prof. dr hab. maciej t. małecki analiza bibliometryczna publikacji

advertisement
Biblioteka Medyczna Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum
31-531 Kraków, ul. Grzegórzecka 20, tel. +48 12 658-02-72
e-mail: [email protected], http://www.bm.cm.uj.edu.pl
952.833.283.2016
Kraków, 17.11.2016 r.
PROF. DR HAB. MACIEJ T. MAŁECKI
ANALIZA BIBLIOMETRYCZNA PUBLIKACJI W CZASOPISMACH
Rok
Tytuł czasopisma
Impact
Factor
Punktacja
MNiSW
1996
1997
1998
1999
Exp. Clin. Endocrinol. Diabetes
Diabetes
Diabetes
Diabet. Med.
Diabetes Care
Eur. J. Endocrinol.
Nat. Genet.
Diabetes
Przegl. Lek.
Diabetes Nutr. Metab.
Med. Sci. Monit.
Nowa Klin.
Pol. Arch. Med. Wew.
Pol. Arch. Med. Wew.
Diabetes Care
Diabetes Res. Clin. Pract.
Eur. J. Endocrinol.
Przegl. Lek.
Acta Diabetol.
Diabetes Metab.
Diabetes Res. Clin. Pract.
Diabetol. Prakt.
Diabetol. Prakt.
Diabetol. Prakt.
Exp. Clin. Endocrinol. Diabetes
Exp. Clin. Endocrinol. Diabetes
Med. Sci. Monit.
Przegl. Lek.
Przegl. Pediatr.
0,961
8,675
8,459
2,170
5,076
2,421
30,693
7,715
0,728
5,477
1,265
2,560
0,811
1,100
1,680
1,956
1,956
-
11
17
11
24
22
5
8
5
0,5
5
5
17
9
12
5
8
9
10
3
3
3
10
10
5
5
3
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Diabetol. Dośw. Klin.
Diabetol. Prakt.
Neurology
Pol . Arch. Med. Wew.
Stroke
Diabetes Care
Diabetes Res. Clin. Pract .
Diabetol. Prakt.
Diabetol. Prakt.
Diabetol. Prakt.
Diabetologia (list do red.)
Endokrynol. Pediatr.
Medicographia
Pharmacol. Rep.
Acta Diabetol.
Atherosclerosis
Diabetes
Diabetes Metab.
Diabetol. Prakt.
Diabetol. Prakt.
Diabetol. Prakt.
Diabetol. Prakt.
Diabetol. Prakt.
Diabetol. Prakt.
Diabetologia (list do red.)
Endokrynol. Diabetol.Chor. Przemiany
Materii Wieku Rozw.
Kardiol . Pol.
Mol. Genet. Metab.
N. Engl. J. Med.
Neurology
Przew. Lek.
Rev. Diab. Stud. (Print)
Rev. Diab. Stud. (Print)
Cerebrovasc. Dis.
Diabet. Med.
Diabetes Care
Diabetes Care
Diabetes Care
Diabetol. Prakt.
Diabetol. Prakt.
Diabetol. Prakt.
Diabetol. Prakt.
Diabetol. Prakt.
Kardiol. Pol.
Nat. Clin. Pract. Neurol.
Przew. Lek.
Rev. Diabet. Stud. (Print)
Terapia
Diabet. Med.
Diabetes
Diabetes Care
5,973
5,748
7,844
1,236
5,337
1,029
1,676
3,811
7,955
1,742
5,247
5
3
18
5
18
24
15
3
3
3
24
3
3
10
10
24
24
15
3
3
3
3
3
3
24
2,371
51,296
5,690
2,534
2,970
7,851
7,852
7,851
4,339
3,172
8,398
7,349
5
5
20
24
24
3
3
3
20
15
24
24
24
4
4
4
4
4
6
2
2
4
20
24
24
2
2009
2010
2011
Diabetes Metab.
Diabetes Obes. Metab.
Diabetes Res. Clin. Pract.
Diabetes Res. Clin. Pract.
Diabetes Res. Clin. Pract.
Diabetes Technol. Ther.
Diabetol. Prakt.
Eur. J. Clin. Invest.
Gerontol. Pol.
J. Diabetes Sci. Technol. (list do red.)
J. Int. Med. Res.
Kardiol. Pol.
Nadciśnienie Tętnicze
Pol. Arch. Med. Wew.
Przew. Lek.
Rev. Diabet. Stud. (Print)
Rev. Diabet. Stud. (Print
Acta Diabetol.
Clin. Endocrinol. (Oxf)
Diabet. Med. (list do red.)
Diabetes Metab.
Diabetes Res. Clin. Pract.
Diabetes Res. Clin. Pract.
Diabetologia (list do red.)
Endocrine
Gerontol. Pol. (komentarz)
Med. Prakt. (komentarz)
Med. Prakt.
Med. Prakt.
Pol. Arch. Med. Wew.
Pol. Arch. Med. Wew.
Pol. Arch. Med. Wew.
Prz. Ginekol. Położ.
Prz. Ginekol. Położ.
Diabetes Technol. Ther.
Diabetes Technol. Ther.
Diabetes Technol. Ther.
Diabetol. Prakt.
Diabetologia
Diabetologia
J. Clin. Endocrinol. Metab.
J. Clin. Invest.
Med. Prakt.
Med. Prakt.
Med. Prakt.
Med. Prakt.
Med. Prakt.
Acta Diabetol.
Acta Diabetol.
Cardiovasc. Diabetol.
Chor. Serca Naczyń
Clin. Endocrinol. (Oxf)
2,062
4,259
1,888
1,888
1,888
2,127
2,784
0,821
1,549
3,201
2,871
2,426
2,160
2,160
6,551
1,278
2,146
2,146
2,146
6,973
6,973
6,495
14,152
2,784
2,784
3,346
3,168
15
20
15
15
15
4
24
6
2
10
6
6
6
2
2
2
15
20
20
15
15
15
24
20
6
1
1
1
6
6
6
4
4
20
20
20
6
32
32
32
32
6
6
6
6
6
20
20
30
4
30
3
2012
2013
Diabet. Med. (list do red.)
Diabetes Care (list do red.)
Diabetes Metab.
Diabetol. Prakt.
Diabetologia
Endocrine
Eur. J. Clin. Invest.
Int. J. Cardiol. (list do red.)
J. Int. Med. Res.
Med. Prakt.
Med. Prakt.
Med. Prakt.
Med. Prakt.
Med. Prakt.
Med. Prakt.
Med. Prakt.
Nutr. Cancer
Pol. Arch. Med. Wew.
Pol. Arch. Med. Wew.
Ann. Agric. Environ. Med.
Clin. Chem. Lab. Med.
Clin. Chim. Acta
Clin. Endocrinol. (Oxf)
Clin. Genet.
Clin. Genet.
Curr. Diab. Rep.
Diabet. Med.
Diabet. Med.
Diabetes Care
Diabetes Metab.
Diabetol. Klin.
Diabetol. Klin.
Diabetologia
Diabetologia
Expert Opin. Ther. Targets
Genes Nutr.
Int. J. Hum. Genet.
Med. Prakt.
Med. Prakt.
Med. Prakt.
Mol. Biol. Rep.
Acta Diabetol.
Acta Diabetol.
Ann. Agric. Environ. Med.
Diabet. Med.
Diabetes Care
Diabetes Care
Diabetol. Klin.
Diabetologia
Eur. J. Nucl. Med. Mol. Imaging
Kardiol. Pol.
Med. Sci. Monit.
2,902
8,087
2,411
6,814
1,416
3,018
7,078
0,896
2,783
1,367
1,367
3,060
3,009
2,850
3,396
3,944
3,944
3,165
3,241
3,241
7,735
2,388
6,487
6,487
4,130
3,329
0,187
2,506
3,679
3,679
3,064
8,570
8,570
6,880
5,217
0,519
1,216
30
45
25
7
40
20
35
35
20
5
5
5
5
5
5
5
30
10
10
25
30
35
30
30
30
20
30
30
45
25
7
7
40
40
35
25
15
5
5
5
15
30
30
30
30
45
45
3
40
45
15
15
4
2014
2015
2016
Pol. Arch. Med. Wew.
Acta Diabetol.
Biochim. Biophys. Acta, Mol. Cell Res.
Curr. Opin. Obstet. Gynecol.
Diabet. Med.
Diabetes Care
Diabetol. Klin.
Diabetol. Klin
Gut Pathog.
Int. J. Clin. Pract. (Esher)
J. Diabetes Investig.
J. Med. Sci. (Pozn., Online)
PLoS One
Prz. Lek.
Acta Diabetol.
Chor. Serca Naczyń (komentarz)
Clin. Chem. Lab. Med. (list do red.)
Diabetol. Klin. (komentarz)
Diabetol. Klin.
Diabetol. Klin.
Endocrine
Endocrine
Eur. J. Endocrinol.
Exp. Clin. Endocrinol. Diabetes
Int. J. Endocrinol.
J. Diabetes Investig.
J. Diabetes Res.
J. Mol. Med. (Berl).
Pol. Arch. Med. Wew.
Pol. Arch. Med. Wew.
Pol. Arch. Med. Wew.
Sci. Rep. (Nat. Publ. Group)
Angiology
Atherosclerosis (Amst.)
Diabetol. Klin.
Diabetologia
Endocrine
Eur. J. Med. Genet.
J. Diabetes. Res.
J. Pre-Clin. Clin. Res.
Metab. Clin. Exp.
Oxid. Med. Cell. Longev.
PLoS One
Pol. Arch. Med. Wew.
2,052
2,399
5,019
2,067
3,115
8,420
2,281
2,566
1,825
3,234
3,074
3,017
3,279
3,279
3,892
1,665
2,376
2,294
2,431
4,855
2,054
2,054
2,054
5,228
2,931
3,942
6,671
3,279
1,810
2,431
4,375
4,492
3,057
2,054
30
25
35
30
30
45
7
7
25
35
20
5
40
6
20
7
35
10
10
10
25
25
30
15
20
15
25
35
25
25
25
40
20
35
10
40
25
15
25
10
25
25
40
25
Analiza obejmuje listy do redakcji i komentarze (IF: 41,09; pkt. MNiSW: 263)
5
Sumaryczny Impact Factor : 588,204
Łączna punktacja MNISW: 3661,5
Wskaźnik Impact Factor na podstawie JCR (Journal Citation Reports)
dane za lata 1990-2015
Punktacja czasopism ogłaszana przez MNiSW
Liczba cytowań: 2839
Liczba cytowań bez autocytowań: 2666
Współczynnik Hirscha (dot. wszystkich publikacji) wynosi: 26
Liczba cytowań i współczynnik Hirscha na podst.
Web of Science Core Collection – „Basic Search” 1945-2016 z dn. 17.11.2016 r.
Opracowanie: Oddział Informacji Naukowej
tel. +48 12 433 27 76
e-mail: [email protected]
6
Download