Ściągnij wzór oświadczenia o zwolnieniu z VAT

advertisement
……………………………………..
…………………………………
Pieczęć jednostki
Miejsce i data
Z.U.H. Ellex
Ul. Ks. Śliwki 2
44-206 Rybnik
………………………………
OŚWIADCZENIE
Oświadczamy, iż nabyta od Z.U.H ELLEX 44-206 Rybnik ul Ks. Śliwki 2 usługa szkoleniowa w
terminie -………………, jest w finansowana ze środków publicznych i ma charakter usługi
kształcenia zawodowego pracowników naszej jednostki, w związku z powyższym podlega zwolnieniu
na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit c ustawy o VAT (odpowiednio § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r.), pod warunkiem, że jest - z ekonomicznego punktu
widzenia - finansowane (w całości lub w co najmniej 70%) ze środków publicznych.
Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. 157, poz. 1240 z
późniejszymi zmianami jesteśmy jednostką sektora finansów publicznych .
………………………………………
Podpisy osób upoważnionych
Główny Księgowy / Kierownik Jednostki
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
……………………………………..
…………………………………
Pieczęć jednostki
Miejsce i data
Z.U.H. Ellex
Ul. Ks. Śliwki 2
44-206 Rybnik
………………………………
OŚWIADCZENIE
Oświadczamy, iż nabyta od Z.U. H ELLEX 44-206 Rybnik ul Ks. Śliwki 2 usługa szkoleniowa w
terminie -………………, jest w finansowana ze środków publicznych i ma charakter usługi
kształcenia zawodowego pracowników naszej jednostki, w związku z powyższym podlega zwolnieniu
na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit c ustawy o VAT (odpowiednio § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r.), pod warunkiem, że jest - z ekonomicznego punktu
widzenia - finansowane (w całości lub w co najmniej 70%) ze środków publicznych.
Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. 157, poz. 1240 z
późniejszymi zmianami jesteśmy jednostką sektora finansów publicznych .
………………………………………
Podpisy osób upoważnionych
Główny Księgowy / Kierownik Jednostki
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards