Monarchia

advertisement
Epoka
Chronologia
Era
Nasza era
Przed naszą erą
Źródło historyczne
Koczownik
Neandertalczyk
Homo sapiens
Rewolucja neolityczna
Żyzny półksiężyc
Paleolit
Neolit
Cywilizacja
Mezopotamia
Miasto-państwo
Sumerowie
ziggurat
Pismo klinowe
Państwo
Kodeks Hammurabiego
Monarchia despotyczna
Faraon
Hieroglify
Papirus
zoomorfizm
Politeizm
Piramida
Mumia
Sarkofag
Sfinks
Hinduizm
Buddyzm
Księgi Wedy
Kasta
Budda
Państwo Środka
Fenicjanie
Biblia
Stary Testament
Tora
Diaspora
Synagoga
Szabat
Monoteizm
Judaizm
Dekalog
Abraham
Mojżesz
Dawid
Salomon
Polis
Antropomorfizm
Kolonizacja
Hellada
Heros
Mit
Igrzyska
Olimp
Olimpiada
pytia
776r.p.n.e.
Tyran
Demokracja
Oligarchia
Arystokracja
Geruzja
Ekklezja
Perykles
Solon
Filozofia
Akropol
Partenon
Sokrates
Platon
Arystoteles
Fidiasz
Homer
Herodot
Ptolemeusz
Sofokles
Leonidas
Miltiades
Temistokles
Hipokrates
Gimnazjum
Liceum
Akademia
Hoplita
490 r.p.n.e.
480 r.p.n.e.
Kultura hellenistyczna
Aleksander Wielki
Monarchia
Lacjum
Patrycjusz
Plebejusz
Forum Romanum
Eneasz
Remus
Romulus
Etruskowie
753 r.p.n.e.
Republika
Imperium Romanum
Prowincja
Senat
Konsul
Wojny punickie
Legion
Hannibal
Cesarstwo
Romanizacja
Gladiator
Dyktator
Niewolnik
Imperator
Brutus
Juliusz Cezar
Oktawian August
Dioklecjan
Pryncypat
Dominat
Spartakus
44 r.p.n.e.
Westalka
Akwedukt
Forum
Terma
Cyrk
Bazylika
Amfiteatr
Ewangelia
Apostoł
Sobór
Dogmat
Biskup
Jezus Chrystus
Herod
Piłat
Katakumby
1 r.n.e.
Neron
Konstantyn Wielki
313r.
Teodozjusz Wielki
381 r.
395 r.
Barbarzyńca
Kolon
Wędrówki ludów
Wandalizm
Latyfundium
Insygnia
476 r.
Należy opanować ustroje państw starożytnych np.: demokracja ateńska, ustrój
Sparty i Rzymu
Odkrycia, osiągnięcia, wynalazki starożytnych cywilizacji
Przykładowe tabele do uzupełnienia
Bóstwa greckie
Bóstwa rzymskie Czym się zajmowały
odpowiednik
greckiego
Zeus
Hera
Atena
Afrodyta
Posejdon
Hermes
Ares
Hestia
Hades
-
Saturn
Janus
lary i penaty
Geniusz
Rodzaj pisma
Pismo klinowe
Miejsce powstania
Mezopotamia
Egipt
Ściany i papirusy
Gliniane tabliczki
Cechy pisma
Składało się ze
spółgłosek
Ceramika, kamień
Pismo alfabetyczne
samogłoskowe
Alfabet łaciński
cechy
Materiał pisarski
Powstało na bazie
pisma greckiego
Ateny
Sparta
Państwo Aleksandra
Wielkiego
Nazwa ustroju
Jaka grupa ludzi miała
dostęp do władzy?
Jak się nazywał urząd
(organizacja)
sprawująca władzę?
Nazwa ustroju rzymskiego Orientacyjny czas trwania Kto sprawował władzę?
Monarchia
Republika
Dyktatura
Cesarstwo-pryncypat
Cesarstwo-dominat
Imię cesarza rzymskiego
Data lub wiek
Jak traktował chrześcijan
Rozpoczął prześladowania
chrześcijan
Dioklecjan
313r.
Chrześcijaństwo religią
panującą
Download