Nr sprawy 22/2012 - Szpital na wyspie

advertisement
Nr sprawy 31/2012
Żary, dn.29.11.2012
WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ
W odpowiedzi na skierowane do Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. zapytania dotyczące treści specyfikacji w postępowaniu prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia „Sukcesywna dostawa leków”, informujemy:
1 Czy w zadaniu 1 w poz.69 Zamawiający chce żeby wycenić lek Tramadolum 0,1g/2ml, 5 amp.?
Odp. TAK
2 Czy w zadaniu 1 w poz.70 Zamawiający chce żeby wycenić Tramadolum w postaci kaps.0,05g, 20kaps.?
Odp. TAK
3 Czy w Zadaniu 1 w poz.76 należy wycenić 30 opakowań leku Hydrochlorotiazidum 12,5mg w op.x 30tabl, ponieważ takie występują na
rynku w sprzedaży?
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.
4. Czy w zadaniu 1 w poz.80 można wycenić Tetraspan 60mg/ml HES, 500ml, a poz.81 Tetraspan 100mg/ml HES, 500ml, ponieważ takie
SA dostępne na rynku?
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.
5.
Czy w zadaniu 1 w poz.20 można wycenić lek w postaci kaps., ponieważ w takiej jest dostępny na rynku?
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.
6.
Czy w zadaniu 1 w poz.33 Zamawiający chce żeby wycenić Tialorid?
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.
7.
Czy w zadaniu 1 w poz.42 należy wycenić lek w dawce 500mg, ponieważ w takiej jest dostępny na rynku?
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.
8.
Czy w zadaniu 1 w poz.54 można wycenić lek w postaci kaps.dojelit.?
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.
9.
Czy w zadaniu 1 w poz.55 Zamawiający wymaga wyceny leku w postaci fiolek zgodnie z SIWZ?
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.
10. Czy w zadaniu 1 w poz.58 można wycenić Proxacin w postaci fiolek, ponieważ tak jest zarejestrowany?
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.
11. Czy w zadaniu 1 w poz.60, 61, 65, 78, 86, 87, 88, 94-99 można wycenić leki w postaci tabl.powl., ponieważ tak są
zarejestrowane?
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.
12. Czy w zadaniu 1 w poz.73 Zamawiający chce żeby wycenić Bupivacainum Hydrochloricum 0,5%, 20ml, 5 fiol?
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.
13. Czy w zadaniu 1 w poz.92 należy wycenić lek w postaci fiol., ponieważ w takiej postaci leki są zarejestrowane?
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.
14. Czy w zadaniu 1 w poz.93 można wycenić Plofed w postaci fiol., ponieważ tak jest zarejestrowany?
Odp. Zamawiający wyraża zgodę.
15. Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań handlowych w przypadku występowania na rynku
opakowań posiadających inną ilość sztuk (tabletek, ampułek, kilogramów itp.), niż umieszczone w SIWZ (czy podawać pełne
ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku)?
Odp. Zaokrąglić do pełnego opakowania w górę.
16. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z zadania 1 poz. 6, 7, 28, 44, 45, 46, 55, 67, 71, 72 i utworzenie osobnego pakietu?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgodę.
Download