SKAŁY

advertisement
SKAŁY
MAGMOWE
PRZEOBRAZONE
(METAMORFICZNE)
OSADOWE
OKRUCHOWE
WYLEWNE
POCHODZENIA
ORGANICZNEGO
GŁĘBINOWE
POCHODZENIA
CHEMICZNEGO
SKAŁY MAGMOWE
GRANIT
GRANIT
SKAŁY OSADOWE
SKAŁY OKRUCHOWE
PIASKOWIEC KWARCYTOWY
SKAŁY OKRUCHOWE
ŁUPEK
SKAŁY OKRUCHOWE
ZLEPIENIEC KWARCYTOWY
SKAŁY OKRUCHOWE
CZERWONE ŁUPKI
SKAŁY OKRUCHOWE
ZIELONE ŁUPKI
SKAŁY OKRUCHOWE
BRĄZOWE ŁUPKI
SKAŁY POCHODZENIA ORGANICZNEGO
WAPIEŃ
WAPIEŃ MANGANOWY
WAPIEŃ CZERWONY
• Skały metamorficzne, zwane też
przeobrażonymi, powstają w głębszych
partiach skorupy ziemskiej w wyniku
oddziaływania na skały magmowe lub
osadowe, panującego tam wysokiego
ciśnienia i podwyższonej temperatury, z
czym łączy się często udział czynników
chemicznych.
Skała wyjściowa
Skała metamorficzna
Granit
Gnejs
Wapień
Marmur
Skały ilaste
Łupki metamorficzne
Piaskowce
Różne skały osadowe
Kwarcyty
Zieleńce
GNEJS
GNEJS
KWARCYT
KWARCYT
MARMUR
MARMUR
ŁUPKI METAMORFICZNE
ŁUPKI KRYSTALICZNE
Download
Random flashcards
Create flashcards