arkusz pracy zespołu nr

advertisement
ARKUSZ PRACY ZESPOŁU NR....... DO GRY
„POZIOMY WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI”
Tematyka gry: Liczby i działania
Zespół pracuje w składzie:
1. .......................................................................
2. .......................................................................
3. .......................................................................
4. .......................................................................
PUNKTACJA POZIOMÓW GRY:
Numer poziomu
Grupa poleceń do poziomu
Punktacja
Poziom I.
Zaokrąglij liczbę.
1 punkt
Poziom II.
Porównaj ułamki.
2 punkty
Poziom III.
Oblicz wartość wyrażenia.
3 punkty
Poziom IV.
Rozwiąż zadanie tekstowe.
4 punkty
ODPOWIEDZI ZESPOŁU
Nr polecenia
Punkty
wystawione
przez zespół
Punkty
wystawione
przez
nauczyciela
Suma punktów wystawionych przez
zespół
Suma punktów wystawionych przez
nauczyciela
Ocena
Zadania z poziomu pierwszego za 1 punkt
1.1 Zaokrąglij liczbę 123, 8975 do części tysięcznych;
1.2 Zaokrąglij liczbę 0,87(6) do części tysięcznych;
1.3 Zaokrąglij liczbę 13,054 do części setnych;
1.4 Zaokrąglij liczbę 5, 9(7) do części setnych;
1.5 Zaokrąglij liczbę 0, 638 do części dziesiętnych;
1.6 Zaokrąglij liczbę 15, 05(3) do dziesiątek;
1.7 Zaokrąglij liczbę 69,12 do setek;
1.8 Zaokrąglij liczbę 26, 45 do jedności;
1.9 Zaokrąglij liczbę 1854,6 do tysięcy;
1.10 Zaokrąglij liczbę 65,0678 do tysięcy.
Zadania z poziomu drugiego za 2 punkty
2.1 Porównaj ułamki: a) 1,4
b) 1,04
c) 1,404
d) – 1,41.
Który z ułamków jest największy?
2.2 Porównaj ułamki. a) 10,0200 b) -100
c) 10,020 d) 10,2.
Który z ułamków jest największy?
2.3 Porównaj ułamki. a)
9
7
7
7
b)
c)
3
7
d)
1
7
Który z ułamków jest największy?
2.4 Porównaj ułamki. a) -6, 8
b) 8,6 c) 6,8
d) – 8,6
Który z ułamków jest najmniejszy?
2.5 Porównaj ułamki. a) –7, 8
b) 8,7 c) 7,8
d) – 8,7
Który z ułamków jest najmniejszy?
2.6 Porównaj ułamki. a) -
9
7
b)
7
7
c) -
3
7
d)
1
7
Który z ułamków jest najmniejszy?
2.7 Porównaj ułamki. Wskaż ułamki równe.
a) 1, 25 i
5
4
b) - 0, 6 i -
16
10
c) 2 i -
8
5
d) - 1,25 i
4
4
2.8 Porównaj ułamki. Wskaż ułamki równe.
a) 3 i
3
10
b) 0,3 i -
3
10
c) -3 i
3
1
d) -3 i -
30
10
2.9 Porównaj ułamki. Który z ułamków jest większy a) są one równe b) -
1
7
c) -
1
8
1
1
czy 7
8
d) nie można ich porównać
2.10 Porównaj ułamki. Który z ułamków jest większy –2, 8 czy a) są one równe b) –2,8 c) -
28
10
28
10
d) nie można ich porównać
Zadania z poziomu trzeciego za 3 punkty
3.1 Oblicz wartość wyrażenia:
 13
2  1,75
5
6
2
3
3
3
3.2 Oblicz wartość wyrażenia:   4   :    3 

3.3 Oblicz wartość wyrażenia:
4  4

1,4  1 23 : 8 13
1 92  1 181
3.4 Oblicz wartość wyrażenia: - (0,8 + 2 +
1
):0,75
4
3.5 Oblicz wartość wyrażenia: 9 83 : (1 12 ) 3  1 65
3.6 Oblicz wartość wyrażenia: (  1,4) * 3 157  2,2  1
1
4
3.7 Oblicz wartość wyrażenia:
2,4 * ( 65 ) 2  16
1
3  1,5
3.8 Oblicz wartość wyrażenia:
1,75 * 3 211  16
0,36  23
3.9 Oblicz wartość wyrażenia: 4 18  (1,2  0,65) : 7 13
3.10 Oblicz wartość wyrażenia:
5 15 * 3 12
13
* (3,11  1,09)
30
Zadania z poziomu czwartego za 4 punkty
3.1 Rozwiąż zadanie:
Wojtek kupił 3 kg jabłek po 1,80 zł i 2 kg pomarańczy po 3,20 zł. Ile chłopiec
zapłacił za zakupy?
3.2 Rozwiąż zadanie:
Języka angielskiego uczy się 18 osób,
2
to dziewczyny. Ile dziewczyn, a ilu
3
chłopców jest w tej grupie?
3.3 Rozwiąż zadanie:
Asia przeczytała 140 stron książki, która ma 210 stron. Jaka część książki
pozostała jej do przeczytania?
3.4 Rozwiąż zadanie:
Iloczyn pewnej liczby przez sumę liczb –1,7 i 3,9 wynosi 30,8. Znajdź tę
liczbę.
3.5 Rozwiąż zadanie:
Janek napisał trzy kolejne liczby, z których każda następna jest o 3,5 większa
od poprzedniej. Ostatnią liczbą jest 8,5. Oblicz sumę tych liczb.
3.6 Rozwiąż zadanie:
Różnica 2 liczb jest równa 5 121 . Oblicz odjemną, jeśli wiadomo, że odjemnik jest
równy 6 153 .
3.7 Rozwiąż zadanie:
Wojtek przebiegł
1
1
trasy maratonu, a Marek . Który z nich przebiegł większą
3
5
część trasy i o ile metrów? (Trasa biegu maratońskiego – 42 km 195 m)
3.8 Rozwiąż zadanie:
Oblicz pole prostokąta, którego długość jest równa
krótsza o
2
7
1
2 cm, a szerokość jest
1
4 cm.
3.9 Rozwiąż zadanie:
Oblicz jaką część dochodów rodziny wydała mama na imieniny Kasi, jeżeli
miesięcznie rodzina osiąga dochód 1600 zł
3.10 Różnica 2 liczb jest równa 5 121 . Oblicz odjemną, jeśli wiadomo, że
odjemnik jest równy 6 153 .
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards