nie później niż 1)
1
2
3
4
5
3) Rb-50
- jednostki bezpośrednio
realizujące zadania
- zarządy jednostek samorządu
terytorialnego
- zarządy jednostek samorządu
terytorialnego
- dysponenci główni przekazujący dokument
dotacje
15 lutego
regionalne izby obrachunkowe
dokument
(do wiadomości)
15 lutego
- delegatury NIK
dokument
(do wiadomości)
15 lutego
- samorządowe zakłady
budżetowe
- zarządy jednostek samorządu
terytorialnego
dokument i
plik bazy danych
10 dni
- zarządy jednostek samorządu
terytorialnego
- regionalne izby obrachunkowe
dokument i
plik bazy danych
22 dni
- regionalne izby obrachunkowe
- Ministerstwo Finansów
plik bazy danych
30 dni
- jednostki budżetowe
- zarządy jednostek samorządu
terytorialnego
dokument i
plik bazy danych
10 dni
- zarządy jednostek samorządu
terytorialnego
- regionalne izby obrachunkowe
dokument i
plik bazy danych
22 dni
- regionalne izby obrachunkowe
- Ministerstwo Finansów
plik bazy danych
30 dni
- jednostki budżetowe
- zarządy jednostek samorządu
terytorialnego
dokument i
plik bazy danych
1 lutego
- zarządy jednostek samorządu
terytorialnego
- regionalne izby obrachunkowe
dokument i
plik bazy danych
23 lutego
- regionalne izby obrachunkowe
- Ministerstwo Finansów
plik bazy danych
6 marca
- zarządy jednostek samorządu
terytorialnego
- regionalne izby obrachunkowe
dokument i
plik bazy danych
23 lutego
- regionalne izby obrachunkowe
- Ministerstwo Finansów
plik bazy danych
6 marca
- wójt (burmistrz, prezydent
miasta)
- regionalne izby obrachunkowe
dokument i
plik bazy danych
23 lutego
- regionalne izby obrachunkowe
- Ministerstwo Finansów
dokument i
plik bazy danych
6 marca
- samorządowe zakłady
budżetowe
- zarządy jednostek samorządu
terytorialnego
dokument i
plik bazy danych
31 stycznia
- zarządy jednostek samorządu
terytorialnego
- regionalne izby obrachunkowe
dokument i
plik bazy danych
23 lutego
- regionalne izby obrachunkowe
- Ministerstwo Finansów
plik bazy danych
6 marca
- jednostki budżetowe
- zarządy jednostek samorządu
terytorialnego
dokument i
plik bazy danych
31 stycznia
- zarządy jednostek samorządu
terytorialnego
- regionalne izby obrachunkowe
dokument i
plik bazy danych
23 lutego
- regionalne izby obrachunkowe
- Ministerstwo Finansów
plik bazy danych
6 marca
dokument
31 stycznia
D. Sprawozdania półroczne
1) Rb-30S
2) Rb-34S
E. Sprawozdania roczne
1) Rb-27S, Rb-28S,
2) Rb-ST
3) Rb-PDP
4) Rb-30S
5) Rb-34S
1)
W przypadku, gdy dzień złożenia sprawozdania jest dniem wolnym od pracy – pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu.
2
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards