Szymon Bródka - Instytut Studiów Politycznych PAN

advertisement
Szymon Bródka
WYKSZTAŁCENIE
2005 – 2008
Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie.
Kierunek: Filozofia, specjalność: edukacja filozoficzna z wiedzą
o społeczeństwie.
Tytuł zawodowy: licencjat
2008 – 2010
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie.
Kierunek: Filozofia, specjalność: edukacja filozoficzna z wiedzą
o społeczeństwie – nauczycielskie.
Tytuł zawodowy: magister
2007 – 2010
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.
Kierunek: Filologia polska, specjalność: komparatystyka
Tytuł zawodowy: licencjat filologii polskiej ze specjalnością
komparatystyka
2012 – 2014
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie.
Kierunek: Filozofia, studia doktoranckie
DOŚWIADCZENIE
Stycznia 2014 – 2015
Filozofia i Literatura. Wykłady krakowskie.
Stanowisko: Współorganizator,
Wrzesień 2014 – obecnie
Instytut Studiów Politycznych PAN
Zakład Filozofii Polityki
Stanowisko: Asystent
Wrzesień 2014 – obecnie
Czasopismo Civitas. Studia z filozofii polityki.
Stanowisko: Sekretarz redakcji
UMIEJĘTNOŚCI
Języki:
Angielski: dobry
Rosyjski: podstawowy
Download