ST-99 - IDcom

advertisement
ODLEGŁOŚĆ
ST-60
ST-79
ST-80
ST-81
ST-82
ST-83
ST-84
ST-85 ST-86
ST-86a
ST-82 ST-87
ST-88
ST-89
ST-90
ST-91
PST-03
ST-92
L= 13.50
0.5%
L= 18.50
ST-93
ST-95
ST-94
0.5%
L= 21.00
ST-96
0.5%
L= 28.50
ST-97
ST-98
153.00
0.5%
126.50
L= 35.00
L=7.00
0.5%
2.3%
98.00
L=3.00
2.3%
L=7.50
L= 53.50
77.00
0.5%
11.70
L= 22.00
0.5%
Rura PVC-U SDR34 Ø200
58.50
0.5%
38.00
3.70
45.00
L= 48.00
20.30
0.5%
3.00
L= 13.50
144.50
0.5%
137.00
L=6.00
L= 14.50
83.50
4.50
8.00
0.5%
0.5%
Rura PVC-U SDR34 Ø200
61.50
L= 61.50
13.30
2.2%
13.50
L= 17.00
1.20
2.2%
229.00
L= 16.50
223.00
2.3%
208.50
L= 16.00
15.30
16.30
3.4%
147.00
L= 42.00
14.10
0.5%
130.00
L= 50.00
113.50
0.5%
L=5.50
ŚREDNICA, MATERIAŁ
97.50
5.70
DŁUGOŚĆ
10.20
SPADEK
55.50
Studzienka żelbetowa Ø1200 ,ST-82,Rz.d. 122.65 m n.p.m.
Telekomunikacja,tele. - 50, Rz.d. = 124.37 m n.p.m
Studzienka żelbetowa Ø1200 ,ST-87,Rz.d. 122.72 m n.p.m.
122.65 125.08 125.08 2.43
125.07
0.70
122.72 125.02 125.02 2.30
Studzienka inspekcyjna tworzywowa Ø425 ,ST-97,Rz.d. 121.22 m n.p.m.
Studzienka żelbetowa Ø1200 ,ST-98,Rz.d. 121.36 m n.p.m.
Studzienka żelbetowa Ø1200 ,ST-99,Rz.d. 121.50 m n.p.m.
121.22 123.75 123.75 2.53
121.36 123.70 123.70 2.34
121.50 123.96 123.96 2.46
Projaktowana Kanalizacja sanitarna-rurociąg tłoczny,Ks - 110, Rz.d. = 122.39 m n.p.m
Studzienka żelbetowa Ø1200 ,ST-96,Rz.d. 121.11 m n.p.m.
1.40
Studzienka inspekcyjna tworzywowa,ST-95,Rz.d. 121.01 m n.p.m.
Studzienka żelbetowa Ø1200 ,ST-93,Rz.d. 120.90 m n.p.m.
Telekomunikacja,tele. - 50, Rz.d. = 122.81 m n.p.m
Studzienka inspekcyjna tworzywowa Ø425 ,ST-94,Rz.d. 120.94 m n.p.m.
121.11 123.85 123.85 2.74
123.79
121.03 123.70 123.70 2.67
1.83
2.49
0.70
2.68
1.73
121.56
120.90 123.39 123.39
123.51
120.94 123.62 123.62
121.89
Wodociąg,W - 32, Rz.d. = 121.14 m n.p.m
Przepompownia ścieków ,PST-03,Rz.d. 118.27 m n.p.m.
Studzienka żelbetowa Ø1200 ,ST-92,Rz.d. 120.09 m n.p.m.
120.02 122.40 122.40 2.38
120.09 122.33 122.33 2.24
121.06
1.27
1.80
Studzienka żelbetowa Ø1200 ,ST-91,Rz.d. 123.38 m n.p.m.
123.38 124.95 124.95 1.57
122.94
Studzienka inspekcyjna tworzywowa Ø425,ST-90,Rz.d. 123.34 m n.p.m.
