Poznawanie i modelowanie Wszechświata

advertisement
Poznawanie i modelowanie
Wszechświata
Marek Demiański
Instytut Fizyki Teoretycznej
Uniwersytet Warszawski
Rozmiary Drogi Mlecznej
• Średnica dysku 120000 lat świetlnych
• Grubość dysku 1000 lat świetlnych
• Średnica galaktycznego halo 300000 lat
świetlnych
• Odległość Słońca od centrum Galaktyki
28000 lat świetlnych
• Galaktyka składa się z około 150
miliardów gwiazd
Edwin Hubble
Galaktyka NGC 891
Skład chemiczny
Wszechświata
75% H
~ 25% He
~
Gromada galaktyk
Wnioski z prawa Keplera
v(r)= (GM(r)/r)1/2 = const
M(r) ~ r
 ~ 1/r2
Stosunek masy do jasności
galaktyki M/L ~ 3 – 50
gromady galaktyk
M/L ~ 100 - 500
Potencjalne cząstki tworzące
ciemną materię:
aksjony,
neutralino, mN ~ 50 GeV,
grawitino,
inne WIMPs
Gęstość cząstek ciemnej
materii w otoczeniu Słońca
nDM  0.3(1GeV/m)
3
1/cm
Podstawowe składniki Wszechświata
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards