1 2 3 Łupki zieleńcowe nale ą do skał metamorficznych

advertisement
Łupki
zieleńcowe
Łupki zieleńcowe należą do skał metamorficznych, powstałych na
skutek przeobrażenia pierwotnie bazaltowych skał wulkanicznych
pod wpływem wysokiego ciśnienia i niskich temperatur przed ponad
500 milionami lat. Skały te charakteryzują się ciemnozieloną barwą,
niekiedy z odcieniem niebieskawym, oraz wyraźnie warstwową łupkowatą strukturą. Na tutejszym obszarze łupki zieleńcowe
występują przeważnie na zachód od miasta Žacléř, na Zboczu
Boberskim i na Grzbiecie Žacléřskim, gdzie tworzą wielkie masy
skalne. Mniejsze masy skalne znajdują się pomiędzy miejscowością
Dolní Albeřice a Rýchorskou Boudou. Najpiękniejszy okaz to aż
czterometrowa skała, którą można zobaczyć przy drodze Hadí Cesta,
na Zboczu Boberskim w kierunku północno zachodnim od miasta
Žacléřa oraz w Dolinie Śnieżnego Potoku naprzeciwko ośrodka
narciarskiego Arrakis.
2
3
1 Występy skalne łupków zieleńcowych nad potokiem Sněžným w Prkennym Dole
naprzeciwko ośrodka narciarskiego Arrakis
2 Fragment łupków zieleńcowych – skały przy drodze Hadí cesta, kierunek od Žacléřa na
grzbiet Rýchorów
3 Oprócz łupków zieleńcowych w dolinie potoku Sněžného występują też łupki niebieskie
1
Download