Slajd 1 - SP Poczesna

advertisement
Słońce – centralne ciało
Układu Słonecznego,
najbliższa Ziemi gwiazda
która powstała niemal 5
miliardów lat temu. Znajduje
się w odległości
149.600.000km od naszej
planety. Słońce to
najjaśniejszy obiekt na niebie
i główne źródło energii
docierającej do Ziemi.
Słońce zbudowane
jest głównie z wodoru
(70%) i helu (28%).
Zawiera również
domieszki (2%)
pierwiastków
cięższych. Średnica
jądra wynosi ok.
400.000km, ale
zawiera się w nim
60% słonecznej masy.
Merkury – najbardziej
wewnętrzna w Układzie
Słonecznym i druga co
do wielkości (4878km)
planeta obiegająca
Słońce w ciągu 87 dni.
W dzień temperatura
wynosi średnio 400C,
dochodząc nawet do
600C, nocą spada do 180C. Planeta ta nie ma
księżyców.
Merkury może być
obserwowany tylko po
zmierzchu lub przed
świtem i nisko nad
horyzontem. Gęstość
Merkurego, 5,4 razy
większa od gęstości
wody, sugeruje, że we
wnętrzu planety
znajduje się rozległe
żelazno-niklowe jądro.
Wenus – druga w
kolejności od Słońca
planeta Układu
Słonecznego, średnica
12200km; masa 81%
masy Ziemi, okres obiegu
wokół Słońca 224,7 dnia;
okres obiegu wokół
własnej osi 243 dni.
Wenus otoczona jest
gęstą atmosferą
(składa się głównie z
dwutlenku węgla96% i azotu-3%).
Przy powierzchni
ciśnienie wynosi ok.
90 atmosfer, a
temperatura ok. 480
stopni.
Ziemia – trzecia planeta
w Układzie Słonecznym.
Jest największą spośród
Planet
Ziemiopodobnych
(6378km). Ziemia
obraca się wokół
własnej osi w ciągu 23
godz. i 56 min. i 4,09
sekundy. Obieg wokół
Słońca trwa 365 dni, 6
godz., 9 min. i 10 sek.
Ziemia ma jednego
naturalnego satelitę –
Księżyc. Ziemia
otoczona jest gazową
atmosferą składającą
się głównie z azotu i
tlenu oraz
Magnetosferą. 2/3
powierzchni planety
pokrywa woda. Średnia
temperatura
powierzchni wynosi
13C.
Mars – czwarta wg
odległości od Słońca
planeta. Czas obrotu wokół
własnej osi wynosi 24
godz., 37 min. 23 sek., jest
więc prawie taki sam jak na
Ziemi. Temperatury wahają
się od +30C w dzień na
równiku do –150C zimą na
biegunach. Powierzchnia
Marsa to zaledwie 28%
powierzchni Ziemi.
Mars ma dwa małe
księżyce: Fobosa i
Dejmosa. Powierzchnia
Marsa oglądana przez
teleskop wygląda jak
pomarańczowoczerwo
na tarcza z nieostrymi
ciemniejszymi
plamami, które dawniej
uważano za morza.
Jowisz – największa
planeta Układu
Słonecznego okrąża
Słońce w przeciągu
11,86 lat. Okres obrotu
wokół własnej osi
wynosi 9godz i 50min.
Średnica równikowa
wynosi 142.985km, a
bieguna 133.718km. To
spłaszczenie wynika z
szybkiego wirowania
Jowisza.
Masa Jowisza jest
większa niż
podwojona masa
wszystkich
pozostałych planet,
ale jego gęstość,
1,3g/cm3 sugeruje, że
jest on zbudowanych
głównie z lekkich
pierwiastków, wodoru
i helu.
Saturn – szósta wg
oddalenia od Słońca,
planeta Układu
Słonecznego i druga
pod względem
wielkości (120.537km).
Czas obiegu wokół
Słońca wynosi 29,46
lat. Saturn obraca się
wokół własnej osi w
ciągu 10 godz. i 14 min.
Saturn jest planetą o
najniższej średniej
gęstości. Saturn oglądany
przez teleskop wyróżnia
się przede wszystkim
jasnym pierścieniem.
W rzeczywistości jest to
ciasny układ wielu
pierścieni leżących w
płaszczyźnie równika
planety.
Uran – siódma wg
oddalenia od Słońca
planeta w Układzie. Jest
pierwszą, jaka została
odkryta dopiero przez
teleskop – dokonał tego
w 1781 William
Herschel. Jest jedną z
planet jowiszowych.
Jowisz ma średnicę
równikową ok.
51.119km, masę 14,5
razy większą od masy
Ziemi i gęstość 1,3 razy
większą od gęstości
wody. Uran obiega
Słońce raz na 84,01 lata
w odległości
zmieniającej się między
18,31 j.a. a 20,07 j.a.
Neptun – ósma wg
odległości od Słońca
planeta, obierająca je
raz na 164,79 lat w
prawie stałej odległości
równej 30,06 j.a. Jest
najodleglejszą z Planet
Olbrzymów. Jest
czterokrotnie większa
niż Ziemia.
Średnica Neptuna
wynosi 50.538km,
masa jego 17,6 razy
przewyższa masę
Ziemi, a gęstość
równa się 1,76g/cm3.
Koło tej planety krąży
8 znanych księżyców;
największe – Tryton i
Nereida.
Gwiazdozbiór – jeden
z 88 obszarów nieba,
na której zostało ono
podzielone. Każda
gwiazda, galaktyka czy
inne ciało niebieskie
znajduje się w jakimś
gwiazdozbiorze.
Mała niedźwiedzica –
gwiazdozbiór nieba
północnego
zawierający i
otaczający północny
biegun niebieski.
Najjaśniejszą gwiazdą
jest drugiej wielkości
gwiazdowej Gwiazda
Polarna.
Wielka Niedźwiedzica Gwiazdozbiór biegunowy
nieba północnego, a
zarazem trzecia co do
wielkości konstelacja
nieba. Najjaśniejsze
gwiazdy Wielkiej
Niedźwiedzicy tworzą
charakterystyczny i łatwy
do odszukania na niebie
układ Wielkiego Wozu
Komety są ciałami
zbudowanymi ze
zmrożonych gazów i
pyłu, które krążą
wokół Słońca po
bardzo wydłużonych
orbitach. W Układzie
Słonecznym istnieje
blisko tysiąc
miliardów komet.
Kometa Halleya
– kometa
porusza się po
swej orbicie
ruchem
wstecznym,
czyli w kierunku
przeciwnym do
ruchu planet.
Meteoryty są
najmniejszymi
cząstkami materii
Układu Słonecznego.
Tylko największe z
nich mogą przetrwać
przejście przez
atmosferę i dotrzeć
do powierzchni
Ziemi jako meteoryt.
Droga mleczna – gęste
pasmo słabych gwiazd
rozciągające się naokoło
sfery niebieskiej i
dzielące ją na mniej
więcej równe części.
Widzimy Drogę Mleczną
ponieważ Słonce, a
zatem i Ziemia, znajdują
się blisko płaszczyzny
dysku galaktycznego.
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards