Przestrzenie międzypowięziowe głowy i szyi

advertisement
Przestrzenie międzypowięziowe głowy i szyi.doc
(46 KB) Pobierz
PRZESTRZENIE MIĘDZY- POWIĘZIOWE
GŁOWY I SZYI.
PRZESTRZEŃ PODJĘZYKOWA (spatium sublinguale)
Ograniczenia:
góra: błona śluzowa dna jamy ustnej .
dół: mięsień bródkowo-językowy, mięsień bródkowo-gnykowy .
przód: mięsień bródkowo-językowy, mięsień bródkowo-gnykowy.
tył: otwarta wolno.
Zawartość:
- nerw językowy
- żyła językowa
- tętnica językowa
- przewód ślinianki podjęzykowej
PRZESTRZEŃ PODBRÓDKOWA (spatium submentale)
Ograniczenia:
Jest to trójkątna przestrzeń między przyśrodkowymi brzegami przednich brzuśćców mięśni
dwubrzuśćcowych, zbiegających się ku żuchwie, a rozchodzących ku kości gnykowej.
podstawa: kość gnykowa.
wierzchołek: na żuchwie.
góra: mięsień żuchwowo-gnykowy.
dół: blaszka powierzchowna powięzi szyi.
Zawartość:
- luźna tkanka łączna .
- węzły chłonne podbródkowe.
PRZESTRZEŃ PODŻUCHWOWA (spatium submandibulare)
Ograniczenia:
Jest to trójkątna przestrzeń ograniczona dolnym brzegiem trzonu żuchwy oraz brzuśćcami mięśnia
duwbrzuśćcowego.
dno: mięsień żuchwowo-gnykowy.
góra: blaszka powierzchowna powięzi szyi, tkanka podskórna, m.szeroki szyi, skóra.
Zawartość:
- ślinianka podżuchwowa.
- węzły chłonne podżuchwowe.
- tętnica twarzowa.
- żyła twarzowa.
Połączenia:
- okolica podjęzykowa.
- przestrzeń środkowa szyi.
PRZESTRZEŃ SKRZYDŁOWO-ŻUCHWOWA (spatium pterygomandibulare)
Ograniczenia:
bok: gałąź żuchwy.
strona przyśrodkowa: mięsień skrzydłowy przyśrodkowy.
góra: rozcięgno międzyskrzydłowe (aponeurosis interpterygoidea).
przód: szew policzkowo-gardłowy.
Zawartość:
- luźna tkana łączna
- nerw zębodołowy dolny.
- tętnica zębodołowa dolna.
- żyła zębodołowa dolna.
Połączenia:
- dół skrzydłowo-podniebienny
- dół podskroniowy
- przestrzeń przygardłowa
- jama czaszki
- ciało tłuszczowe policzka
PRZESTRZEŃ ZAŻUCHWOWA (spatium retromandibulare)
Ograniczenia:
przód: tylny brzeg gałęzi żuchwy (z przyczepami mięśnia skrzydłowego przyśrodkowego i mięśnia żwacza).
tył: wyrostek sutkowaty i mięsień mostkowo-sutkowo-obojczykowy.
bok: powięź przyuszniczo-żwaczowa .
góra: przewód słuchowy zewnętrzny.
strona przyśrodkowa: wyrostek rylcowaty i odchodzące od niego mięśnie (rylcowo-gnyowy, rylcowojęzykowy, rylcowo-gardłowy ).
Zawartość:
- ślinianka przyuszna
- naczynia i nerwy przebiegające przez miąższ ślinianki lub pozostające z nią w łączności topograficznej
PRZESTRZEŃ ŻWACZOWO-ŻUCHWOWA
Jet to przestrzeń zawarta między dolnym odcinkiem mięśnia żwacza, a gałęzią żuchwy.`
PRZESTRZEŃ PRZYGARDŁOWA (spatium parapharyngeum)
Ograniczenia:
przód: szew skrzydłowo-żuchwowy.
tył: wyrostek rylcowaty i odchodzące od niego mięśnie – rylcowo-gnykowy, rylcowo-językowy, rylcowogardłowy (tzw. bukiet Riolana) otoczone rozcięgnem rylcowo-gardłowym.
bok: mięsień skrzydłowy przyśrodkowy, rozcięgno międzyskrzydłowe.
strona przyśrodkowa: mięsień dźwigacz podniebienia miękkiego, mięsień napinacz podniebienia miękkiego,
mięsień zwieracz gardła górny.
Zawartość:
- tętnica szyjna wspólna
- tętnica szyjna wewnętrzna
- nerw językowo-gardłowy IX
- nerw błędny X
- nerw dodatkowy XI
- nerw podjęzykowy
- część szyjna pnia współczulnego
Połączenia:
- przestrzeń zażuchwowa
- przestrzeń podskroniowa
- przestrzeń zagardłowa
- śródpiersie.
