ANKIETA – Ubóstwo energ. – ENERGIA CIEPLNA

advertisement
1
Postrzeganie bezpieczeństwa energetycznego w Polsce
w kontekście przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu społeczeństwa
„ENERGIA CIEPLNA”
Szanowni Państwo !
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie mając na uwadze bezpieczeństwo naszego
Kraju, rozpoczęła cykl projektów w obszarze bezpieczeństwa energetycznego społeczności
lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem obrony jej podmiotowej (prosumenckiej)
niezależności.
Wyniki
badań
ankietowych
będą
wykorzystane
w
pracach
naukowych,
a w sposób szczególny posłużą do realizacji projektów na terenie badanych samorządów
lokalnych, jeżeli wyrażą One takowe zainteresowanie.
Już teraz, serdecznie DZIĘKUJEMY Pani / Panu za poświęcony czas na udzielenie Swojej
odpowiedzi, na niniejsze pytania zawarte w ankiecie, która jest dobrowolna i anonimowa.
********************************************
1. Z jakiego źródła pochodzi energia cieplna, z której Pani / Pan korzysta?
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.
a) Ciepło sieciowe
b) Ciepło indywidualne (własne, np. solar, pompy ciepła itp.)
c) Źródło mieszane
2. Jakim źródłem energii Pani / Pan ogrzewa Swoje mieszkanie (dom)?
Proszę zaznaczyć właściwe odpowiedzi.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Sieć cieplna
Węgiel
Gaz
Drewno
Solar
Geotermia
Inne ,
jakie……………………………..
3. Jak często Pani / Pan płaci za energię cieplną, gaz i OZE?
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.
a)
b)
c)
d)
Co miesiąc
Co dwa miesiące
Co kwartał
Raz w roku
4. Ile miesięcznie zużywa Pani / Pan GJ (Giga Dżuli - energii cieplnej) z ciepła sieciowego zgodnie z okresem płacenia na rachunku, według punktu 3 ankiety? Proszę zaznaczyć jedną
odpowiedź.
a) Bardzo mało (1-3 GJ)
2
b)
c)
d)
e)
Średnio(3-10 GJ)
Dużo (10-20 GJ)
Bardzo dużo (20-40 GJ)
Powyżej 40 GJ
5. Ile zużywa Pani / Pan gazu - zgodnie z okresem płacenia na rachunku, według punktu 3
ankiety?
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Bardzo mało (0-100 m3))
Średnio (100-200 m3)
Dużo (200-300 m3)
Bardzo dużo (300-400 m3)
Powyżej 400 m3
Nie używam gazu
6. Ile miesięcznie zużywa Pani / Pan ton węgla – w okresie jesienno-zimowym?
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Bardzo mało (0-0,2 T)
Średnio (0,2-0,4 T)
Dużo (0,4-0,6 T)
Bardzo dużo (0,6-1T)
Powyżej 1 T
Nie używam węgla
7. Ile miesięcznie zużywa Pani / Pan ton węgla – w okresie wiosenno-letnim?
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Bardzo mało (0-0,2 T)
Średnio (0,2-0,4 T)
Dużo (0,4-0,6 T)
Bardzo dużo (0,6-1T)
Powyżej 1T
Nie używam węgla
8. Ile m3 miesięcznie zużywa Pani / Pan drewna - w okresie jesienno-zimowym?
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Bardzo mało (0-1m3 )
Średnio (1-2 m3)
Dużo (2-3 m3)
Bardzo dużo (3-4 m3)
Powyżej 4 m3
Nie używam drewna
9. Ile m3 miesięcznie zużywa Pani / Pan drewna - w okresie wiosenno-letnim?
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.
a) Bardzo mało (0-1m3 )
3
b)
c)
d)
e)
f)
Średnio (1-2 m3)
Dużo (2-3 m3)
Bardzo dużo (3-4 m3)
Powyżej 4 m3
Nie używam drewna
10. Ile zużywa Pani / Pan energii z odnawialnych źródeł energii (OZE) (zgodnie z okresem
płacenia na rachunku, według punktu 3 ankiety)?
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.
a)
b)
c)
d)
e)
Bardzo mało ( …………… )
Średnio (…………….…..)
Dużo (…………….……)
Bardzo dużo (…………..)
Nie używam OZE
11. Do ogrzewania czego Pani / Pan przeznacza najwięcej energii cieplnej:
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.
a) Pomieszczeń (pokoje)
b) Wody
c) Innych obiektów, jakich: ……………………………………
12. Czy czuje Pani / Pan komfort ciepła przebywając w Swoim mieszkaniu (domu)?
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.
a)
b)
c)
d)
Nie. Jest zimno
Średnio. Jest chłodno
Dobrze. Jest ciepło
Bardzo dobrze. Jest bardzo ciepło
13. Czy oszczędza Pani / Pan energię cieplną?
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.
a) Tak
b) Nie
14. Które pomieszczenia Pani / Pan ogrzewa najbardziej?
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.
a)
b)
c)
d)
e)
Pokój: dla dzieci, do pracy, sypialny, łazienka
Pokój: dla dzieci, sypialnia, gościnny (salon),do pracy
Pokój: dla dzieci, gościnny (salon), łazienka
Pokój: gościnny (salon), sypialnia, do pracy
Pokój: sypialnia, łazienka, toaleta
15. Które pomieszczenia Pani / Pana ogrzewa najmniej?
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.
a) Pokój: dla dzieci, do pracy, sypialny, łazienka
b) Pokój: dla dzieci, sypialnia, gościnny (salon), do pracy
4
c) Pokój: dla dzieci, gościnny (salon), łazienka
d) Pokój: gościnny (salon), sypialnia, do pracy
e) Pokój: sypialnia, łazienka, toaleta
16. Jakiej wody najczęściej używa Pani / Pan do mycia naczyń?
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.
a)
b)
c)
d)
Zimnej
Chłodnej
Ciepłej
Bardzo ciepłej
17. Jakiej wody najczęściej używa Pani / Pan do bieżącego mycia rąk?
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.
a)
b)
c)
d)
Zimnej
Chłodnej
Ciepłej
Bardzo ciepłej
18. Jakiej wody najczęściej używa Pani / Pan do kąpieli?
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.
a)
b)
c)
d)
Zimnej
Chłodnej
Ciepłej
Bardzo ciepłej
19. W jaki sposób oszczędza Pani / Pan energię cieplną?
Proszę zaznaczyć właściwe odpowiedzi.
a)
b)
c)
d)
e)
Zmniejszam ilość ciepła w kaloryferach
Ograniczam zużycie gazu
Ograniczam zużycie drewna
Ograniczam zużycie węgla
Inny sposób , jaki …………………………………..
20. W jakim stopniu, ilość zużytej energii cieplnej w Pani / Pana domu, daje poczucie komfortu?
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.
a)
b)
c)
d)
Mam brak poczucia komfortu
Mam średni stopień poczucia komfortu
Mam poczucie komfortu
Mam bardzo duże
21. Jakie Pani / Pan chciałaby (chciałby) ogrzewać dodatkowe pomieszczenia?
Proszę zaznaczyć właściwe odpowiedzi.
a) Przedpokój
b) Piwnica
5
c)
d)
e)
f)
Ganek (weranda)
Strych domu
Chodniki na terenie domu
Inne , jakie: …………………………………………………....
22. Czy stać Panią / Pana na ogrzewanie tych dodatkowych pomieszczeń?
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.
a) TAK
b) NIE
23. Ile dodatkowej energii cieplnej z ciepła sieciowego Pani / Pan powinna (powinien) przeznaczyć
na ogrzewanie Swojego mieszkania, aby uzyskać komfort odczuwalnego ciepła, w stosunku do
tego, które jest odczuwalne teraz?( !!! Zaznaczyć w przypadku ogrzewania domu energią cieplną)
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.
a)
b)
c)
d)
Mało (10-20% dodatkowej energii)
Średnio (20-40% dodatkowej energii)
Dużo (40-50% dodatkowej energii)
Bardzo dużo (powyżej 50% dodatkowej energii)
24. Na ile Pani / Pan ocenia energooszczędność ciepła Swojego bloku (mieszkania)?
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.
a)
b)
c)
d)
Bardzo dobra: 90-100%
Dobra: 80-90%
Średnio dobra: 60-80%
Zła: poniżej 60%
25. Na ile Pani / Pan ocenia energooszczędność używanego gazu w Swoim bloku (mieszkania)?
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.
a)
b)
c)
d)
Bardzo dobra: 90-100%
Dobra: 80-90%
Średnio dobra: 60-80%
Zła: poniżej 60%
26. Na ile Pani / Pan ocenia energooszczędność używanego węgla w Swoim bloku (mieszkania)?
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.
a)
b)
c)
d)
Bardzo dobra: 90-100%
Dobra: 80-90%
Średnio dobra: 60-80%
Zła: poniżej 60%
27. Na ile Pani / Pan ocenia energooszczędność używanego drewna w Swoim domu (mieszkaniu)?
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.
a) Bardzo dobra: 90-100%
b) Dobra: 80-90%
c) Średnio dobra: 60-80%
6
d) Zła: poniżej 60%
28. Na ile Pani / Pan ocenia energooszczędność używanych odnawialnych źródeł energii (OZE) w
Swoim bloku (mieszkania)?
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.
a)
b)
c)
d)
Bardzo dobra: 90-100%
Dobra: 80-90%
Średnio dobra: 60-80%
Zła: poniżej 60%
29. Ile Pani / Pan płaci za energię cieplną (zgodnie z okresem płacenia na rachunku, według
punktu 3 ankiety)?
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.
a)
b)
c)
d)
e)
5% swoich miesięcznych dochodów
10-20% swoich miesięcznych dochodów
20-30% swoich miesięcznych dochodów
30-50% swoich miesięcznych dochodów
Powyżej 50% swoich miesięcznych dochodów
30. Ile Pani / Pan płaci za korzystanie z gazu(zgodnie z okresem płacenia na rachunku, według
punktu 3 ankiety)?
