Załącznik nr 1 do Dekretu Biskupa Siedleckiego

advertisement
Załącznik nr 1
Wykaz obowiązujących w Diecezji Siedleckiej od roku szkolnego 2014/2015
programów i podręczników zgodnych z nową Podstawą programową
katechezy Kościoła katolickiego w Polsce
1. Przedszkole
Program ogólnopolski nr AZ-0-01/10 z 9 VI 2010
Tytuł programu: Kochamy dobrego Boga
Podręczniki:
Grupa trzylatków nr AZ-01-01/10-KR-1/11 Nasza Boża rodzina, red. W. Kubik,
WAM, Kraków
Grupa czterolatków nr AZ-02-01/10-KR-1/11 Bóg kocha dzieci, red. W. Kubik,
WAM, Kraków
Grupa pięciolatków nr AZ-03-01/10-KR-1/11 Jesteśmy dziećmi Boga, red.
W. Kubik, WAM, Kraków
Grupa trzy- i czterolatków nr AZ-01-01/10-PO-1/12 Pan Bóg kocha dzieci, red.
J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań
Grupa pięciolatków nr AZ-03-01/10-PO-1/11 Jesteśmy dziećmi Bożymi, red. J. Szpet,
D. Jackowiak, Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań
Grupa trzy- i czterolatków nr AZ-01-01/10-RA-2/12 Pan Bóg kocha dzieci,
red. S. Łabendowicz, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, Sandomierz
Grupa pięciolatków nr AZ-03-01/10-RA-1/11 Jesteśmy dziećmi Bożymi,
red. S. Łabendowicz, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, Sandomierz
2. Klasy I – III szkoły podstawowej
Program ogólnopolski nr AZ-1-01/10 z 9 VI 2010
Tytuł programu: W drodze do Wieczernika
Podręczniki
Klasa I szkoły podstawowej nr AZ-11-01/10-KR-1/11 Jesteśmy w Rodzinie Pana
Jezusa, red. W. Kubik, WAM, Kraków
Klasa II szkoły podstawowej nr AZ-12-01/10-KR-1/12 Kochamy Pana Jezusa, red.
W. Kubik, WAM, Kraków
Klasa III szkoły podstawowej nr AZ-13-01/10-KR-14/13 Przyjmujemy Pana Jezusa,
red. W. Kubik, WAM, Kraków
Klasa I szkoły podstawowej nr AZ-11-01/10-WA-1/12 W imię Ojca i Syna, i Ducha
Świętego, red. R. Szewczyk, A. Frączak, Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa
Klasa II szkoły podstawowej nr AZ-12-01/10-WA-2/13 A oto Ja jestem z wami, red.
R. Szewczyk, A. Frączak, Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa
Klasa III szkoły podstawowej – w przygotowaniu
Klasa I szkoły podstawowej nr AZ-11-01/10-PO-1/11 Jesteśmy w rodzinie Pana
Jezusa, red. J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań
Klasa II szkoły podstawowej nr AZ-12-01/10-PO-1/12 Kochamy Pana Jezusa, red.
J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań
Klasa III szkoły podstawowej nr AZ-13-01/10-PO-1/13 Przyjmujemy Pana Jezusa,
red. J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań
nr AZ-1-01/12 z 4 I 2012
Tytuł programu: W rodzinie dzieci Bożych
Podręczniki
Klasa I szkoły podstawowej nr AZ-11-01/12-KI-1/12 Żyjemy w Bożym świecie,
red. K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek, Jedność, Kielce
Klasa II szkoły podstawowej nr AZ-12-01/12-KI-3/12 Idziemy do Jezusa, red.
E. Kondrak, J. Czerkawski, Jedność, Kielce
Klasa III szkoły podstawowej nr AZ-13-01/12-KI-4/13 Jezus jest z nami, red.
E. Kondrak, J. Czerkawski, Jedność, Kielce
3. Klasy IV – VI szkoły podstawowej
Program ogólnopolski nr AZ-2-01/10 z 9 VI 2010
Tytuł programu: Poznaję Boga i w Niego wierzę
Podręczniki
Klasa IV szkoły podstawowej nr AZ-21-01/10-KR-2/12 Zaproszeni przez Boga, red.
Z. Marek, WAM, Kraków
Klasa V szkoły podstawowej nr AZ-22-01/10-KR-5/13 Obdarowani przez Boga, red.
Z. Marek, WAM, Kraków
Klasa VI szkoły podstawowej – w przygotowaniu
Klasa IV szkoły podstawowej nr AZ-21-01/10-PO-1/11 Jestem chrześcijaninem, red.
J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań
Klasa V szkoły podstawowej nr AZ-22-01/10-PO-1/12 Wierzę w Boga, red. J. Szpet,
D. Jackowiak, Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań
Klasa VI szkoły podstawowej nr AZ-23-01/10-PO-2/13 Wierzę w Kościół, red.
J. Szpet, D. Jackowiak, Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań
Klasa IV szkoły podstawowej nr AZ-21-01/10-WA-3/13 Jestem chrześcijaninem,
red. M. Czyżewski, Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa
Klasa V szkoły podstawowej – w przygotowaniu
Klasa VI szkoły podstawowej – w przygotowaniu
Program ogólnopolski nr AZ-2-02/12 z 30 V 2012
Tytuł programu: W przyjaźni z Bogiem
Podręczniki
Klasa IV szkoły podstawowej nr AZ-21-02/12-KI-1/12 Miejsca pełne BOGActw, red.
K. Mielinicki, E. Kondrak, B. Nosek, Jedność, Kielce
Klasa V szkoły podstawowej nr AZ-22-02/12-KI-1/13 Spotkania ubogacające, red.
K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska, Jedność, Kielce
Klasa VI szkoły podstawowej – w przygotowaniu
4. Gimnazjum
Program ogólnopolski nr AZ-3-01/10 z 9 VI 2010
Tytuł programu: Pójść za Jezusem Chrystusem
Podręczniki
Klasa I gimnazjum nr AZ-31-01/10-KR-1/11 Szukam was, red. W. Kubik, WAM,
Kraków
Klasa II gimnazjum nr AZ-32-01/10-KR-3/12 Jestem z wami, red. W. Kubik, WAM,
Kraków
Klasa III gimnazjum nr AZ-33-01/10-KR-4/13 Chodźmy razem, red. W. Kubik,
WAM, Kraków
Klasa I gimnazjum nr AZ-31-01/10-KR-2/12 Jezus uczy i zbawia, red. Z. Marek,
WAM, Kraków
Klasa II gimnazjum nr AZ-32-01/10-KR-12/13 Jezus działa i zbawia, red. Z. Marek,
WAM, Kraków
Klasa III gimnazjum – w przygotowaniu
Klasa I gimnazjum nr AZ-31-01/10-PO-1/11 Spotkanie ze Słowem, red. J. Szpet,
D. Jackowiak, Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań
Klasa II gimnazjum nr AZ-32-01/10-PO-1/12 Aby nie ustać w drodze, red. J. Szpet,
D. Jackowiak, Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań
Klasa III gimnazjum nr AZ-33-01/10-PO-3/13 Żyć w miłości Boga, red. J. Szpet,
D. Jackowiak, Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań
Klasa I gimnazjum nr AZ-31-01/10-WA-1/12 P. Tomasik, Twoje Słowo światłem na
mojej drodze, Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa
Klasa II gimnazjum nr AZ-32-01/10-WA-1/13 P. Tomasik, Ty ścieżkę życia mi
ukażesz, Wydawnictwo Katechetyczne, Warszawa
Klasa III gimnazjum – w przygotowaniu
Program ogólnopolski nr AZ-3-01/13 z 9 IV 2013
Tytuł programu: Kim jestem jako człowiek, kim chcę być jako chrześcijanin
Podręczniki
Klasa I gimnazjum nr AZ-31-01/13-KI-3/13 Błogosławieni, którzy szukają Jezusa,
red. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska, Jedność, Kielce
Klasa II gimnazjum – w przygotowaniu
Klasa III gimnazjum – w przygotowaniu
5. Liceum i technikum
Program ogólnopolski dla liceum nr AZ-4-01/10 z 9 VI 2010
Tytuł programu: Świadek Chrystusa
Podręczniki
Klasa I liceum i technikum nr AZ-41-01/10-KR-1/12 Drogi świadków Chrystusa
w Kościele, red. Z. Marek, WAM, Kraków
Klasa II liceum oraz II i III technikum nr AZ-42-01/10-KR-6/13 Drogi świadków
Chrystusa w świecie, red. Z. Marek, WAM, Kraków
Klasa III liceum – w przygotowaniu
Klasa I liceum nr AZ-41-01/10-PO-1/11 Moje miejsce w Kościele, red. J. Szpet,
D. Jackowiak, Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań
Klasa II liceum nr AZ-42-01/10-PO-1/12 Moje miejsce w świecie, red. J. Szpet,
D. Jackowiak, Wydawnictwo św. Wojciech, Poznań
Klasa III liceum – w przygotowaniu
Klasa I liceum i technikum nr AZ-41-01/10-WA-1/12 Być świadkiem
Zmartwychwstałego w Kościele, red. P. Pierzchała, Wydawnictwo Katechetyczne,
Warszawa
Klasa II liceum i technikum nr AZ-42-01/10-WA-4/13 Być świadkiem
Zmartwychwstałego w świecie, red. P. Pierzchała, Wydawnictwo Katechetyczne,
Warszawa
Klasa III liceum i technikum – w przygotowaniu
Program ogólnopolski dla liceum nr AZ-4-03/12 z 30 V 2012
Tytuł programu: Żyć, aby wierzyć i kochać
Podręczniki
Klasa I liceum i technikum nr AZ-41-03/12-KI-1/12 W blasku Bożej prawdy, red.
