POLA WIELOKĄTÓW

advertisement
POLA
WIELOKĄTÓW
Opracowała: Julia Głuszek
kl. VI b
POLE PROSTOKĄTA
Prostokąt to czworokąt, który ma
wszystkie kąty proste
POLE PROSTOKĄTA
Pole prostokąta jest równe
iloczynowi długości jego boków
P=a*b
b
a, b – długości
a
boków
POLE PROSTOKĄTA
Uwaga:
korzystając ze
wzoru na pole
prostokąta,
należy pamiętać,
aby długości boków
wyrażone były w tej
samej jednostce
b
a
POLE PROSTOKĄTA
Czy wiesz, że…
Przeciwległe boki prostokąta są
parami równe i równoległe
POLE PROSTOKĄTA
Czy wiesz, że…
Przekątne prostokąta mają
jednakową długość i przecinają się w
połowie.
POLE PROSTOKĄTA
Czy wiesz, że…
Przekątna dzieli prostokąt na dwa
przystające trójkąty prostokątne
POLE KWADRATU
Kwadrat to prostokąt, który ma
wszystkie boki jednakowej
długości
a
a
a
a
POLE KWADRATU
Aby obliczyć pole kwadratu
należy długość jego boku
podnieść do potęgi drugiej
a
a
P=a
a
a
2
a – długość boku
POLE KWADRATU
a
a
a
Uwaga:
korzystając ze
wzoru na pole
kwadratu,
należy pamiętać,
aby długości boków
wyrażone były w tej
a
samej jednostce
POLE KWADRATU
Czy wiesz, że…
wszystkie boki kwadratu są równe
i wszystkie kąty są proste
a
a
a
a
POLE KWADRATU
Czy wiesz, że…
przekątne kwadratu są równe i dzielą
się na połowy pod kątem prostym
POLE KWADRATU
Czy wiesz, że…
przekątna dzieli prostokąt na dwa
przystające trójkąty prostokątne
POLE PROSTOKĄTA
I KWADRATU
Jednostki miary
1 mm2 = 1mm · 1mm
1cm2 = 1cm · 1cm = 10mm · 10mm = 100 mm2
1dm2 = 1dm · 1dm = 10cm · 10cm = 100 cm2
1m2=1m · 1m = 10dm · 10dm =100 dm2
1km2=1km·1km = 1000m·1000m =1000000m2
1a = 10m · 10m = 100m2
1ha= 100m · 100m = 10000m2
POLE RÓWNOLEGŁOBOKU
Równoległobok to czworokąt, który ma
dwie pary boków równoległych. Przekątne
równoległoboku dzielą się na połowy
h
a
POLE RÓWNOLEGŁOBOKU
Pole równoległoboku oblicza się,
korzystając z następującego wzoru
P=a·h
h
a
a – długość boku (podstawy)
h – wysokość opuszczona
na tę podstawę
POLE RÓWNOLEGŁOBOKU
Jeśli równoległobok przetniemy wzdłuż wysokości, to
otrzymamy dwie części, z których można złożyć
prostokąt.
POLE RÓWNOLEGŁOBOKU
Czy wiesz, że…
przekątne równoległoboku dzielą się
na połowy
POLE RÓWNOLEGŁOBOKU
Czy wiesz, że…
suma dwóch sąsiednich kątów równa
jest 180°
A
B
A + B = 180o
POLE RÓWNOLEGŁOBOKU
Czy wiesz, że…
przeciwległe kąty równoległoboku są
sobie równe
A
B
A
B
POLE RÓWNOLEGŁOBOKU
Czy wiesz, że…
przekątna dzieli równoległobok na
dwa przystające trójkąty
POLE ROMBU
Romb to
równoległobok,
który ma wszystkie
boki jednakowej
długości. Przekątne
rombu przecinają
się w połowie i są
prostopadłe.
a
a
a
a
POLE ROMBU
Pole rombu oblicza się, korzystając
z następującego wzoru
P=e·f/2
e
f
e, f – długość przekątnych
rombu
POLE ROMBU
Jeżeli z dwóch jednakowych rombów jeden
przecinamy wzdłuż przekątnych, to z otrzymanych
części i drugiego rombu układamy prostokąt
POLE ROMBU
Czy wiesz, że…
suma miar dwóch kątów sąsiednich
wynosi 180°
A
A + B = 180°
B
POLE ROMBU
Czy wiesz, że…
przeciwległe kąty równoległoboku są
sobie równe
A
B
B
A
POLE ROMBU
Czy wiesz, że…
przekątne rombu dzielą go na cztery
przystające trójkąty prostokątne
POLE TRAPEZU
Trapez to czworokąt, który ma co najmniej jedną
parę boków równoległych. Równoległe boki trapezu
nazywamy podstawami, a pozostałe boki
ramionami. Trapez, w którym ramiona mają
jednakowe długości, nazywamy trapezem
równoramiennym. Trapez, który ma co najmniej
jeden kąt prosty nazywamy trapezem
prostokątnym.
a
h
b
POLE TRAPEZU
Pole trapezu oblicza się,
korzystając ze wzoru
P = (a+b) · h
2
a, b – długość
podstawy trapezu
h – wysokość
trapezu
a
h
b
POLE TRAPEZU
Z dwóch jednakowych trapezów można
ułożyć równoległobok
POLE TRAPEZU
Czy wiesz, że…
Suma miar kątów leżących przy tym
samym ramieniu trapezu jest równa 180°
A + B = 180°
C + D = 180°
B
A
C
D
POLE TRÓJKĄTA
Trójkątem nazywamy wielokąt o trzech
bokach (więc i trzech kątach)
POLE TRÓJKĄTA
Pole trójkąta możemy obliczyć
korzystając ze wzoru
P=a·h
2
a – długość boku
h – wysokość poprowadzona
do tego boku
h
h
a
a
POLE TRÓJKĄTA
Z dwóch jednakowych trójkątów
można ułożyć równoległobok
POLE TRÓJKĄTA
Czy wiesz, że…
Długość każdego boku trójkąta jest mniejsza od
sumy długości dwóch pozostałych boków tego
trójkąta.
b
c
a
a<b+c
b<a+c
c<a+b
POLE TRÓJKĄTA
Czy wiesz, że…
Z odcinków mających długości a, b i c
można zbudować trójkąt wtedy i tylko
wtedy, gdy:
b
|a−b|< c < a + b
b
a
c
a
c
POLE TRÓJKĄTA
Czy wiesz, że…
Suma miar kątów trójkąta jest równa
180°
B
A
A + B + C = 180°
C
Download
Random flashcards
Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards