Ta, co nie zginęła

advertisement
Ta, co nie zginęła
11 listopada –
– Święto Niepodległości
Oddziały strzeleckie tworzone z inicjatywy J. Piłsudskiego
były pierwszymi polskimi organizacjami wojskowo-niepodległościowymi.
W sierpniu 1914 roku oddziały strzeleckie wkroczyły do Kielc
w zaborze rosyjskim. Zawiodły jednak nadzieje na ogólnonarodowy zryw.
Legioniści w okopach nad Nidą podczas I wojny światowej.
Twórca legionów i naczelnik
odrodzonego państwa –
– Józef Piłsudski.
Powitanie Komendanta na dworcu kolejowym w Warszawie
11 XI 1918 roku po jego powrocie z więzienia w Magdeburgu.
Listopad 1918 – rozbrajanie
Niemców w Warszawie.
Pianista i kompozytor, mąż
stanu – Ignacy Paderewski
– premier.
Download