T. Śmiech, E. Kondrak, Jedność, Kielce
Klasa II liceum i technikum nr AZ-42-03/12-KI-2/13 Na drogach wiary, red.
J. Czerkawski, E. Kondrak, B. Nosek, Jedność, Kielce
Klasa III liceum i technikum – w przygotowaniu
Program ogólnopolski dla technikum nr AZ-6-01/10 z 9 VI 2010
Tytuł programu: Świadek Chrystusa
Podręczniki
Klasa I liceum i technikum nr AZ-41-01/10-WA-1/12 Być świadkiem
Zmartwychwstałego w Kościele, red. P. Pierzchała, Wydawnictwo Katechetyczne,
Warszawa
Klasa II liceum i technikum nr AZ-42-01/10-WA-4/13 Być świadkiem
Zmartwychwstałego w świecie, red. P. Pierzchała, Wydawnictwo Katechetyczne,
Warszawa
Klasa III liceum i technikum – w przygotowaniu
6. Szkoła Zawodowa
Program ogólnopolski dla szkoły zawodowej nr AZ-5-07/12 z 22 X 2012
Tytuł programu: Bądźcie mocni!
Podręczniki
Klasa I szkoły zawodowej nr AZ-51-07/12-KR-3/13 Mocni wiarą, red. T. Panuś, R.
Chrzanowska, Wyd. św. Stanisława, Kraków
Klasa II szkoły zawodowej nr AZ-52-07/12-KR-8/13 Mocni nadzieją, red. T. Panuś,
R. Chrzanowska, Wyd. św. Stanisława, Kraków
Klasa III szkoły zawodowej – w przygotowaniu
4. Szkoły specjalne
Dla kl. I-III:
AX-1i-03/5 (z 7 IV 2003) dla klas I-III szkoły podstawowej dla uczniów
z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym wraz z pomocami
dydaktycznymi nr AX-10i-03/5-0; do 31 VIII 2016 r.
AZ-1h-04/10 (z 27 VII 2004) dla klas I-III szkoły podstawowej dla uczniów
z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (zespół kierowany przez
Z. Brzezinkę); do 31 VIII 2016 r.
Dla kl. IV-VI:
AX-2i-03/5 (z 7 IV 2003) dla klas IV-VI szkoły podstawowej dla uczniów
z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym wraz z pomocami
dydaktycznymi nr AX-20i-03/5-0; do 31 VIII 2016 r.
AZ-2h-04/10 (z 27 VII 2004) dla klas IV-VI szkoły podstawowej dla uczniów
z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (zespół kierowany przez
Z. Brzezinkę); do 31 VIII 2016 r.
Dla gimnazjum:
AZ-3i-03/5 (z 7 IV 2003) dla klas I-III gimnazjum dla uczniów z upośledzeniem
umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym wraz z pomocami dydaktycznymi
nr AZ-30i-03/5-0; do 31 VIII 2016 r.
AZ-3h-04/10 (z 27 VII 2004) dla klas I-III gimnazjum dla uczniów z upośledzeniem
umysłowym w stopniu lekkim (zespół kierowany przez Z. Brzezinkę); do 31 VIII
2016 r.
AZ-3d-05/1 (z 22 II 2005) dla klas I-III gimnazjum dla uczniów niesłyszących
(s. M. Polak); do 31 VIII 2016 r.
Dla szkoły zawodowej:
AZ-5h-04/10 (z 27 VII 2004) dla klas I-II szkoły zawodowej dla uczniów
z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (zespół kierowany przez
Z. Brzezinkę); do 31 VIII 2016 r.
Download