Kalkulacja kosztów produkcji

advertisement
Kukurydza na kiszonkę
Kalkulacja kosztów produkcji
październik 08
Materiały zebrał i opracował Tadeusz Szymańczak
Wyszczególnienie
J.M.
Ilość
dt
dt
dt
600
500
420
Produkcja:
Nakłady i koszty:
Nasiona
Nawozy mineralne razem
-N
Cena zł/dt
Produkcja zł/ha
0,00
0,00
0,00
Ilość
Cena
zł/kg,dt
Koszt zł/ha
jednostka
1,1
470,00
517,00
kg
150
3,05
457,50
- P2O5
kg
100
4,31
431,00
- K2O (forma chlorkowa)
- wapno nawozowe (25%)
kg
ton
190
3
3,44
80,00
653,60
60,00
l
l
l
2,50
0,30
0,60
32,00
200,00
100,00
80,00
60,00
60,00
Razem
% kosztów
koszty w zł zmiennych
517,00
1 602,10
10,32%
31,97%
200,00
3,99%
0,00
0,00%
663,30
13,24%
0,00
0,00%
632,00
12,61%
Środki ochrony roślin razem
Guardian
Mesurol
Banvel
Inne koszty
5.Koszty stałe związane z prowadzeniem
produkcji w gosp. 8 ha U. R. obciążenie na 1
ha wynosi:
663,30
Podatek dochodowy z działów
specjalnych produkcji roślinnej
zł
Usługi produkcyjne z zewnątrz :
- siew punktowy
- sieczkarnia samobieżna
godz
godz.
godz.
Najemna siła robocza
Siła pociągowa własna
cng
1,10
2,50
120,00
200,00
132,00
500,00
12,00
8,10
97,20
97,20
1,94%
25,00
51,96
1 299,00
1 299,00
25,93%
5 010,60
100%
Koszty zmienne na 1 ha
Plon dt z 1 ha
Wskaźniki ekonomiczne
Koszty zmienne prod. 1 dt
zł
Wskaźniki opłacalności
Cena zł/dt
-wg kosztów zmiennych
0
Plon graniczny
Wysokość plonu, która pokryje koszty
zmienne [ dt ]
0
Koszty ogólnogospodarcze dla produkcji roślinnej
wynoszące ~ 10 % kosztów zmiennych
JPO + UPO = 339,30 + 269,34 = 608,64 zł/ha
600
500
420
8,35
10,02
11,93
0%
0%
501,06
0%
Download