Cienie bez jaskini

advertisement
Cienie bez jaskini –
spór J. Tischnera i M. Gogacza
o charakter filozofii
Diachroniczne spojrzenie na spór
J. Tischner
M. Gogacz
Schyłek chrześcijaństwa
tomistycznego
Znak
1970
Filozofia i chrześcijaństwo
Tygodnik Powszechny
1974
1974
Jaskinia bez cieni?
Tygodnik Powszechny
1974
Świadectwo filozofii
Tygodnik Powszechny
1974
1974
Sporu o inspirację ciąg
dalszy
Znak
1974
Ku prawdzie o istnieniu
Znak
1976
Tomizm bez mitologii
Tygodnik Powszechny
1977
1977
Życie wewnętrzne Boga
Res Publica
Tygodnik Powszechny
Filozofia i inspiracje
Znak
Czym zajmuje się filozofia?
Życie i Myśl
Nieporozumienia w
wystąpieniu Tischnera
przeciw Swieżawskiemu
Słowo Powszechne
Nie można dłużej milczeć
1991
1991
Anachroniczne spojrzenie na spór
J. Tischner
M. Gogacz
KWESTIE OGÓLNE (PODSTAWOWE)
Czym jest filozofia
Czym zajmuje się filozofia
Źródło filozofii
Zadania filozofii
Relacja między filozofią współczesną a filozofią klasyczną
Relacje między filozofią a chrześcijaństwem
Filozofia bez ograniczeń
KWESTIE SZCZEGÓŁOWE
Rozumienie tomizmu
Rozumienie „istnienia”
Rozumienie prawdy
Rozumienie wartości
Rozumienie Boga
Oppositio - przeciwstawienie
Sprzeczność
contradictio
byt – niebyt
Brak
privatio
dobro – zło
Przeciwieństwo
contrarietas
biały – czarny
Przeciwstawienie
relatywne
oppositio relativa
zmysły – intelekt
Przeciwstawne argumenty dotyczące
filozofii
Sprzeczność
Brak
Wartość istnieje
Przeciwieństwo
Filozofia współczesna czy filozofia klasyczna
„Pseudomistyka istnienia” czy teoria aktu istnienia
Przeciwstawienie relatywne
Tomizm jest nieaktualny
Cienie bez jaskini?
„Tak więc, istnieją racjonalnie uzasadnione powody
odchodzenia od tomizmu. Trzeba było o nich
powiedzieć, ponieważ autor o nich nie powiedział.
To rzuciło cień na odchodzących. W czarno-białym
świecie autora znaleźli się oni po stronie tych, co
ulegają modom, subiektywizmowi, introwertyzmowi,
idealizmowi oraz niechęci do wszelkiej metafizyki...”
J. Tischner, Tomizm bez mitologii, „TP”1977.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards