PN.D.AS.2.17_Zakup wraz z dostawą leków do leczenia WZW typu

advertisement
Biuletyn Informacji Publicznej Szpital Wojewódzki w Opolu sp. z o.o.
PN.D.AS.2.17_Zakup wraz z dostawą leków do
leczenia WZW typu C terapią bezinterferonową
przez okres do 28.02.2017r.
Data zakończenia postępowania:
27 Stycznia, 2017 - 12:11
Termin składania ofert: do 26 stycznia 2017 r. do godz. 11:00
http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=10a720a8-7992-4aba-b336-6226138a5e5a&path=2017%5c01%5c201701
18%5c10217_2017.html
1
Download