Opis przedmiotu zamówienia

advertisement
Załącznik nr 4 do SIWZ
(Załącznik nr 1 do umowy)
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Utrzymanie czystości falochronów i nabrzeży od strony lądu
Lp.
1.
2.
3.
Port/Przystań
Obiekt
Dostęp
Rodzaj czynności do wykonania
Termin realizacji
w ciągu roku
Osoba
odpowiedzialna
za odbiór prac
6 razy w roku w tym:
4 razy w sezonie
(od 01.06-30.09)
2 razy po sezonie
(listopad, marzec)
Pan Paweł Pirski
Port Gdynia
Nabrzeże
Wejściowe
(pow. całkowita
obiektu ~700 m2)
ląd
(utrudniony
dostęp
– skarpa)
Port Gdańsk
Falochron
Zachodni
(pow. całkowita
obiektu ~ 260 m2)
ląd
- usuwanie trawy, chwastów i innych
samoistnie wysiewających się roślin
2 razy w roku
(marzec, wrzesień)
Pan Eugeniusz Krejza
ląd
- usuwanie trawy, chwastów i innych
samoistnie wysiewającymi się roślin
- usuwanie zanieczyszczeń po ptasich
odchodach
2 razy w roku
(marzec, wrzesień)
Pan Eugeniusz Krejza
ląd
- usuwanie trawy, chwastów i innych
samoistnie wysiewających się roślin
- usuwanie zanieczyszczeń po ptasich
odchodach
2 razy w roku
(marzec, wrzesień)
Pan Eugeniusz Krejza
Port Gdańsk
– wejście do portu
wewnętrznego
Nabrzeże Szyprów
-przy brzegu
Martwej Wisły
(pow. całkowita
obiektu ~1620 m2)
Brzeg kanału
Płonie (lewy
i prawy brzeg)
(pow. całkowita
obiektu ~3270 m2)
- usuwanie zanieczyszczeń
(szkło, papiery, plastik)
1
Falochron
Wyspowy
Wschodni
(pow. całkowita
obiektu ~1350 m2)
4.
Port
Władysławowo
Falochron północny
(pow. całkowita
obiektu ~3700 m2)
Ląd
(utrudniony
dostęp)
ląd
- usuwanie i utylizacja padłych
ptaków
- usuwanie trawy, chwastów i innych
samoistnie wysiewających się roślin
- usuwanie zanieczyszczeń po ptasich
odchodach
- usuwanie trawy, chwastów
i innych samoistnie wysiewających
się roślin
- usuwanie zanieczyszczeń po ptasich
odchodach
- usuwanie zanieczyszczeń
(szkło, papiery, plastik)
- usuwanie graffiti – wulgaryzmy
Przystań Morska
Kuźnica
Pan Eugeniusz Krejza
2 razy w roku
(marzec, wrzesień)
2 razy w roku
(marzec, wrzesień)
6 razy w roku, w tym:
4 razy w sezonie
(od 01.06-30.09)
2 razy po sezonie
(listopad, marzec)
wg potrzeb
(2 razy w roku)
Pani Irena Walasiak
ląd
- usuwanie trawy, chwastów i innych
samoistnie wysiewających się roślin
- usuwanie zanieczyszczeń po ptasich
odchodach
- usuwanie zanieczyszczeń
(szkło, papiery, plastik)
2 razy w roku
(maj, październik)
Pan Marek Pieper
Pirs przy
Falochronie
Południowym
(pow. całkowita
obiektu ~110 m2)
ląd
- usuwanie trawy, chwastów i innych
samoistnie wysiewających się roślin
- usuwanie zanieczyszczeń po ptasich
odchodach
- usuwanie zanieczyszczeń
(szkło, papiery, plastik)
2 razy w roku
(marzec, wrzesień)
Pan Marek Pieper
Drugi Pirs przy
Falochronie
ląd
- usuwanie trawy, chwastów i innych
samoistnie wysiewających się roślin
Falochron
Południowy
(pow. całkowita
obiektu ~350 m2)
5.
2 razy w roku
(marzec, wrzesień)
2
Południowym
(pow. całkowita
obiektu ~110 m2)
Nabrzeże
Zachodnie
