Ilustrowany słownik dla położnych

advertisement
Spis treści
PrzedmowaVII
Przedmowa do wydania polskiego
Ilustrowany słownik angielsko-polski
Słownik polsko-angielski
IX
1
261
Załączniki
1.Tests Badania/testy
323
2. The Apgar scoring system Skala Apgar
327
3. Bart’s test Test Barta
328
4. Modified Bishop’s scoring system Zmodyfikowana skala Bishopa
329
5. The Dubowitz score Skala Dubowitza
330
6. Newborn life support Zabiegi resuscytacyjne u noworodków
– algorytm postępowania
334
7.Management of cardiac arrest Zaawansowane zabiegi
resuscytacyjne – uniwersalny algorytm postępowania
335
8.Normal blood/urine values in adults Prawidłowe wartości
referencyjne krwi i moczu u osób dorosłych
336
9. The signs and progress of labour Objawy i postęp porodu
343
10.Fetal position and descent of the head Ustawienie płodu
i zstępowanie/odgięcie główki płodu 348
11. Anti-D and choice Gamma-globulina anty-D i wybór
351
v
Download