Znaki wg PN-74/T

advertisement
ZNAKI OSTRZEGAWCZE PEM
Znaki wg PN-74/T-06260
Źródło pola
elektromagnetycznego
Strefa pośrednia
Strefa bezpieczna
Strefa zagrożenia
Strefa niebezpieczna
Znaki wg PN-93/N-01256/03
Zakaz wstępu dla osób z
elektrostymulatorami serca
Zakaz wnoszenia przedmiotów z metali
magnetycznych
Silne pola magnetyczne
Promieniowanie niejonizujące
Download