PRZESTRZEŃ ZAGARDŁOWA (spatium retropharyngeum)
Jest to przestrzeń zawarta między tylną ścianą gardła, a blaszką przedkręgową powięzi szyi.
PRZESTRZEŃ SKRONIOWA (spatium temporale)
Ograniczenia:
dół: grzebień podskroniowy.
góra: powięź skroniowa.
przód: powierzchnia skroniowa kości jarzmowej.
tył: dół skroniowy, powięź powierzchowna.
Zawartość:
- mięsień skroniowy pokryty powięzią skroniową
- luźna tkanka łączna
- tkanka tłuszczowa.
MIĘŚNIE ŻWACZOWE
MIĘSIEŃ SKRONIOWY (musculus temporalis)
Znajduje się w dole podskroniowym.
Przyczepy początkowe:
- grzebień podskroniowy
- kresa skroniowa dolna
- łuk jarzmowy
- powięź skroniowa
Przyczep końcowy:
- wyrostek dziobiasty żuchwy
Czynności:
- unosi żuchwę
- zaciska zęby
- cofa wysuniętą żuchwę.
Unaczynienie:
- tt. skroniowe głębokie (gałęzie tętnicy szczękowej)
- tętnica skroniowa środkowa (od t.skroniowej powierzchownej)
Unerwienie:
- nerwy skroniowe głębokie (od 3 gałęzi nerwu trójdzielnego)
MIĘSIEŃ ŻWACZ ( musculus masseter)
Składa się z 2 części: powierzchownej (pars supreficialis) i głębokiej ( pars profunda).
Leży na gałęzi żuchwy pokrywając dolny odcinek mięśnia skroniowego i mięsień policzkowy.
Na powierzchni zewnętrznej w/w mięśnia leży część ślinianki przyusznej, tętnica poprzeczna twarzy i gałęzie
nerwu twarzowego.
Przyczepy początkowe:
1. część powierzchowna
- kość jarzmowa (brzeg dolny)
- łuk jarzmowy (część przednia)
2. część głęboka
- łuk jarzmowy (część tylna)
Przyczep końcowy:
- kąt żuchwy
- gałąź żuchwy
Czynność:
Unosi i obraca na zewnątrz żuchwę.
Unaczynienie:
- tętnica żwaczowa (unaczynienie główne)
Unerwienie:
- nerw żwaczowy
MIĘSIEŃ SKRZYDŁOWY PRZYŚRODKOWY ( musculus pterygoideus medialis)
Znajduje się po przyśrodkowej stronie gałęzi żuchwy.
Przyczepy początkowe:
- kość klinowa
- kość podniebienna (wyrostek piramidowy)
- szczęka (wyrostek podniebienny)
Przyczep końcowy:
kąt żuchwy (guzowatość skrzydłowa)
Czynność:
- unosi żuchwę
- obraca żuchwę na zewnątrz
Unaczynienie:
gałęzie tętnicy szczękowej
Unerwienie:
-
nerw skrzydłowy przyśrodkowy (od V3)
MIĘSIEŃ SKRZYDŁOWY BOCZNY (musculus pterygoideus lateralis)
Położony na zewnątrz od mięśnia skrzydłowego przyśrodkowego.
Znajduje się w dole podskroniowym.
Przyczepy początkowe:
1) głowa górna:
- grzebień podskroniowy
- powierzchnia podskroniowa skrzydła większego kości klinowej
2) głowa dolna
- powierzchnia podskroniowa szczęki
- powierzchnia zewnętrzna blaszki bocznej wyrostka skrzydłowatego
Przyczepy końcowe:
- torebka stawowa stawu żuchwqowego
- dołek skrzydłowy (poniżej głowy żuchwy)
Czynność:
a) przy skurczu jednostronnym – ruch boczny żuchwy w stronę przeciwną
b) przy skurczu obustronnym – wysunięcie żuchwy do przodu.
Unerwienie:
- nerw skrzydłowy boczny (od V3).
1
Plik z chomika:
porcelainlucy
Inne pliki z tego folderu:
Właściwości wody utlenionej.doc (74 KB)
 Głowa, kończyna górna.doc (312 KB)
 Nowe choroby zakaźne.pdf (231 KB)
 Anatomia głowy - kości i mięśnie.ppt (315 KB)
Anatomia i fizjologia człowieka - jama ustna.ppt (3002 KB)


Inne foldery tego chomika:
Artykuły medyczne
Artykuły stomatologiczne
 Biologia
 Chemia
 Dental Tribune


Zgłoś jeśli naruszono regulamin





Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dział Pomocy
Opinie


Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Download