CMENATRZE I MIEJSCA PAMIĘCI NARODOWEJ Fot. 81. Cmentarz

advertisement
CMENATRZE I MIEJSCA PAMIĘCI NARODOWEJ
Fot. 81. Cmentarz wojenny
z I Wojny Światowej –
Bolimowska Wieś
Fot. 82. Cmentarz wojenny z I
Wojny Światowej –
Bolimowska Wieś
Fot.83. Cmentarz wojenny żołnierzy niemieckich Humin
Fot.84. Cmentarz
wojenny żołnierzy
niemieckich - Humin
XV
Fot.85. Cmentarz wojenny
żołnierzy z I i II Wojny
Światowej – JoachimówMogiły
Fot.86. Cmentarz wojenny żołnierzy z I i II Wojny
Światowej – Joachimów- Mogiły
Fot. 87. Cmentarz wojenny żołnierzy niemieckich
z I Wojny Światowej – Wólka Łasiecka
Fot.88. Cmentarz
wojenny żołnierzy
niemieckich z I
Wojny Światowej –
Wólka Łasicka
(zachowany
nagrobek gen.
Ernesta Hardera)
Fot.89. Cmentarz grzebalny –
Kurzeszyn (tablica w słupie bramy
Walenty Lenke)
XVI
Fot.90. Cmentarz grzebalny
– Kurzeszyn
Fot.91. Cmentarz
przykościelny - Bartniki
Fot.92. Cmentarz żydowski - Wiskitki
Fot.94. Cmentarz wojenny z I Wojny Światowej
(żołnierzy radzieckich) - Wiskitki
Fot.93. Cmentarz
żydowski - Wiskitki
Fot.95. Cmentarz
wojenny z I Wojny
Światowej - Wiskitki
XVII
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards