V LO im. R. Schumana Nasza szkoła to

advertisement
V LO im. Roberta Schumana
w Sosnowcu
Patron: Ojciec - założyciel Wspólnot
Europejskich, zwolennik pojednania
Europejczyków, człowiek wielkich zalet
i spektakularnych sukcesów.
Założenie szkoły: 1990 rok.
Nadanie imienia szkole: 2003 rok.
V LO im R. Schumana
Przyjdź, zobacz, wybierz szkołę, która spełni twoje
oczekiwania, wybierz szkołę przyjazną uczniowi.
Gwarantujemy:

Miłą atmosferę, bezpieczeństwo, skuteczne przygotowanie
do egzaminu maturalnego, efektywną naukę języków obcych.

Przygotowujemy samodzielnych i świadomych swoich
predyspozycji i kwalifikacji uczniów do funkcjonowania
w gospodarce opartej na wiedzy.

Warsztat pracy nauczyciela i ucznia oparty jest na
wykorzystaniu m.in. nowoczesnych tablic interaktywnych,
zasobów multimedialnych (programy komputerowe,
filmy edukacyjne, prezentacje, projekty uczniów)
V LO im. R. Schumana
Nasza szkoła to:








21 lat tradycji,
2 sale komputerowe,
biblioteka i czytelnia
z Centrum Multimedialnym,
klaso-pracownie
przedmiotowe, w tym dwie
z tablicami interaktywnymi,
Klub Europejski,
szkolna radiola,
kawiarenka Zakątek,
stołówka szkolna.
V LO im. R. Schumana
Nasza szkoła to:
Baza sportowa:







pełnowymiarowa sala
gimnastyczna,
mała sala gimnastyczna,
salka do ćwiczeń siłowych
i ćwiczeń korekcyjnych,
miejsce do gry w tenisa
stołowego,
boisko do piłki nożnej
i koszykowej,
2 boiska do plażowej
piłki siatkowej,
kompleks boisk Orlik,
lodowisko.
V LO im. R. Schumana
Tradycje naszej szkoły:






otrzęsiny i ślubowanie klas
pierwszych,
wyjazd integracyjny nad morze,
studniówka i „ostatni dzwonek”,
uroczyste obchody świąt
narodowych,
jasełka i wigilie klasowe,
akcje charytatywne.
V LO im. R. Schumana
Jesteśmy organizatorami konkursów
dla młodzieży szkół gimnazjalnych :

V LO im. R. Schumana
Konkurs Wiedzy o Unii
Europejskiej i Krajach
Członkowskich (IX edycja).
Osiągnięcia literackie i naukowe:

Natalia Treter i Martyna Piętowska
laureatki konkursu historycznego
„Szukamy bohaterów”
w nagrodę pojechały
do Parlamentu Europejskiego w Brukseli
V LO im. R. Schumana
Osiągnięcia literackie i naukowe:

Stypendium Prezesa Rady Ministrów
w roku 2011 dla Joanny Bugaj.

Marta Bujak i Agnieszka Zawada
laureatki konkursu historycznego
„Szukamy bohaterów”
w nagrodę pojechały
do Parlamentu Europejskiego w Brukseli (2011 r.)
Organizujemy wiele wyjazdów naukowych:
Warszawa – Podróże w czasie i przestrzeni.
Szlakiem polskiego parlamentaryzmu, dziejów
Stolicy i oświecenia warszawskiego.
Kraków – Szlakiem Młodej Polski i innych epok.
Wrocław – Panorama Racławicka.
Muzeum w Auschwitz – Birkenau.
Jura Krakowsko – Częstochowska.
V LO im. R. Schumana
Nasze projekty:




Moja szkoła w UE – Mój powrót do szkoły.
Mury w Europie (dwuletni historyczny projekt edukacyjny
2009 - 2011);
Education for the European Citizenship (Obywatelstwo
Europejskie);
projekt językowy;
V LO im. R. Schumana
Wyjazdy młodzieży w ramach projektów:
Włochy 2009r.
Niemcy 2010r.
Szwecja 2011r.
Belgia 2007r.
V LO im. R. Schumana
Włochy 2006r.
W roku szkolnym 2013/2014
V Liceum Ogólnokształcące proponuje
utworzenie klasy z możliwościa wyboru na
poziomie rozszerzonym przedmiotów:
język polski, historia, język angielski,
przedmiot uzupełniajacy: przyroda.
Dodatkowo możliwość udziału w warsztatach:
- ekonomicznych i języka angielskiego
z elementami biznesu,
- psychologiczno-pedagogicznych i języka
angielskiego z zakresu psychologii,
- tanecznych lub zajęciach z tenisa ziemnego,
- regionalnych.
V LO im. R. Schumana
Dojazd do naszej szkoły:
autobusy linii: 18, 34, 299,
690, 723, 815, 825.
tramwaj linii: 27.
V LO im. R. Schumana
Download