Planety - TestWiedzy.pl

advertisement
Planety
Wiedza ogolna o planetach
Poziom trudności: Średni
1. Najwięcej księżyców wśród planet Układu Słonecznego ma:
A - Saturn
B - Jowisz
C - Mars
D - Uran
2. Największa planeta Układu Słonecznego to:
A - Ziemia
B - Jowisz
C - Uran
D - Saturn
3. Największa planeta skalista w Układzie Słonecznym to:
A - Merkury
B - Wenus
C - Ziemia
D - Mars
4. Planeta z charakterystycznymi pierścieniami składającymi się głównie z lodu i odłamków
skalnych to:
A - Jowisz
B - Saturn
C - Uran
D - Neptun
5. Planeta ta nie była znana w starożytności. Została odkryta w 1781 roku przez Williama
Herschela. Tą planeta jest:
A - Merkury
B - Jowisz
C - Saturn
D - Uran
Copyright © 1995-2017 Wirtualna Polska
6. Symbolem tej planety jest trójząb:
A - Merkury
B - Wenus
C - Jowisz
D - Neptun
7. Powierzchnia tej planety pokryta jest tlenkami żelaza, co daje jej czerwonawy odcień.
Jest to:
A - Merkury
B - Wenus
C - Mars
D - Neptun
8. Symbol tej planety oznacza płeć kobiety. Jest to:
A - Merkury
B - Wenus
C - Ziemia
D - Mars
9. Która z wymienionych planet znajduje się bliżej Słońca niż Ziemia?
A - Mars
B - Jowisz
C - Saturn
D - Wenus
10. Która planeta znajduje się najbliżej Ziemi?
A - Mars
B - Wenus
C - Merkury
D - Saturn
11. Wszystkie planety posiadają atmosferę.
A - Prawda
Copyright © 1995-2017 Wirtualna Polska
B - Falsz
12. Która planeta została zaliczona do tzw. planet karłowatych?
A - Neptun
B - Pluton
C - Merkury
D - Wenus
13. Planety świecą światłem:
A - własnym
B - odbitym
C - nie świecą
14. Która z wymienionych planet zalicza się do tzw. planet zewnętrznych?
A - Merkury
B - Ziemia
C - Mars
D - Saturn
15. Nazwa tej planety pochodzi od rzymskiego boga wojny:
A - Merkury
B - Mars
C - Saturn
D - Uran
Copyright © 1995-2017 Wirtualna Polska
Planety
Wiedza ogolna o planetach
Poziom trudności: Średni
Karta odpowiedzi
1. B
2. B
3. C
4. B
5. D
6. D
7. C
8. B
9. D
10. B
11. B
12. B
13. B
14. D
15. B
Copyright © 1995-2017 Wirtualna Polska
Download