V rok Seminaria: 1. Psychopatologia ogólna 2. Zaburzenia

advertisement
V rok
Seminaria:
1. Psychopatologia ogólna
2. Zaburzenia afektywne
3. Zaburzenia lękowe
4. Zaburzenia osobowości
5. Psychozy z kręgu schizofrenii i nieschizofreniczne
6. Zaburzenia psychiczne na podłożu somatycznym
7. Psychogeriatria
8. Uzależnienia
9. Prawne aspekty psychiatrii. Organizacja opieki psychiatrycznej.
10. Psychiatria dzieci i młodzieży
Ćwiczenia:
1. Wywiad i badania psychiatryczne
2. Zaburzenia afektywne. Test sprawdzający z psychopatologii ogólnej
3. Zaburzenia lękowe
4. Zaburzenia osobowości
5. Psychozy z kręgu schizofrenii i nieschizofreniczne
6. Zaburzenia psychiczne na podłożu somatycznym
7. Psychogeriatria
8. Uzależnienia
9. Prawne aspekty psychiatrii. Organizacja opieki psychiatrycznej.
10. Psychiatria dzieci i młodzieży. Zaleczenie testowe
PODRĘCZNIKI I PIŚMIENNICTWO:
1. "Psychiatria" Podręcznik dla studentów medycyny.
Redakcja naukowa prof. dr hab. n. med. Marek Jarema.
Wydanie II uaktualnione i rozszerzone. PZWL, Warszawa 2016.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards