Oświadczenie – nieaktywne subkonto

advertisement
Fundacja „Serca dla Maluszka”
Status Organizacji Pożytku Publicznego: KRS 0000387207
Siedziba: ul. Kowalska 89 43 – 300 Bielsko – Biała
Tel. 692 093 760 / 515 252 428
Email: [email protected]
Oświadczenie – nieaktywne subkonto
Imię i nazwisko …………………………………….
…………………………………………………………….
Adres: ………………………………………………….
…………………………………………………………….
Nr telefonu: …………………………………………
1. Oświadczam, że w roku ……………….. ja lub moje dziecko nie posiadało subkonta w innej
organizacji.
…………………………………
…………………………………….
data
czytelny podpis
2. Oświadczam, że w roku ………………. ja lub moje dziecko posiadałem subkonto/ subkonta w
innych organizacjach:
………………………………………………………………………………………………..
nazwa organizacji
………………………………………………………………………………………………..
nazwa organizacji
……………………………………………………………………………………………….
nazwa organizacji
łączna kwota zgromadzona w ……………….. roku na wyżej wymienionych subkontach wyniosła
……………………..
……………………………………….
………………………………….
data
czytelny podpis
Załączniki
1. Zaświadczenia o wysokości środków zgromadzonych na subkoncie w roku …………….
wydane przez ……………………………………..
……………………………………. …………………………
nazwy organizacji
Nr rachunku bankowego: 85 1160 2202 0000 0001 9214 1142
KRS 0000387207
REGON 241966233 NIP 5472135603
www.fundacjasercadlamaluszka.pl
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards