Starożytny rzym

advertisement
Starożytny rzym
Historia rzymu
Poziom trudności: Średni
1. W którym roku datuje sie powstanie rzymu
A - 753 n.e
B - 776 p.n.e
C - 753 p.n.e
D - 754 p.n.e
2. Kiedy został zabity Juliusz Cezar
A - 54 p.n.e
B - 60 n.e
C - 47 p.n.e
D - 44 p.n.e
3. Kto dowodził rzymskimi legionami pod zamą .
A - Juliusz Cezar
B - Hannibal
C - Scypion
D - Oktawian
4. Jak nazywał się adoptowany syn Juliusza Cezara
A - Oktawian August
B - Marek Antoniusz
C - Owidiusz
D - Horacy Aureliusz
Copyright © 1995-2017 Wirtualna Polska
5. Co to jest Panteon ?
A - Most
B - System nawadniający
C - Świątyna
D - Wielke koloseum
6. Kiedy powstało pokazane na zdjeciu koloseum
A - 75-92 n.e
B - 63-71 n.e
C - 93-105 n.e
D - 75-82 n.e
7. W którym roku nastąpil podział rzymu na cesarstwo wschodnorzymskie i
zachodnirzymskie?
A - 382 n.e
B - 476 n.e
C - 390 n.e
D - 395 n.e
8. Co nie zostało podbite przez rzym
A - Galia
B - Polska
C - Norkium
D - Kapadocja
9. Rzymskie legiony dzielily sie na ?
A - Kohorty
B - Centurie
C - Trybuny
D - Odziały
10. Jak nazywał sie najbardziej znienawidzony cesarzy rzymu
A - Juliusz Cezar
Copyright © 1995-2017 Wirtualna Polska
B - Marek Antoniusz
C - Neron
D - Konstantyn Wielki
Copyright © 1995-2017 Wirtualna Polska
Starożytny rzym
Historia rzymu
Poziom trudności: Średni
Karta odpowiedzi
1. C
2. D
3. C
4. A
5. C
6. D
7. D
8. B
9. A
10. C
Copyright © 1995-2017 Wirtualna Polska
Download
Random flashcards
Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards