Regulamin Ogólnopolskich Biegów Zwycięstwa nad bolszewikami

advertisement
Regulamin
Ogólnopolskich Biegów Zwycięstwa nad bolszewikami „Goń
bolszewika, goń” imienia Sebastiana Małka i Jana Kozioła,
kawalerów orderu Virtuti Militari
I. CEL IMPREZY:
- uczczenie 89 rocznicy zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej podczas wojny polsko – bolszewickiej z 1920 r.
- uczczenie Święta Wojska Polskiego
- kształtowanie patriotycznych postaw wśród dzieci i młodzieży poprzez ukazywanie bohaterstwa mieszkańców
Jarocina w czasie
wojny polsko – bolszewickiej 1920 r.
- upowszechnienie biegania wśród dzieci, młodzieży i dorosłych jako najprostszej formy czynnego wypoczynku
- promocja gminy Jarocin
II. ORGANIZATOR
Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin
WSPÓŁORGANIZATORZY:
Gminny Ośrodek Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji, Zespół Szkół w Jarocinie, Urząd Gminy w Jarocinie
III. TERMIN l MIEJSCE
- 15 sierpnia 2009 roku (sobota) godz. 14.30
- Start i meta - Droga powiatowa Jarocin – Nalepy /obok sceny plenerowej nad Gilówką/
IV. UCZESTNICTWO
W biegach mogą startować wszyscy chętni, kluby sportowe, niezrzeszeni - posiadający aktualne badanie lekarskie.
W biegu głównym mogą startować zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat.
V. ZGŁOSZENIA
Należy nadsyłać na adres: Urząd Gminy w Jarocinie 37 – 405 Jarocin 159 z dopiskiem „Biegi Zwycięstwa” lub
telefonicznie: (015) 8 713 141 lub fax. (015) 8 713 138
- w biegach młodzieżowych należy posiadać kartę z danymi: imię i nazwisko, miejscowość i rok urodzenia.
Zgłoszenia przyjmowane będą także w dniu biegu od godz. 13.00 do 14.30 na miejscu startu.
VI. PROGRAM ZAWODÓW
14.40 - 400m. Dziewcząt - 2000 i młodsze
14.45 - 400m. Chłopców – 2000 i młodsi
14.50 - 800m. Dziewcząt - 1998/99
14.55 - 800m. Chłopców - 1998/99
15.00 – 800m. Dziewcząt - 1996/97
15.05 - 800m. Chłopców - 1996/97
15.10 – 800m. Dziewcząt - 1994/95
15.15 - 800m. Chłopców - 1994/95
15.20 - 800m. Dziewcząt - 1992/93
15.25 - 800m. Chłopców - 1992/93
15.30 - 5 000 m. BIEG GŁÓWNY – kobiet i mężczyzn
17.00 –uroczysta dekoracja biegów młodzieżowych i biegu głównego
VII. KLASYFIKACJA BIEGU GŁÓWNEGO 5 km
- kobiety - tylko klasyfikacja „OPEN"
- mężczyźni - klasyfikacja generalna i w kategoriach wiekowych:
I. - do 19 lat III - 30-39 lat V - 50 - 59 lat
II - 20-29 lat IV - 40-49 lat VI - 60 i starsi
VIII. NAGRODY
W biegu głównym:
- za zajęcie I - VI miejsca kobiet i mężczyzn
- za zajęcie I - III miejsca - puchary
- za zajęcie I - III miejsca w kategoriach wiekowych mężczyzn /mężczyźni
nagrodzeni w biegu głównym nie otrzymują nagród za kategorię wiekową/.
Forma i wysokość nagród w biegu głównym i w kategoriach wiekowych
uzależniona jest od sponsorów.
BIEGI MŁODZIEŻOWE - za miejsce I – III - medale i nagrody rzeczowe otrzymują zawodnicy każdego
rocznika - wyjątek kategoria junior
- wszyscy, którzy ukończą bieg główny i biegi młodzieżowe otrzymują dyplomy uczestnictwa
- przewiduje się specjalną nagrodę dla rodziny, która najliczniej weźmie udział w zawodach i konkursie wiedzy o
wojnie polsko- bolszewickiej.
IX. UWAGI KOŃCOWE
- o sprawach końcowych decyduje organizator
- rezerwacja noclegów do dnia 10.08.2009 r.
- zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie
- wysokość nagród uzależniona będzie od hojności sponsorów
SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!
Download