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.
a)
b)
c)
d)
e)
5% swoich miesięcznych dochodów
10-20% swoich miesięcznych dochodów
20-30% swoich miesięcznych dochodów
30-50% swoich miesięcznych dochodów
Powyżej 50% swoich miesięcznych dochodów
31. Ile Pani / Pan płaci za zakup węgla, aby odczuwać komfort ciepła w mieszkaniu (zgodnie z
okresem płacenia na rachunku, według punktu 3 ankiety)?
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.
a)
b)
c)
d)
e)
5% swoich miesięcznych dochodów
10-20% swoich miesięcznych dochodów
20-30% swoich miesięcznych dochodów
30-50% swoich miesięcznych dochodów
Powyżej 50% swoich miesięcznych dochodów
32. Ile Pani / Pan płaci za zakup drewna, aby odczuwać komfort ciepła w mieszkaniu (zgodnie z
okresem płacenia na rachunku, według punktu 3 ankiety)?
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.
a)
b)
c)
d)
e)
5% swoich miesięcznych dochodów
10-20% swoich miesięcznych dochodów
20-30% swoich miesięcznych dochodów
30-50% swoich miesięcznych dochodów
Powyżej 50% swoich miesięcznych dochodów
7
33. Ile Pani / Pan płaci za korzystanie z odnawialnych źródeł energii (OZE), aby odczuwać
komfort ciepła w mieszkaniu (zgodnie z okresem płacenia na rachunku, według punktu 3
ankiety)?
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.
a)
b)
c)
d)
e)
5% swoich miesięcznych dochodów
10-20% swoich miesięcznych dochodów
20-30% swoich miesięcznych dochodów
30-50% swoich miesięcznych dochodów
Powyżej 50% swoich miesięcznych dochodów
34. Co jest przyczyną Pani / Pana zbyt dużego przeznaczania środków finansowych na energię
cieplną lub jej celowe mniejsze zużywanie?
Proszę zaznaczyć właściwe odpowiedzi.
a)
b)
c)
d)
Ograniczone możliwości finansowe
Zły stan budynków mieszkalnych i systemów grzewczych
Nieumiejętne, nieoszczędne korzystanie z dostępnej energii cieplnej
Inne powody,
jakie ………………………….
****************************************
35. Czy uważa Pani / Pan, że Państwo
w odnawialne źródła energii (OZE)?
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.
a)
b)
c)
d)
(Samorząd
lokalny)
powinno
inwestować
Zdecydowanie nie zgadzam się
Nie mam zdania
Raczej się zgadzam
Zdecydowanie się zgadzam
36. W jakie odnawialne źródła energii (OZE) powinno według Pani / Pana inwestować Państwo
(Samorząd lokalny)?
Proszę zaznaczyć jedną lub dwie odpowiedź.
a) Geotermia
b) Solar
c) Inne , jakie ……………………………..
37. Czy chciałaby Pani / Pan ogrzewać Swoje mieszkanie (dom) energią pochodzącą z
odnawialnych źródeł energii (OZE)?
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź.
a)
b)
c)
d)
Zdecydowanie nie zgadzam się
Nie mam zdania
Raczej się zgadzam
Zdecydowanie się zgadzam
8
38. Jakie źródła energii odnawialnej chciałaby Pani / Pan zastosować w Swoim domu, jeżeli dałyby
one lepsze efekty w ogrzewaniu i tańsze koszty finansowe?
Proszę zaznaczyć jedną lub dwie odpowiedź.
a)
b)
c)
d)
d)
Geotermia
Fotowoltaika
Solar
Wiatrowa
Inne , jakie ……………………………..
************************************************
Dane parametryczne.
Poniższe dane służą do celów statystycznych.
Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź.
39. Płeć
a) Kobieta
b) Mężczyzna
40. Przedział wiekowy Pani / Pana
a) 18-25 lat
b) 25-40 lat
c) 40-60 lat
d) Powyżej 60 lat
41. Wykształcenie Pani / Pana
a) Podstawowe
b) Zawodowe
c) Średnie
d) Wyższe
42. Stan aktywności
a) Pracuje zawodowo
b) Emeryt
c) Rencista
d) Bezrobotny
43. Miejsce zamieszkania Pani / Pana
a) Wieś
b) Miasto do 10 tys. mieszkańców
c) Miasto 10-50 tys. mieszkańców
d) Miasto 50-250 tys. mieszkańców
e) Miasto 250-500 tys. mieszkańców
f) Miasto powyżej 500 tys. mieszkańców
9
44. Miejscowość
...........................................
45. Województwo
…………………………
46. Całkowity dochód miesięczny NETTO w Pani / Pana gospodarstwie domowym
a) 800-1100 PLN
b) 1100-1800 PLN
c) 1800-2500 PLN
d) 2500-3200 PLN
e) 3200-4000 PLN
f) 4000-6000 PLN
g) Powyżej 6000 PLN
47. Ile Osób liczy Pani / Pana gospodarstwo domowe?
a) 1 Osoba
b) 2 Osoby
c) 3 Osoby
d) 4 Osoby
e) 5 Osób
f) Powyżej 5 Osób
Serdecznie Dziękujemy Pani / Panu
za poświęcony czas i uczestnictwo w badaniu !!!
Download