Wykaz zakażeń i chorób zakaźnych w przypadku których

advertisement
Wykaz zakażeń i chorób zakaźnych
w przypadku których podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby
zakaźnej lub zgonu z ich powodu są dokonywane zgłoszenia
na podstawie załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2013r.
w sprawie zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu
z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej (Dz. U. z 2013r. poz. 848)
Lp.
Zakażenie lub choroba zakaźna
Formularz
1
Bąblowica i wągrzyca
ZLK - 1
2
Biegunki o etiologii infekcyjnej lub nieustalonej u dzieci do lat 2
ZLK - 1
3
Błonica
ZLK - 1
4
Borelioza z Lyme
ZLK - 1
5
Bruceloza
ZLK - 1
6
Chlamydiozy – przenoszone drogą płciową
ZLK – 3
7
Cholera
ZLK – 1
8
Choroba Creutzfeldta – Jakoba i inne encefalopatie gąbczaste
ZLK – 1
9
Czerwonka bakteryjna
ZLK – 1
10
Dur brzuszny i zakażenia pałeczkami durowymi
ZLK – 1
11
Dury rzekome A,B,C i zakażenia pałeczkami rzekomodurowymi
ZLK – 1
12
Dur wysypkowy (w tym choroba Brill – Zinssera) i inne riketsjozy
ZLK – 1
13
Dżuma
ZLK – 1
14
Giardioza
ZLK – 1
15
Gorączka Q
ZLK – 1
16
Gruźlica i inne mikobakteriozy
ZLK – 2
ZLK – 1
17
Grypa (w tym grypa ptaków u ludzi) – wyłącznie w przypadku
zachorowań potwierdzonych wynikiem badań laboratoryjnych
mających na celu izolację wirusa grypy lub wykrycie kwasu
nukleinowego wirusa grypy
ZLK – 1
18
Inwazyjne zakażenia Neisseria meningitidis
ZLK – 1
19
Inwazyjne zakażenia Streptococcus pneumoniae
ZLK - 1
20
Inwazyjne zakażenia Streptococcus pyogenes
ZLK - 1
21
Inwazyjne zakażenia Haemophilus influenzae
ZLK - 1
22
Jersinioza
ZLK - 1
23
Kampylobakterioza
ZLK - 1
24
Kiła
ZLK – 3
25
Kryptosporydioza
ZLK – 1
26
Krztusiec
ZLK – 1
27
Legioneloza
ZLK – 1
28
Leptospirozy
ZLK – 1
29
Listerioza
ZLK – 1
30
Nagminne zapalenie przyusznic (świnka)
ZLK – 1
31
Nosacizna
ZLK – 1
32
Odra
ZLK – 1
33
Ornitozy
ZLK – 1
34
Ospa prawdziwa
ZLK – 1
35
Ospa wietrzna
ZLK – 1
36
Ostre porażenie dziecięce (poliomyelitis)
ZLK – 1
37
Ostre porażenia wiotkie, w tym zespół Guillaina – Barrégo
– u dzieci do 15 roku życia
ZLK – 1
38
Płonica
ZLK – 1
39
Pryszczyca
ZLK – 1
40
Różyczka i zespół różyczki wrodzonej
ZLK – 1
41
Rzeżączka
ZLK – 3
42
Salmonelozy inne niż wywołane przez pałeczki Salmonella Typhi i
Salmonella Paratyphi A,B,C
ZLK – 1
43
Tężec
ZLK - 1
44
Toksoplazmoza wrodzona
ZLK - 1
45
Tularemia
ZLK - 1
46
Wąglik
ZLK - 1
47
Wirusowe gorączki krwotoczne, w tym żółta gorączka
ZLK - 1
48
Wirusowe zapalenia wątroby (A, B, C, inne) oraz zakażenia wywołane
przez wirusy zapalenia wątroby
ZLK - 1
49
Włośnica
ZLK - 1
50
Wścieklizna
ZLK - 1
51
52
Zakażenia żołądkowo – jelitowe oraz zatrucia pokarmowe
o etiologii infekcyjnej
Zakażenie ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV)
i zespół nabytego niedoboru odporności (AIDS)
ZLK - 1
ZLK - 4
53
Zakażenie wirusem zachodniego Nilu
ZLK - 1
54
Zapalenie opon mózgowo – rdzeniowych lub mózgu o etiologii
infekcyjnej lub nieustalonej
ZLK - 1
55
Zatrucie jadem kiełbasianym
ZLK - 1
56
Zespół hemolityczno – mocznicowy i inne postaci zakażenia
werotoksycznymi pałeczkami Escherichia coli (STEC/VTEC)
ZLK - 1
57
Zespół ostrej niewydolności oddechowej (SARS)
ZLK - 1
58
Zimnica (malaria)
ZLK - 1
Download