EKONOMIA KIELCE

advertisement
Informacje do publikacji na stronach internetowych
Wyższej Szkoły Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach
Nazwisko i imię: ………………..……………………………..…….………………………………..
Tytuł naukowy ………………………………………………….……………………………………
Telefon kontaktowy :………………………………………..………………………………………..
E-mail :………………………………………..……………..………………………………………...
Prowadzone zajęcia dydaktyczne (z wyszczególnieniem podziału na wykłady i ćwiczenia):
1. ………………………………………………………….…………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………….
3. …………………………………………………………………………………………………….
4. …………………………………………………………………………………………………….
5. …………………………………………………………………………………………………….
6. …………………………………………………………………………………………………….
Życiorys naukowy
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
Dodatkowe informacje (terminy konsultacji, publikacje, zdjęcie itp.) prosimy przesyłać na adres poczty elektronicznej:
[email protected]
Wyrażam zgodę na publikację moich danych osobowych oraz informacji zawartych w niniejszym formularzu na
stronach internetowych Wyższej Szkoły Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach z siedzibą przy
ul. Piwnika Ponurego nr 49, zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
Podpis
Download