AGENDA GODZINOWA

advertisement
AGENDA GODZINOWA
PIĄTEK, 21 PAŹDZIERNIKA
09:00 - 09:40 - INAUGURACJA
09:40 - 11:20 - SESJA PSYCHIATRIA
prof. dr hab. Tomasz Wolańczyk,
dr n. med. Barbara Remberk
09:40-10:05 Zaburzenia odżywiania - dr n. med. Gabriela Jagielska
10:05-10:30 Depresja u młodzieży - dr n. med. Artur Wiśniewski
10:30-10:55 Przemoc równieśnicza, bullying - dr n. med. Barbara Remberk, lek. med. Piotr Niwiński
10:55-11:25 Panel Dyskusyjny - prof. dr hab. Tomasz Wolańczyk, dr n. med. Barbara Remberk,
mgr Kamila Lenkiewicz, dr n. med. Gabriela Jagielska, dr n. med. Artur Wiśniewski
11:25 - 11:45 - PRZERWA KAWOWA
11:45 - 13:05 - SESJA REUMATOLOGIA
11:45 - 13:05 - WRODZONE WADY METABOLIZMU
prof. dr hab. Marek Brzosko,
prof. dr hab. Jacek Imiela,
prof. dr hab. Lidia Rutkowska-Sak
prof. dr hab. Maria Giżewska,
prof. dr hab. Maciej Machaczka
11:45-12:10 Młodzieńcze idiopatyczne
zapalenie stawów - problem nie tylko
pediatryczny - prof. dr hab. Lidia Rutkowska-Sak
11:45-12:10 Specyfika przebiegu wybranych
wrodzonych wad metabolizmu u nastolatków
i młodych dorosłych - prof. dr hab. Maria Giżewska
12:10-12:35 Młodzieńcze idiopatyczne
zapalenie stawów - wyzwanie dla internisty prof. dr hab. Marek Brzosko
12:10-12:35 Opieka nad pacjentami z wrodzonymi
wadami metabolizmu poddanymi procedurze
przyczepiania komórek hematopoetycznych
prof. dr hab. Maciej Machaczka
12:35-13:05 Panel Dyskusyjny prof. dr hab. Lidia Rutkowska-Sak, prof.
dr hab. Jacek Imiela, prof. dr hab. Marek Brzosko
12:35-13:05 Panel Dyskusyjny prof. dr hab. Maria Giżewska, prof. dr hab. Maciej
Machaczka
prof. dr hab. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska,
prof. dr hab. Marian Grzymisławski,
13:05 - 15:15 - SESJA GASTROENTEROLOGICZNA
prof. dr hab. Janusz Schabowski
13:05-13:30 Celiakia chorobą dzieci i dorosłych - spojrzenie pediatry prof. dr hab. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska
13:30-13:55 Celiakia u młodych dorosłych - prof. dr hab. Marian Grzymisławski
14:20-14:45 Nieswoiste zapalenie jelit umłodych dorosłych - prof. dr hab. Grażyna Rydzewska
14:45-15:15 Panel Dyskusyjny - prof. dr hab. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska, prof. dr hab. Grażyna Rydzewska,
prof. dr hab. Marian Grzymisławski, prof. dr hab. Janusz Schabowski
15:15 - 16:15 - LUNCH
16:15 - 17:35 - SESJA ALERGOLOGIA
16:15 - 17:35 - SESJA DIABETOLOGIA
prof. dr hab. Jerzy Kruszewski,
prof. dr hab. Ryszard Kurzawa
prof. dr hab. Małgorzata Myśliwiec,
Sesja pod
patronatem Firmy:
dr hab. Andrzej Jaroszyński
16:15-16:40 Astma wieku rozwojowego od
wczesnego dzieciństwa do nastolatka
- prof. dr hab. Ryszard Kurzawa
16:15-16:40 Cukrzyca u nastolatków - czy mamy
standardy postępowania? prof. dr hab. Małgorzata Myśliwiec
16:40-17:05 Astma wieku rozwojowego od
wczesnego dzieci stwa do nastolatka
i co dalej - prof. dr hab. Jerzy Kruszewski
16:40-17:05 Cukrzyca u młodych dorosłych - czy
mamy standardy postępowania?
- prof. dr hab. Paweł Piątkiewcz
17:05-17:35 Panel Dyskusyjny - prof. dr hab. Ryszard
Kurzawa, prof. dr hab. Jerzy Kruszewski,
dr hab. Szczepan Cofta
17:05-17:35 Panel Dyskusyjny - prof. dr hab.
Małgorzata Myśliwiec,
prof. dr hab. Paweł Piątkiewicz,
prof. dr hab. Mieczysław Walczak
17:35 - 18:55 - SESJA PULMONOLOGIA
17:35 - 18:55 - SESJA ENDOKRYNOLOGIA
dr hab. Szczepan Cofta,
prof. dr hab. Henryk Mazurek
prof. dr hab. Mieczysław Walczak
dr hab. Zbigniew Adamczewski
17:35-18:00 Mukowiscydoza na styku dorosłości prof. dr hab. Henryk Mazurek
17:35-18:00 Przekazywanie różnych grup
niskorosłych dzieci pod opiekę lekarzy
zajmujących się osobami dorosłymi prof. dr hab. Mieczysław Walczak
18:00-18:25 Mukowiscydoza na styku dorosłości
i co dalej - dr hab. Szczepan Cofta
18:25-18:55 Panel Dyskusyjny dr hab. Szczepan Cofta,
prof. dr hab. Henryk Mazurek,
prof. dr hab. Ryszard Kurzawa
18:55 - 19:05 - ZAKOŃCZENIE I DNIA KONGRESU
20:00 - 21:00 - UROCZYSTA KOLACJA
18:00-18:25 Pacjenci z niskorosłością - czy mają
zapewnioną prawidłową opiekę internistyczną - dr hab. Zbigniew Adamczewski
18:25-18:55 Panel Dyskusyjny - prof. dr hab.
Mieczysław Walczak, dr hab. Zbigniew
Adamczewski, prof. dr hab. Artur Mazur,
prof. dr hab. Małgorzata Myśliwiec
SOBOTA, 22 PAŹDZIERNIKA
prof. dr hab. Wojciech Młynarski,
09:00 - 10:20 - SESJA ZABURZENIA HEMOSTAZY prof. dr hab. Jacek Treliński
Sesja pod
patronatem
Firmy
09:00-09:25 Profilaktyka hemofilii i co dalej - prof. dr hab. Wojciech Młynarski
09:25-09:50 Profilaktyka hemofilii u młodych dorosłych - prof. dr hab. Jacek Treliński
09:50-10:20 Panel Dyskusyjny - prof. dr hab. Wojciech Młynarski,
prof. dr hab. Jarosław Peregud-Pogorzelski
10:20 - 12:30 - SESJA PSYCHIATRIA
prof. dr hab. Tomasz Wolańczyk,
dr n. med. Artur Wiśniewski
10:20-10:45 Zaburzenia zachowania - prof. dr hab. Tomasz Wolańczyk
10:45-11:10 Samookaleczenia u młodzieży - mgr Kamila Lenkiewicz
11:10-11:35 Próby samobójcze - dr n. med. Barbara Remberk
11:35-12:00 Komunikacja z nastolatkiem - mgr Kamila Lenkiewicz
12:00-12:30 Panel Dyskusyjny - prof. dr hab. Tomasz Wolańczyk, dr n. med. Barbara Remberk
12:30 - 12:50 - PRZERWA KAWOWA
12:50 - 14:10 - SESJA NEFROLOGIA
prof. dr hab. Danuta Zwolińska,
prof. dr hab. Michał Nowicki,
prof. dr hab. Jacek Imiela,
dr hab. Andrzej Jaroszyński,
12:50-13:15 Przewlekłe choroby nerek - współpraca nefrologa pediatry i internisty prof. dr hab. Danuta Zwolińska
13:15-13:40 Przewlekłe choroby nerek - współpraca internisty i pediatry - prof. dr hab. Michał Nowicki
13:40-14:10 Panel Dyskusyjny - prof. dr hab. Danuta Zwolińska, prof. dr hab. Michał Nowicki,
dr hab. Andrzej Jaroszyński, prof. dr hab. Jacek Imiela
14:10 - 15:30 - SESJA DERMATOLOGIA
prof. dr hab. Joanna Narbutt,
dr hab. Aleksandra Lesiak
14:10-14:35 Przewlekłe schorzenia dermatologiczne u nastolatków postępowania diagnostyczne
i terapeutyczne - prof. dr hab. Joanna Narbutt
14:35-15:00 Problemy dermatologiczne u młodych dorosłych - dr hab. Aleksandra Lesiak
15:00-15:30 Panel Dyskusyjny - prof. dr hab. Joanna Narbutt, dr hab. Aleksandra Lesiak
15:30 - 16:30 - LUNCH
16:30 - 17:50 - SESJA NIEDOBORY ODPORNOŚCI
prof. dr hab. Krzysztof Zeman,
16:30 - 17:50 - SESJA KARDIOLOGIA
dr n. med. Magdalena Strach
prof. dr hab. Olga Trojnarska,
dr n. med. Anna Turska-Kmieć
16:30-16:55 Pierwotne niedobory odporności u
dzieci i młodzieży prof. dr hab. Krzysztof Zeman
16:30-16:55 Młodociany z wad serca - czy mamy
standardy postępowania? dr n. med. Anna Turska-Kmieć
16:55-17:20 Pierwotne niedobory odporności co po 18 roku życia? dr n. med. Magdalena Strach
16:55-17:20 Młodociany z wadą serca - czy mamy
standardy postępowania? prof. dr hab. Olga Trojnarska
17:20-17:50 Panel Dyskusyjny prof. dr hab. Krzysztof Zeman,
dr n. med. Magdalena Strach
17:20-17:50 Panel dyskusyjny prof. dr hab. Olga Trojnarska,
dr n. med. Anna Turska-Kmieć,
prof. dr hab. Tomasz Moszura
17:50 - 18:00 - ZAKOŃCZENIE KONGRESU
Download
Random flashcards
66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards