ĆWICZENIE NR 21

advertisement
Seminarium nr 7; ćwiczenie nr 6
(03, 05, 07.04.2017)
Seminarium 7
Sprawdzian IV: obejmuje materiał z seminarium7
Zakażenia z udziałem Mycobacterium tuberculosis complex oraz MOTT
(Mycobacterium other than tuberculosis). Ogólna charakterystyka, podział, czynniki
determinujące chorobotwórczość prątków. Postacie kliniczne, epidemiologia oraz diagnostyka
laboratoryjna zakażeń z udziałem Mycobacterium tuberculosis complex (gruźlicy) i prątków
z grupy MOTT (mykobakterioz). Problem oporności prątków: MDR, XDR oraz metody
oznaczania lekowrażliwości prątków.
Zakażenia wywoływane przez Corynebacterium diphtheriae i inne gatunki
maczugowców /dyphteroidy/. Epidemiologia, profilaktyka, rozpoznanie, leczenie oraz
diagnostyka mikrobiologiczna błonicy.
Zakażenia wywoływane przez Listeria monocytogenes. Charakterystyka,
występowanie, rola w patologii oraz diagnostyka laboratoryjna.
Zakażenia wywoływane przez Erysipelothrix rhusiopathiae. Charakterystyka,
występowanie, rola w patologii oraz diagnostyka laboratoryjna.
Ćwiczenie 6
Demonstracja
1.
Podłoże Löewensteina-Jensena do hodowli prątków.
2.
Wzrost Corynebacterium pseudodiphtheriticum, Listeria monocytogenes
Erysipelothrix rhusiopathiae – na agarze z krwią.
3.
Wzrost Corynebacterium diphtheriae na podłożu Löefflera.
4.
Test Eleka – badanie „in vitro” toksyczności maczugowców błonicy (atlas).
5.
Identyfikacja biochemiczna maczugowców – API Coryne.
6.
Oglądanie preparatów:
- bezpośrednich barwionych metodą Ziehl-Neelsena prątków z plwociny,
- z hodowli bawionych metodą Grama prątków,
- z hodowli barwionych metodą Grama i Neissera Corynebacterium diphtheriae,
- z hodowli barwionych metodą Grama Listeria spp.
Do wykonania
1. Barwienie preparatów metodą Ziehl-Neelsena z plwociny od chorych podejrzanych
o gruźlicę płuc.
2. Barwienie preparatów metodą Grama i Neissera maczugowców z podłoża Löefflera.
Download