(pow. całkowita
obiektu ~190 m2)
Nabrzeże Północne
– umocnienie
brzegu skarpowego
(pow. całkowita
obiektu ~310 m2)
Pochylnia przy
Nabrzeżu
Północnym
(pow. całkowita
obiektu ~120 m2)
Falochron
Wschodni
(pow. całkowita
obiektu ~330 m2)
Budynek
Bosmanatu
i okolice
(pow. całkowita
– usuwanie zanieczyszczeń po ptasich
odchodach
- usuwanie zanieczyszczeń (szkło,
papiery, plastik)
2 razy w roku
(marzec, wrzesień)
ląd
- usuwanie trawy, chwastów i innych
samoistnie wysiewających się roślin
- usuwanie zanieczyszczeń po ptasich
odchodach
- usuwanie zanieczyszczeń (szkło,
papiery, plastik)
2 razy w roku
(marzec, wrzesień)
Pan Marek Pieper
ląd
- usuwanie trawy, chwastów i innych
samoistnie wysiewających się roślin
- usuwanie zanieczyszczeń po ptasich
odchodach
- usuwanie zanieczyszczeń (szkło,
papiery, plastik)
2 razy w roku
(marzec, wrzesień)
Pan Marek Pieper
ląd
- usuwanie trawy, chwastów i innych
samoistnie wysiewających się roślin
– usuwanie zanieczyszczeń po ptasich
odchodach
- usuwanie zanieczyszczeń (szkło,
papiery, plastik)
2 razy w roku
(marzec, wrzesień)
Pan Marek Pieper
ląd
- usuwanie trawy, chwastów i innych
samoistnie wysiewających się roślin
– usuwanie zanieczyszczeń po ptasich
odchodach
- usuwanie zanieczyszczeń (szkło,
papiery, plastik)
2 razy w roku
(marzec, wrzesień)
Pan Marek Pieper
ląd
- usuwanie trawy, chwastów i innych
samoistnie wysiewających się roślin
- usuwanie zanieczyszczeń po ptasich
odchodach
2 razy w roku
(marzec, wrzesień)
Pan Marek Pieper
Pan Marek Pieper
3
obiektu ~80m2)
Wzmocnienie
Brzegu
nawierzchnia
drogowa dla
ustawiania łódek
wraz z trawnikiem
(pow. całkowita
obiektu ~2800 m2)
Aquatorium
- Brzeg północnej
strony Basenu
Przystani i sześć
narożników przy
Pirsach,
Nabrzeżach
i Falochronach
(pow. całkowita
obiektu ~ 800 m2)
Falochron
wschodni
(pow. całkowita
obiektu ~ 650 m2)
6.
- usuwanie zanieczyszczeń (szkło,
papiery, plastik)
ląd
- usuwanie trawy, chwastów i innych
samoistnie wysiewających się roślin
- usuwanie zanieczyszczeń po ptasich
odchodach
- usuwanie zanieczyszczeń (szkło,
papiery, plastik)
2 razy w roku
(marzec, wrzesień)
Pan Marek Pieper
ląd
- usuwanie nanoszonych i
gromadzących się wodorostów oraz
pływających śmieci (szkło, papiery,
plastik)
2 razy w roku
(marzec, wrzesień)
Pan Marek Pieper
ląd
- usuwanie trawy, chwastów i innych
samoistnie wysiewającymi się roślin
- usuwanie zanieczyszczeń po ptasich
odchodach
- usuwanie zanieczyszczeń
(szkło, papiery, plastik)
2 razy w roku
(marzec, wrzesień
ląd
- usuwanie trawy, chwastów i innych
samoistnie wysiewającymi się roślin
- usuwanie zanieczyszczeń po ptasich
odchodach
- usuwanie zanieczyszczeń
(szkło, papiery, plastik)
2 razy w roku
(marzec, wrzesień)
Jastarnia
Falochron
zachodni
(pow. całkowita
obiektu ~ 650 m2)
Pan Marek Pieper
Pan Marek Pieper
4
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

2-2=0

2 Cards jogaf85537

2+2=?

2 Cards jogaf85537

Create flashcards