123.34 125.10 125.10 1.76
Wodociąg,W - 90, Rz.d. = 123.79 m n.p.m
Kabel elektro-energ niskiego napięcia,eNN - 50, Rz.d. = 124.66 m n.p.m
Studzienka żelbetowa Ø1200 ,ST-89,Rz.d. 123.07 m n.p.m.
1.80
0.90
123.07 125.64 125.64 2.57
125.59
125.56
Studzienka żelbetowa Ø1200 ,ST-88,Rz.d. 122.96 m n.p.m.
122.96 125.63 125.63 2.67
123.45
2.18
Telekomunikacja,tele. - 50, Rz.d. = 124.49 m n.p.m
Studzienka żelbetowa Ø1200 ,ST-86a,Rz.d. 125.74 m n.p.m.
0.70
Studzienka żelbetowa Ø1200 ,ST-86,Rz.d. 124.92 m n.p.m.
124.92 127.32 127.32 2.40
125.71
1.61
125.74 127.24 127.24 1.50
125.19
Studzienka żelbetowa Ø1200 ,ST-85,Rz.d. 124.85 m n.p.m.
124.85 127.53 127.53 2.68
Telekomunikacja,tele. - 50, Rz.d. = 126.43 m n.p.m
Kabel elektro-energ niskiego napięcia,eNN - 50, Rz.d. = 126.24 m n.p.m
Wodociąg,W - 32, Rz.d. = 125.00 m n.p.m
Studzienka żelbetowa Ø1200 ,ST-84,Rz.d. 123.43 m n.p.m.
126.80
1.80
123.43 127.00 127.00 3.57
0.70
0.90
Studzienka żelbetowa Ø1200 ,ST-83,Rz.d. 123.06 m n.p.m.
123.06 125.80 125.80 2.74
124.58
1.22
127.13
127.14
Studzienka żelbetowa Ø1200 ,ST-82,Rz.d. 122.65 m n.p.m.
122.65 125.08 125.08 2.43
Studzienka żelbetowa Ø1200 ,ST-81,Rz.d. 121.27 m n.p.m.
Wodociąg,W - 160, Rz.d. = 121.86 m n.p.m
Wodociąg,W - 90, Rz.d. = 122.78 m n.p.m
1.80
121.27 124.30 124.30 3.03
122.10
2.20
124.58
1.80
123.66
Studzienka żelbetowa Ø1200 ,ST-80,Rz.d. 121.06 m n.p.m.
121.06 123.45 123.45 2.39
RZĘDNA DNA KANAŁU
Studzienka żelbetowa Ø1200 ,ST-79,Rz.d. 121.03 m n.p.m.
RZĘDNA TERENU PROJ.
121.03 123.28 123.28 2.25
RZĘDNA TERENU ISTN.
0.5%
ZAGŁĘBIENIE
50.00
P.P. 108.00m n.p.m.
Studzienka żelbetowa Ø1200 ,ST-60,Rz.d. 120.78 m n.p.m.
1:1000
120.78 123.25 123.25 2.47
1:100
Profil sieci kanalizacji sanitarnej:
Odcinek:
ST-60 - ST-86a
ST-82 - ST-91
PST-03 - ST-99
OZNACZENIA:
ks
G
W
eNN
kd/ks
tp
Rura PVC-U SDR34 Ø200
0.5%
L= 26.50
ST-99
- KABEL ELEKTRO-ENERGETYCZNY
- KANALIZACJA DESZCZOWA / KANALIZACJA SANITARNA
- TELEKOMUNIKACJA
UWAGA:
przed przystąpieniem do wykopów mechanicznych należy:
trasy sieci.
Gmina Regimin
Regimin 22
06-461 Regimin
Budowasiecikanalizacjisanitarnejnatereniegminy
Regimin-IIEtap-Targonie
12
Download