W związku z pozyskaniem środków PFRON powiatowy Urząd pracy

advertisement
W związku z pozyskaniem środków PFRON powiatowy Urząd pracy w Żyrardowie ogłasza
nabór wniosków na:
-dokonanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osobie niepełnosprawnej,
- finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych,
- dokonywanie zwrotu miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających
pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy, dokonanie zwrotu kosztów szkolenia tych
pracowników.
Wnioski na powyższe formy wsparcia przyjmowane są do wyczerpania środków finansowych.
Download
Random flashcards
Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards