Ziemniak

advertisement
Materiały zebrał i opracował Tadeusz Szymańczak
Ziemniak
Kalkulacja opłacalności
2011 grudzień
Wyszczególnienie
J.M.
Ilość
Cena
zł/dt
Produkcja zł/ha
dt
dt
dt
dt
300
250
200
147
15,00
15,00
15,00
15,00
4 500,00
3 750,00
3 000,00
2 205,00
Ilość
Cena
zł/kg,dt
Produkcja:
Nakłady i koszty:
Koszt zł/ha
Sadzeniaki
Nawozy mineralne razem
-N
dt
25
60,00
1 500,00
kg
120
3,86
463,20
- P2O5
kg
90
3,35
301,50
- K2O (forma chlorkowa)
- wapno nawozowe (25%)
kg
ton
ton
150
3
30
2,82
80,00
45,77
423,00
60,00
1 372,95
kg
kg
kg
kg
2,00
0,50
3,00
4,00
41,50
30,00
43,00
23,60
83,00
15,00
129,00
94,40
Obornik - 50%
Środki ochrony roślin razem
Afalon
Bancol
Curzate Cu
Dithane M-46
Inne środki:
- sznurek do prasy
- opał
Razem
koszty w
zł
1 500,00
1 247,70
14,95%
12,43%
1 372,95
321,40
13,68%
3,20%
0,00
0,00%
970,30
9,67%
kłębek
tona
5.Koszty stałe związane z prowadzeniem
produkcji w gosp. 8 ha U. R. obciążenie na
1 ha wynosi:
Podatek dochodowy z działów
specjalnych produkcji roślinnej
Usługi produkcyjne z zewnątrz :
zbiór kombajnem
Najemna siła robocza
Siła pociągowa własna
zł
godz
cng
7,00
0,00
60,00
120,00
0,00
63,06
840,00
0,00
3 783,60
Wskaźniki ekonomiczne
Wskaźniki opłacalności
-wg kosztów zmiennych
Plon graniczny
Wysokość plonu, która pokryje koszty
zmienne [ dt ]
0,00
0,00%
840,00
8,37%
0,00
3 783,60
0,00%
37,70%
10 036
Koszty zmienne na 1 ha
Nadwyżka bezpośrednia
(produkcja minus koszty zmienne)
Koszty zmienne prod. 1 dt
% kosztów
zmiennych
300
zł
zł
Cena
zł/dt
15,00
15,00
JPO 710 zł
Zwrot akcyzy z paliwa rolniczego
86 x 085 = 73,1 zł/ha
Razem
710 + 73 = 783 zł/ha
Plon dt z 1 ha
250
200
100%
147
-5 536
33,45
-6 286
40,14
-7 036
50,18
-7 831
68,27
45%
37%
30%
22%
669,06
Download