Mennica Polska S - urbancard

advertisement
Warszawa, dn. ..................
Mennica Polska S.A.
ul. Waliców 11,
00-851 Warszawa
PROTOKÓŁ REKLAMACJI NR………………
WNIOSEK ZMIANY NUMERU URBANCARD WROCŁAWSKIEJ KARTY MIEJSKIEJ
Osoba zgłaszająca reklamację:…………………………………………………………………………..…
Telefon kontaktowy …………………………………………………………………………………………..
Proszę o zmianę numeru URBANCARD Wrocławskiej Karty Miejskiej
użytkownika …….………….………………………………. (e-mail)
dla transakcji nr ……………………………………………………………………… (Unikalny identyfikator transakcji)
na numer URBANCARD Wrocławskiej Karty Miejskiej: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Podpis klienta……………………………..
Administratorem Pana / Pani danych osobowych jest Prezydent Wrocławia, z siedzibą we Wrocławiu, 50-141 Wrocław, przy Pl. Nowy Targ
1/8. Dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia reklamacji dot. zakupu biletu w serwisie www.urbancard.pl/sklep. Nie będą
one udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards