FORMULARZ ZGLOSZENIA BHP bez dat 2015

advertisement
FORMULARZ ZGŁOSZENIA
na szkolenie okresowe BHP
w dniach …………………. 2015 r.
Imię i nazwisko:
……………………………………………………………….
PESEL
……………………………………………………………….
Adres do korespondencji:
………………………………………………………………..
...................................................................................................
...................................................................................................
Telefon kontaktowy oraz e-mail:...................................................................................................
Pełna nazwa i adres firmy:
………………………………………………………...............
………………………………………………………...............
NIP lub Regon firmy:
………………………………………………………...............
Rodzaj prowadzonej działalności /prosimy zaznaczyć symbolem x właściwe pole/:
□
□
□
□
□
□
□
□
□
związana z przetwórstwem przemysłowym
związana z handlem hurtowym i detalicznym
związana z naprawą pojazdów samochodowych i motocykli
związana z opieką zdrowotną
związana z pomocą społeczną
związana z budownictwem
związana z transportem
związana z edukacją
Inna
………………………………………………………...............
Data rejestracji działalności (rok)
…………………
Liczba pracowników:
…………………
Prosimy o odesłanie wypełnionego formularza
drogą elektroniczną:
e-mail [email protected]
[email protected] lub [email protected]
Informacji udzielają p. Bożena Grabek, Ewelina Czerwińska w godzinach 8.00 -15.00 pod numerami
telefonów: (22) 714-21-88 lub (22) 714-21-59.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards