WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRE UZYSKAŁY ZGODĘ MINISTRA PRACY

advertisement
WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRE UZYSKAŁY ZGODĘ MINISTRA PRACY
I POLITYKI SPOŁECZNEJ NA PROWADZENIE SZKOLENIA
SPECJALIZACYJNEGO Z ZAKRESU ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ zgody wydane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2013 r. poz. 182 oraz z 2012 r. poz. 1544 i 1548) i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 26 września 2012 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy
społecznej ( Dz. U. z dnia 28 września 2012 r. Poz. 1081)
Podmioty uprawnione do prowadzenia szkoleń specjalizacyjnych
z zakresu organizacji pomocy społecznej
Lp.
Nazwa podmiotu
Dane teleadresowe
Sygnatura zgody
1.
Uniwersytet Rzeszowski Instytut Socjologii Wydział
Socjologiczno-Historyczny
Ul. Rejtana 16 c
35-959 Rzeszów
Tel. 17 872 13 30
Zgoda z dnia 7 marca 2013 r.
DPS -VI-51112-1825-18-MJ/13(1)
DPS-
2.
Instytut Rozwoju Służb
Społecznych
Ul. Marszałkowska 34/50
00-554 Warszawa
Tel. 22 6210423
Zgoda z dnia 25 marca 2013 r.
DPS -VI-51111-2213-24-MJ/13(2)
DPS-
3.
Kolegium Pracowników Służb
Społecznych
Zgoda z dnia 14 maja 2013 r.
DPS -VI-51111-2813-27-MJ/13(3)
DPS-
4.
Instytut Socjologii Wydziału
Filozofii i Socjologii
Uniwersytetu Marii CurieSkłodowskiej
Ul. Sulisławicka 7
20-360 Lublin
Tel. 81 748 18 81
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
Tel. 81 537 51 07
Zgoda z dnia 5 czerwca 2013 r.
DPS -VI-51111-3372-31-MJ/13(4)
DPS-
Zgoda z dnia 6 sierpnia 2013 r.
DPS -VI-51111-5939-47-MJ/13(5)
DPS-
Ul. Warszawska 105/4H
10-701 Olsztyn
Tel. 089 542 42 70
Zgoda z dnia 3 września 2013 r.
DPS-VI-51111-6484-57-MJ/13(6)
DPS-
Ul. Uniwersytecka 22/26
50-145 Wrocław
Tel. 71 3752338
Zgoda z dnia 23 października 2013 r.
DPS- -VI-51111-7947-73-MJ/13(7)
5.
Wydział Nauk SpołecznoPedagogicznych w Katowicach
– sekretariat Instytut Socjologii
Tel. 81 537 28 88
81 537 28 23
Ul. Katowicka 27
40-173 Katowice
Tel. 32 351 37 37
Wyższej Szkoły Pedagogicznej
im. Janusza Korczaka
w Warszawie
6.
7.
Grupa Olsztyńska Szkoła Biznesu
s. c Bożena Ziomek i Adam
Ziomek
Wydział Prawa, Administracji
i Ekonomii
Uniwersytetu Wrocławskiego
8.
Szkoła Wyższa im. Pawła
Włodkowica w Płocku
9.
Kolegium Pracowników Służb
Społecznych we Wrocławiu
(sekcja realizująca szkolenie)
Ul. Kuźnicza 46/47
50-138 Wrocław
Tel. 71 3752371
Al. Kilińskiego 12
09-402 Płock
Tel. 24 366 41 63
sekcja realizująca studia
tel. 24 366 41 85
24 366 42 21
Ul. Trzebnicka 42,
50-230 Wrocław
Zgoda z dnia 19 listopada 2013 r.
-VI-51111-8152-178-MJ/13(8)
Zgoda z dnia 27 listopada 2013 r.
DPS- -VI-51111-7827-85-MJ/13(9)
DPS-
10.
Wydział Pedagogiczny
Akademii im. Jana Długosza
w Częstochowie
12.
Uniwersytet
im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu - Wydział Nauk
Społecznych - Instytut Socjologii
Wyższa Szkoła Nauk
Społecznych w Lublinie
13.
Instytut Polityki Społecznej
Uniwersytet Warszawski
11.
14.
15.
16.
17.
Zgoda z dnia 19 lutego 2014 r.
DPS- VI-51111-496-19-MJ/14(11)
Ul. Zamojska 47
20-102 Lublin
Te. 81 74 421 13
Ul. Nowy Świat 67 pok. 110
00-927 Warszawa
Tel. 22 826 66 52
Zgoda z dnia 28 lutego 2014 r.
DPS- VI-51111-9605-30-MJ/14(12)
Wielkopolskie Samorządowe
Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego nr 2
w Poznaniu
ul. Mostowa 6,
61-855 Poznań
tel. 61 8529920
Zgoda z dnia 28 lutego 2014 r.
DPS- VI-51111-1256-32-MJ/14(14)
Wyższa Szkoła Humanistyczna
Towarzystwa Wiedzy
Powszechnej w Szczecinie
Wyższa Szkoła Pedagogiczna
TWP w Warszawie – Wydział
Zamiejscowy
w Szczecinie
Wyższa Szkoła HumanistycznoEkonomiczna we Włocławku
Zmiana nazwy:
Kujawska Szkoła Wyższa we
Włocławku
Ul. Monte Cassino 15
70-952 Szczecin
Tel. 91 4241494
Pl. Jana Kilińskiego 3
77-414 Szczecin
Tel. 91 422 51 32
Zgoda z dnia 18 kwietnia 2014 r.
DPS- VI-51111-3084-55-MJ/14(15)
Plac Wolności 1
87-800 Włocławek
tel. 660 713 891
Wydział Nauk Pedagogicznych –
ul. Okrzei 94A 87-800 Włocławek
Tel. 660 714 479
660 713 616
Ul. Mickiewicza 21
38-500 Sanok
Tel. 13 46 55 950
Ul. Gustawa Herlinga
Gruzińskiego 1
30-705 Kraków
Tel. 12 252 46 50, 252 46 52, fax
12 252 46 51
Ul. Warszawska 4/7
87-100 Toruń
Tel. 56 644 91 07 lub 533 665 334
Zgoda z dnia 14 maja 2014 r.
51111-3288-62-MJ/14(17)
Ul. Limanowskiego 26/30
26-600 Radom
Tel. 48 3630102, 48 330 83 96
Ul. „Wira” Bartoszewskiego 10,
23-400 Biłgoraj
Tel. 84 686 07 67
Ul. Bażyńskiego 4
80-952 Gdańsk
Tel. 58 523 41 41
Ul. Niedziałkowskiego 18
45-085 Opole
Tel. 077 4021900/01
Zgoda z dnia 1 października 2014 r.
DPS- VI-51111-7426-114-MJ/14(21)
Wyższa Szkoła Zawodowa im.
Jana Grodka w Sanoku
19.
Krakowska Akademia im.
Andrzeja Frycza Modrzewskiego
w Krakowie
20.
Akademia Pro-Europa
prowadzona przez Fundację ProEuropa w Toruniu
22.
23.
24.
Zgoda z dnia 19 grudnia 2013 r.
DPS- VI-51111-9379-94-MJ/13(10)
Ul. Szamarzewskiego 89/91
60-568 Poznań
Tel. 61 829 22 64, 61 829 22 62
18.
21.
Tel. 71 3290296
Ul. Waszyngtona 4/8
42-200 Częstochowa
Tel. 34 3784297
Centrum kształcenia Dorosłych
„Edukacja” Sp. z o.o.
w Radomiu
Kolegium Pracowników Służb
Społecznych w Biłgoraju
Uniwersytet Gdański
Wydział Nauk Społecznych
Instytut Politologii
Wyższa Szkoła Zarządzania
i Administracji w Opolu
Zgoda z dnia 28 lutego 2014 r.
DPS- VI-51111-1159-31-MJ/14(13)
Zgoda z dnia 14 maja 2014 r.
DPS- VI-51111-3612-64-MJ/14(16)
Zgoda z dnia 4 lipca 2014 r.
DPS- VI-51111-4980-80-MJ/14(18)
Zgoda z dnia 4 sierpnia 2014 r.
DPS- VI-51111-5768-92-MJ/14(19)
Zgoda z dnia 1 października 2014 r.
DPS- VI-51111-6988-115-MJ/14(20)
Zgoda z dnia 17 października 2014 r.
DPS- VI-51111-7625-121-MJ/14(22)
Zgoda z dnia 14 stycznia 2015 r.
DPS- VI.51111.9926-135-MJ/14(23)
Zgoda z dnia 9 marca 2015 r.
DPS.VI.51111.5.MJ/2015(24)
l.dz. 1871
DPS- VI-
25.
26.
27.
28.
29.
Centrum Kształcenia
Zawodowego
w Busku-Zdroju Zakładu
Doskonalenia Zawodowego
w Kielcach
Powszechna Wyższa Szkoła
Humanistyczna „Pomerania” w
Chojnicach
Wyższa Szkoła Gospodarki w
Bydgoszczy
Państwowa Wyższa Szkoła
Informatyki i Przedsiębiorczości
w Łomży
Społeczna Akademia Nauk w
Łodzi
Ul. Wojska Polskiego 31
28-100 Busko-Zdrój
Tel. 41 3784340
Kontakt do organu prowadzącego:
ZDZ w Kielcach
Ul. Paderewskiego 55
25-950 Kielce tel. 41 3664791
(osoba do kontaktu Pani Ewa
Holisz)
Ul. Świętopełka 10
89-620 Chojnice
Tel. 52 33 42 887
Ul. Garbary 2
85-229 Bydgoszcz
Tel. 52 567-00-00
Ul. Akademicka 14, 18-400 Łomża
Tel. 86 215 5950
Sienkiewicza 9 90-113 Łódź
Tel. 42 6646666
Zgoda z dnia 10 kwietnia 2015 r.
DPS.VI.51111.8.MJ/2015(25)
l.dz. 2688
Zgoda z dnia 2 lipca 2015 r.
DPS.VI.51211.9. 2015.MJ.(26)
l.dz. 3930
Zgoda z dnia 27 lipca 2015 r.
DPS.VI.51211.30.2015.MJ.(27)
l.dz. 5650
Zgoda z dnia 4 sierpnia 2015 r.
DPS.VI.51211.38.2015.MJ.(28)
l.dz. 6165
Zgoda z dnia 14 czerwca 2016 r.
DPS.VI.51211.1.1.016.MJ
Download