Sprawdzian wiadomosci z edukacji przyrodniczej klasa 3

advertisement
Sprawdzian wiadomości z edukacji przyrodniczej klasa 3
Imię i nazwisko……………………
Grupa 1
1. W rubryki wpisz nazwy środków transportu:
Transport
samochodowy
lotniczy
2. Nazwij środki transportu przedstawione na ilustracjach i napisz, do czego służą:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Ponumeruj wymienione środki transportu w kolejności od najwolniejszego do
najszybszego:
samochód osobowy
motocykl
pasażerski samolot odrzutowy
rower
4. Napisz, co przewożą pociągi towarowe:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Wymień planety Układu Słonecznego:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Połącz nazwę rodzaju transportu z odpowiednim obrazkiem:
transport samochodowy
transport kolejowy
transport lotniczy
transport wodny
Zadanie dodatkowe:
Podkreśl środki transportu, które są najbardziej przyjazne dla środowiska:
samochód osobowy, kajak, motorówka, pociąg elektryczny, żaglówka, tankowiec, samolot,
rower, szybowiec
Sprawdzian wiadomości z edukacji przyrodniczej klasa 3
Imię i nazwisko……………………
Grupa 2
1. W rubryki wpisz nazwy środków transportu:
Transport
kolejowy
wodny
2. Nazwij środki transportu przedstawione na ilustracjach i napisz, do czego służą:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Ponumeruj wymienione środki transportu w kolejności od najszybszego do
najwolniejszego:
samochód osobowy
motocykl
pasażerski samolot odrzutowy
rower
4. Napisz, co przewożą samochody ciężarowe:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Wymień planety Układu Słonecznego:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Połącz nazwę rodzaju transportu z odpowiednim obrazkiem:
transport samochodowy
transport kolejowy
transport lotniczy
transport wodny
Zadanie dodatkowe:
Podkreśl środki transportu, które są najbardziej przyjazne dla środowiska:
samochód osobowy, kajak, motorówka, pociąg elektryczny, żaglówka, tankowiec, samolot,
rower, szybowiec
Opracowanie: Marzanna Greń, PSP Brody
Źródła: „Już w szkole”, „ Z Ekoludkiem poznaję świat”
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards