Stosowanie leków w ciąży

advertisement
STOSOWANIE LEKÓW
OKULISTYCZNYCH W CIĄŻY I
PODCZAS KARMIENIA DZIECKA
MAREK E. PROST
KLINIKA OKULISTYCZNA
WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCYNY
LOTNICZEJ W WARSZAWIE
LECZENIE RÓŻNYCH SCHORZEŃ
OKULISTYCZNYCH W CIĄŻY
STWARZA SZEREG PROBLEMÓW
DLA LEKARZA OKULISTY
Z JEDNEJ STRONY DOCHODZI BOWIEM DO
SZEREGU ZMIAN FIZJOLOGICZNYCH W
NARZĄDZIE WZROKU U CIĘŻARNEJ, KTÓRE
ZMIENIAJĄ ZASADY TERAPII, ZAŚ Z DRUGIEJ
STRONY CZĘŚĆ STOSOWANYCH DO TEJ PORY
LEKÓW OKULISTYCZNYCH NIE MOŻE BYĆ DALEJ
PRZEPISYWANA ZE WZGLĘDU NA ICH
NIEKORZYSTNY WPŁYW NA ROZWIJAJĄCY SIĘ
PŁÓD
KLASYFIKACJA FDA DOT. RYZYKA
STOSOWANIA LEKÓW W CIĄŻY (1979)
KAT. A – BADANIA KLINICZNE I NA ZWIERZĘTACH NIE WYKAZAŁY
RYZYKA STOSOWANIA LEKU
KAT. B - BRAK DOWODÓW ODNOŚNIE RYZYKA STOSOWANIA
ZWIERZĘTACH NIE WYKAZAŁY RYZYKA NATOMIAST
(BADANIA NA
BRAK BADAŃ KLINICZNYCH
BADANIA NA ZWIERZĘTACH WYKAZAŁY RYZYKO, ALE BADANIA
LUB
KLINICZNE NIE WYKAZAŁY)
KAT. C - POTENCJALNE KORZYŚCI STOSOWANIA LEKU PRZEMAWIAJĄ
ZA UŻYCIEM LEKU POMIMO RYZYKA
(BADANIA NA ZWIERZĘTACH NIE
WYKAZAŁY RYZYKA, BRAK BADAŃ KLINICZNYCH)
KAT. D - STOSOWANIE LEKU JEST MOŻLIWE W PRZYPADKU
ZAGROŻENIA ŻYCIA I BRAKU INNYCH LEKÓW
(BADANIA KLINICZNE
WYKAZAŁY RYZYKO DLA PŁODU )
KAT. X - STOSOWANIE LEKU PRZECIWWSKAZANE
NA ZWIĘRZĘTACH
KAT. N - LEKI
WYKAZAŁY RYZYKO DLA PŁODU )
NIE SKLASYFIKOWANE
(BADANIA KLINICZNE I
OGÓLNE ZASADY STOSOWANIA
LEKÓW W CIĄŻY I W CZASIE
KARMIENIA DZIECKA
1. STOSUJ NAJNIŻSZĄ KONIECZNĄ DAWKĘ
2. UCIŚNIJ PUNKTY ŁZOWE W CZASIE
ZAKRAPLANIA
W PREZENTACJI PODKREŚLONO
LEKI PREFEROWANE DO
STOSOWANIA W CZASIE CIĄŻY
ANESTETYKI MIEJSCOWE
LEK
STOSOWANIE W CIĄŻY
STOSOWANIE W CZASIE
KARMIENIA
LIDOKAINA
B
DOZWOLONE
PRILOKAINA
B
DOZWOLONE
PROKSYMETAKAINA
C
DOZWOLONE
MEPIWAKAINA
C
DOZWOLONE
BUPIWAKAINA
C
DOZWOLONE
OKSYBUPROWAKAINA
C
UNIKAJ STOSOWANIA
TETRAKAINA
N
UNIKAJ STOSOWANIA
LEKI STOSOWANE SPORADYCZNIE, DLATEGO MOGĄ BYĆ
DO ZNIECZULEŃ MIEJSCOWYCH
UŻYWANE
MYDRIATYKI
LEK
MIEJSCOWE
STOSOWANIE W CIĄŻY
STOSOWANIE W CZASIE
KARMIENIA
TROPIKAMID
C
STOSUJ OSTROŻNIE
HOMATROPINA
C
STOSUJ OSTROŻNIE
CYCLOPENTOLAT
C
STOSUJ OSTROŻNIE
ATROPINA
C
STOSUJ OSTROŻNIE
C
UNIKAJ STOSOWANIA
FENYLEFRYNA
SKOPOLAMINA
DZIAŁ. TERATOGENNE
↑RR
DEPRESJA CUN,
KRWOTOKI
SIATKÓWKOWE
UNIKAJ STOSOWANIA
STOSUJ LEKI BARDZO KRÓTKO! RACZEJ KRÓTKODZIAŁAJĄCE
ANTBIOTYKI MIEJSCOWE
LEK
STOSOWANIE W CIĄŻY
STOSOWANIE W CZASIE
KARMIENIA
TOBRAMYCYNA
B
STOSUJ OSTROŻNIE
AZYTROMYCYNA
B
UNIKAJ STOSOWANIA
ERYTROMYCYNA
B
DOZWOLONE
NEOMYCYNA
C
DOZWOLONE
FLUOROCHINOLONY
C
STOSUJ OSTROŻNIE
GENTAMYCYNA
C
UNIKAJ STOSOWANIA
CHLORAMFENIKOL
C
UNIKAJ STOSOWANIA
TETRACYKLINA
D
UNIKAJ STOSOWANIA
AMIKACYNA
D
UNIKAJ STOSOWANIA
ANTBIOTYKI MIEJSCOWE INNE
LEK
STOSOWANIE W CIĄŻY
STOSOWANIE W CZASIE
KARMIENIA
A
DOZWOLONY
PENICILINY
B
STOSUJ OSTROŻNIE
AMOKSYCILINA
B
STOSUJ OSTROŻNIE
CEFALOSPORYNY
B
STOSUJ OSTROŻNIE
KLINDAMYCYNA
B
STOSUJ OSTROŻNIE
LINKOCIN
B
STOSUJ OSTROŻNIE
KLARYTROMYCYNA
C
UNIKAJ STOSOWANIA
WANKOMYCYNA
C
UNIKAJ STOSOWANIA
STREPTOMYCYNA
D
UNIKAJ STOSOWANIA
KWAS FUSYDOWY
SŁABE DZIAŁ.
ANTYBAKTERYJNE
LEKI PRZECIWWIRUSOWE
STOSOWANIE W
CIĄŻY
STOSOWANIE W CZASIE
KARMIENIA
FAMCYKLOWIR
B
UNIKAJ STOSOWANIA
ACYKLOWIR
C
STOSUJ OSTROŻNIE
WALACYKLOWIR
C
STOSUJ OSTROŻNIE
GANCYKLOWIR
C
UNIKAJ STOSOWANIA
FOSKARNET
C
UNIKAJ STOSOWANIA
LEK
TRÓJFLUOROTYMIDYNA
D
DZIAŁ.
TERATOGENNE
UNIKAJ STOSOWANIA
DZIAŁANIE TERATOGENNE WIĘKSZOŚCI LEKÓW Z TEJ GRUPY!
LEKI PRZECIWGRZYBICZE
LEK
STOSOWANIE W CIĄŻY
STOSOWANIE W CZASIE
KARMIENIA
NYSTATYNA
B
STOSUJ OSTROŻNIE
AMFOTERYCYNA B
B
UNIKAJ STOSOWANIA
WORIKONAZOL
C
UNIKAJ STOSOWANIA
NATAMYCYNA
C
UNIKAJ STOSOWANIA
FLUKONAZOL
C
UNIKAJ STOSOWANIA
KETAKONAZOL
C
UNIKAJ STOSOWANIA
ITRAKONAZOL
C
UNIKAJ STOSOWANIA
STERYDY MIEJSCOWE
STOSOWANIE W CIĄŻY
STOSOWANIE W CZASIE
KARMIENIA
PREDNIZOLON
B
UNIKAJ STOSOWANIA
DEKSAMETAZON
B
UNIKAJ STOSOWANIA
FLUOROMETOLON
B
UNIKAJ STOSOWANIA
LOTEPREDNOL
B
UNIKAJ STOSOWANIA
LEK
STOSUJ STERYDY OGÓLNIE W CIĄŻY I W CZASIE
KARMIENIA TYLKO W POROZUMIENIU Z POŁOŻNIKIEM!
LEKI PRZECIWZAPALNE
LEK
STOSOWANIE W CIĄŻY
STOSOWANIE W CZASIE
KARMIENIA
NEPAFENAK
C
STOSUJ OSTROŻNIE
DIKLOFENAK
C
STOSUJ OSTROŻNIE
BROMFENAK
C
STOSUJ OSTROŻNIE
CYKLOSPORYNA
C
UNIKAJ STOSOWANIA
LEKI PRZECIWALERGICZNE
LEK
STOSOWANIE W CIĄŻY
STOSOWANIE W CZASIE
KARMIENIA
EMEDASTYNA
B
STOSUJ OSTROŻNIE
LODOKSAMID
B
STOSUJ OSTROŻNIE
KROMOGLIKANY
B
STOSUJ OSTROŻNIE
OLOPATADYNA
C
STOSUJ OSTROŻNIE
KETOTIFEN
C
STOSUJ OSTROŻNIE
EPINASTYNA
C
STOSUJ OSTROŻNIE
PREPARATY DIAGNOSTYCZNE
LEK
FLUORESCEINA
ZIELĘSTOSOWANIE W
CIĄŻY
(MIEJSCOWO)
B
FLUORESCEINA
B
(OGÓLNIE)
(NIE STOSUJ W I
TRYMESTRZE)
STOSOWANIE W CZASIE
KARMIENIA
STOSUJ OSTROŻNIE
STOSUJ OSTROŻNIE
ZIELEŃ LIZAMINY
N
BRAK DANYCH
RÓŻ BENGALSKI
N
BRAK DANYCH
ZIELEŃ INDOCJANINY
N
BRAK DANYCH
BŁĘKIT METYLENOWY
N
BRAK DANYCH
INNE
LEK
ANTY-VEGF
LEKI
STOSOWANIE W CIĄŻY
PRZECIWWSKAZANE
OSTATNIA INIEKCJA 3
MIEŚ. PRZED ZAJŚCIEM
W CIĄŻĘ
STOSOWANIE W CZASIE
KARMIENIA
UNIKAJ STOSOWANIA
LEKI
HYPEROSMOTYCZNE
C
STOSUJ OSTROŻNIE
CYKLOSPORYNA
C
STOSUJ OSTROŻNIE
INHIBITORY
ANYHDRAZY
WĘGLANOWEJ
C
STOSUJ OSTROŻNIE
ASPIRYNA
D
UNIKAJ STOSOWANIA
IBUPROFEN
D
UNIKAJ STOSOWANIA
LEKI PRZECIWJASKROWE
LEK
BETABLOKERY
(BETAKSOLOL)
PROSTAGLANDYNY
INHIBITORY
ANYHDRAZY
WĘGLANOWEJ
PARASYMPATYKOMIME
TYKI
ALFA-2 AGONIŚCI
SYMPATYKOMIMETYKI
STOSOWANIE W CIĄŻY
C
(ZAHAMOWANIE WZROSTU
PŁODU W II i III
TRYMESTRZE)
C
(MOŻLIWOŚĆ WYWOŁANIA
WCZEŚNIEJSZEGO
PORODU)
C
(DZIAŁANIE
TERATOGENNE)
C
(DZIAŁANIE
TERATOGENNE)
B
C
(ZAĆMA, DZIAŁANIE
TERATOGENNE,
ZABURZENIA SERCOWONACZYNIOWE U PŁODU)
STOSOWANIE W CZASIE
KARMIENIA
STOSUJ OSTROŻNIE
STOSUJ OSTROŻNIE
STOSUJ OSTROŻNIE
STOSUJ OSTROŻNIE
NIEDOZWOLONE
NIEDOZWOLONE
ZASTOSUJ MNIEJSZE STĘŻENIE KROPLI LUB RZADSZE ZAKRAPLANIE!
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards